DEGALINIŲ IŠDĖSTYMAS PAJUDĖJO, KTU „SANTAKA“ DAR BUKSUOJA 1

www.kamane.lt, 2010-04-20

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) pakartotinai svarstė du technokratiškus, bet miesto estetinei raidai labai svarbius projektus: Kauno miesto degalinių išdėstymo schemos specialiojo plano pakeitimas ir KTU integruotas mokslo, studijų ir verslo centras „Santaka“.

Abu projektus siūlyta tobulinti, atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KAUNO MIESTO DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS SPECIALIOJO PLANO PAKEITIMAS. Užsakovas - Kauno m. savivaldybė, projektuoja UAB "Miesto planas", projekto vadovas - Nerijus Stanionis. Projektas pristatomas pakartotinai.

Posėdžiui vadovavęs G.Balčytis pirmiausia supažindino diskusijos dalyvius su ankstesnio svarstymo pastabomis:

1.1. Reikėtų papildyti koncepcijos dokumentą labiau motyvuota medžiaga – naujai siūlomos degalinės turi būti neatsiejama miesto infrastruktūros dalis (6 ekspertai).

1.2. Būtina pažymėti esamas naikintinas degalines (pvz. Karaliaus Mindaugo pr. prie Respublikos viešbučio esanti degalinė, prie KTU). Jos neturėtų būti įteisintos būsimame BP (6 ekspertai).

1.3. Nepritariame siūlomoms degalinėms Jonavos g. ir Tunelio g., nes jos nepriimtinos kraštovaizdžio požiūriu (6 ekspertai).

1.4. Spec. planas turėtų nurodyti ir vietas - gatvių atkarpas, miesto zonas, kuriose degalinės galėtų atsirasti (4 ekspertai).

1.5. Degalinės šalia vandens telkinių turėtų būti dvipusio aptarnavimo (Marvelėje numatoma degalinė, Žiemos uosto, Jachtklubo). Siūlome papildyti schemą upių uostų ir jachtklubo degalinių vietomis (3 ekspertai).

1.6. Prie aplinkkelių degalinių skaičiaus galima neriboti (3 ekspertai).

1.7. Rekomenduojame sisteminti degalinių išdėstymą konkrečiose trasose (3 ekspertai).

1.8. Pateikti koncepcijos sprendiniai nepakankamai pagrįsti (3 ekspertai).

1.9. Rekomenduojame pateikti vizualią medžiagą – nagrinėjamas naujų degalinių vietų esamos padėties nuotraukas (2 ekspertai).

Prašau autorių paaiškinti, kaip į šias pastabas buvo atsižvelgta.

N.Stanionis: 1.1. ir 1.8. Degalinių skaičius stabilizavosi apie 2000 m. Gyventojų Kaune mažėja, nėra jokių plėtrą pagrindžiančių argumentų. Degalinių veikla nebe tokia patraukli, rinka užpildyta, tinklas tolygus. Pastebima mažėjimo tendencija. Spec. plane išskirtos teritorijos, kuriose degalinės gali atsirasti ir kuriose ne.

1.2. Esamos naikintinos degalinės pakliūna į draudžiamą plėtoti zoną, taigi jos savaime pažymėtos.

1.3. Dėl Jonavos ir Tunelio gatvėse numatytų degalinių - medžiagą papildėme reikalavimu atlikti šiose vietose poveikio aplinkai vertinimą.

1.4. Brėžinyje parodytos teritorijos, kuriose galėtų atsirasti degalinės.

1.5. Įvykdyta.

1.6. Įvykdyta.

1.7. Pagrindinių A, B, C kategorijų gatvėse nurodytos atkarpos, kuriose degalinės gali būti. Atskirose atkarpose sisteminti nereikia.

PASISAKYMAI

G.Bernotienė: Pateiktam koncepcijos brėžiniui pritariu. Gal ir neatsižvelgta tiek, kiek ekspertai tikėjosi. Manau, dviprasmiškų taškų išliko nedaug - pažymėkime juos ir pritarkime spec. planui. Siūlau išskirti abejotinus taškus, aprašant jų problematiką: Karaliaus Mindaugo pr., KTU teritorijoje, Tunelio g. ir pan. Siūlau ieškoti galimybių integruoti degalines į didelius komercinius centrus.

N.Blaževičienė: Tendencijos plėstis nebėra, o dėl degalinių konkrečiose vietose - Tunelio ir Jonavos gatvėse - autorių pozicija turėtų būti vienareikšmė. Nepritariu degalinių statybai šiose vietose. Autoriai turėtų pateikti siūlomų vietų urbanistinį įvertinimą ir rekomendacijas.

J.Bučas: Autoriai turėtų įvertinti siūlomų vietų privalumus ir trūkumus pagal urbanistinius ir kraštovaizdžio aspektus. Reikėtų išnagrinėti, ar yra galimybių integruoti jas į kitus kompleksus.

S.Juškys: Projektas juda teisinga linkme, bet reikėtų drąsiau išreikšti poziciją netinkamų vietų atžvilgiu. Reikėtų nerekomenduoti statyti šiose vietose: Tunelio ir Jonavos gatvėse. Pvz., Tunelio gatvėje riba tarp žaliojo karkaso ir leidžiamos statyti zonos eina per gatvės vidurį. Akivaizdu, kad kitoje gatvės pusėje degalinei vieta taip pat netinkama. Reikia ryžtingesnės autorių pozicijos.

A.Kančas: Iš principo spec. planui pritariu. Tik siūlau pažymėti degalines Karaliaus Mindaugo, Jonavos g. kaip neplėtotinas.

J.Kančienė: Galimybės, miesto poreikiai ir draudimai spec. plane atrodo sureguliuoti. Netoleruotina degalinės vieta Tunelio gatvėje - būtina draudžiamos statybos zoną išplėsti iki kitos gatvės pusės.

A.Karalius: Spec. plano pakeitimas nepateikė miesto pagerinimo koncepcijos degalinių išdėstymo požiūriu. Esamos situacijos įvertinimas nėra pakankamai motyvuotas ir sistemiškas. Nesuformuotos ir aiškios, strateginės degalinių išdėstymo mieste ir esamų panaikinimo (ateityje) nuostatos.

Būtina konkrečiau atsakyti į praėjusio posėdžio 1.1 - 1.5 pastabas, tada bus galima svarstyti pakartotinai. Šiandien projektas neprengtas, negaliu jam pritarti.

V.Kuliešius: Pritariu kolegoms, kurie siūlo numatyti degalinių integravimą į didelius kompleksus - tai ir miesto įvaizdžio problema. Reikėtų laikytis nuostatos nepritarti degalinėms Tunelio, Jonavos gatvėse. Reikėtų platesnės architektūrinių reikalavimų dalies. Siūlau papildyti sprendinius, atsižvelgiant į pirmojo svarstymo pastabas.

J.Minkevičius: Pateiktas sprendimas, palyginti su ankstesniuoju, yra pažangesnis, bet turėtų būti aiškiai nurodyti kriterijai, kuriais remiamasi, ir išvengta dviprasmybių. Iš principo galima būtų pritarti su pastabomis (dėl Tunelio, Jonavos g.).

L.Tuleikis: Praėjusiame posėdyje nedalyvavau, todėl negaliu spręsti, ar autoriai atsakė į klausimus išsamiai. Manau, kad būtina pažymėti esamas naikintinas degalines - rengėjų pozicija per minkšta. Tas pats ir dėl sankryžų, “miesto vartų” formavimo. Sankryžos turėtų būti kategorizuotos, nurodyti atstumai nuo jų. Reikėtų aiškesnių prognozių.

G.Balčytis: Manau, kad į priekį pasistūmėta tinkama linkme. Neatsižvelgta arba nepakankamai atsižvelgta tik į 1.2 ir 1.3 pastabas. Naujas pasiūlymas - integruoti degalines į didelius centrus. Iš principo parengti viso miesto degalinių koncepciją rengėjas neturi jokių galimybių - nei laiko, nei lėšų. Galime tik pritarti projektui, pritarti su pastabomis arba nepritarti.

G.Bernotienė: Siūlau išskirti abejotinas vietas, aprašant jų problematiką. Medžiaga turėtų būti papildyta, daugiau nesvarstant.

G.Balčytis: Gal konstatuokime, kad darbas eina tinkama linkme, bet nepritariame degalinėms Tunelio ir Jonavos gatvėse.

A.Karalius: Marvelėje nenumatytas dvipusis aptarnavimas.

G.Balčytis: Siūlau tokią formuluotę: “KAUET konstatuoja, kad koncepcija rengiama teisinga linkme, bet nepritaria siūlomų degalinių statybai Tunelio ir Jonavos gatvėse ir mano, kad būtina pažymėti esamas naikintinas degalines (pvz., Karaliaus Mindaugo pr. prie Respublikos viešbučio esanti degalinė, prie KTU, degalinė Jonavos g. būsimo tunelio trasoje). Būsimame BP jos neturėtų būti įteisintos. “

L.Tuleikis: Siūlau tokią formuluotę “Antrą kartą pristačius degalinių spec. planą, buvo nepritarta šiems punktams”:

1.2. Būtina pažymėti esamas naikintinas degalines (pvz., Karaliaus Mindaugo pr. prie Respublikos viešbučio esanti degalinė, prie KTU). Jos neturėtų būti įteisintos būsimame BP .

1.3. Nepritariame siūlomoms degalinėms Jonavos g. ir Tunelio g., nes jos nepriimtinos kraštovaizdžio požiūriu.

NUTARIMAS

1. Pakartotinai pristačius projektą “Kauno miesto degalinių išdėstymo schemos - specialiojo plano pakeitimas (užsakovas - Kauno m. savivaldybė, projektuoja UAB "Miesto planas", projekto vadovas - Nerijus Stanionis), KAUET konstatuoja, kad koncepcija rengiama teisinga linkme, bet teikia šias rekomendacijas:

1.1. Nepritaria siūlomoms degalinėms Jonavos g. ir Tunelio g., nes jos nepriimtinos kraštovaizdžio požiūriu.

1.2. Mano, kad būtina pažymėti esamas naikintinas degalines (pvz., Karaliaus Mindaugo pr. prie Respublikos viešbučio esanti degalinė, prie KTU, degalinė Jonavos g. būsimo tunelio trasoje). Jos neturėtų būti įteisintos būsimame BP.

1.3. Siūlo esant galimybei integruoti degalines į didelių prekybos centrų kompleksus.

KTU centro sklypo planas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTU centras, išklotinė nuo Baršausko g.

 

KTU centras "Santaka"

 

2. INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS "SANTAKA". Techninio projekto pasiūlymai. Užsakovas - KTU administracija, projektuoja Gražinos Janulytės- Bernotienės studija, projekto vadovė - Gražina Janulytė- Bernotienė.

G.Balčytis: Maždaug prieš metus svarstėme konkursinius šio mokslo centro darbus. Konkurse dalyvavo 6 projektai, KAUET išskyrė 4 darbus, šiam projektui buvo skirta 3 - 4 vieta.

L.Tuleikis: Jei šių autorių projektas pateko tarp mūsų išskirtų 4 projektų, vadinasi, darbas vyksta nuosekliai.

V.Kuliešius: Kas statinio architektai?

G.Bernotienė: Tai autorių kolektyvas - Agnė Dlugorskytė, R.Lydytė ir aš. Mums padėjo dar du jauni architektai. Svarstymo tikslas - gauti ekspertų pritarimą. Manau, kad mūsų darbas konkurse nugalėjo dėl struktūrinio – funkcinio atitikimo užsakovo interesams.

A.Mickūnas: Sąlygų sąvade parašyta, kad reikia pristatyti projektą KAUET.

G.Bernotienė: Pristatysiu projektą. Siekėme sukurti statinį, kuriame pulsuotų universali, kintanti ir komfortabili mokslo erdvė, mokslas, studijos ir verslas sudarytų vienovę.

Situacija: Pagrindinis integruoto mokslo, studijų ir verslo centro pastatas bus prie numatomo Studentų gatvės tęsinio ir K.Baršausko gatvės. Sklypas vakarų pusėje ribojasi su „Statoil“ degalinės teritorija ir Slėnio gatve. Detaliajame plane nurodomi sprendimai iškelti dujų pylimo stotį ir požeminį rezervuarą. Šiaurės rytuose stovi KTU Dizaino fakulteto rūmai. K.Baršausko gatvės išklotinė yra labai svarbi KTU miestelio verslo projekcija. Tai savotiški akademinio miestelio vartai ir simbolis - „Mokslo slėnis“. Studentų gatvės jungtis su K.Baršausko gatve yra numatyti miesto bendrajame plane ir KTU miestelio detaliojo plano sprendiniuose. Mašinų judėjimą Studentų gatve, atkarpoje nuo Rytų gatvės, planuojama įgilinti į tunelį, virš jo įrengiant automobilių stovėjimo vietas ir žaliuosius plotus. Lygiagrečiai su Studentų gatve besidriekianti pagrindinė miestelio pėsčiųjų alėja - gyvoji miestelio jungtis.

Universitetinio miestelio teritorija užstatyta fakultetų kompleksais, išsaugojus tarp jų žaliąsias erdves. Architektų N.Špikienės,V.Dičiaus, V.Landsbergio – Žemkalnio, D.Petkelienės suprojektuotas KTU miestelio kompleksas yra vertingas Lietuvos architektūros paveldo objektas.

Projekto tikslai

* Respektuoti susiklosčiusį funkcionalų komplekso ansamblį:

* Išsaugoti gatvių ir pėsčiųjų takų struktūrą

* Išsaugoti erdves tarp statinių kompleksų

* Komponuoti tūrius, atspindinčius „vietos dvasią“

* Suteikti erdvėms dvasią ir užtikrinti visavertį statinių gyvenimą: poilsio, studijų lauke, bendravimo bei švenčių džiaugsmo.

* Sukurti vieningą statinių kompleksą, kuriame uždaviniai – statinio architektūra ir konstrukcijos, šviesa ir statinio inžinerija - sprendžiami vieningai.

Laboratorijų projektavimo principai

Laboratorijos kuriamos vieningu moduliu. Jų lankstumas užtikrinamas tuo, kad kiekvienas modulis gali funkcionuoti nepriklausomai. Modulių jungtis ir skaidymas apibrėžiamas konkrečių tyrimų poreikiu. Pakeisti laboratorijų dydį ir struktūrą nesudėtinga, nes pertvaros yra modulinės (demontuojamos).

Mokslo centrui priskiriamos ir konferencijų salės, kurios įrengiamos vadovaujantis patalpų sujungimo ir daugiafunkcio panaudojimo principu.

Verslo centro projektavimo principai

Verslo centrą sudaro verslo kabinetai ir laboratorijos. Laboratorinės patalpos numatomos šalia mokslo centro laboratorijų ir projektuojamos tais pačiais principais, kaip ir kitos pastate esančios laboratorijos. Verslo kabinetai gali būti naudojami autonomiškai – jiems skirta atskira laiptinė ir liftas. Jo vidaus suplanavimas universalus ir formuojamas pagal poreikius.

Statinys jungiamas bendromis viešosiomis erdvėmis, kuriose atsiranda parodų ekspozicijos, kavinės, posėdžių salės, drabužinės ir kt.

Automobilių saugyklos

Planuojamos uždaro tipo, dviejų aukštų (požeminės ir žemės lygio) aikštelės. Siekiama, kad automobilių saugojimo sistema būtų paprasta ir saugi.

Pastato funkcinio ryšio bei zonavimo sprendiniai

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) „Santaka“ kompleksas projektuojamas trijų statinių:

-01- mokslo paskirties pastatas, dviejų dalių: 5 aukštų su techn. aukštu ir 8 aukštų su techn. aukštu, tarpusavyje sujungtų holu;

-02 - medžiagų sandėlis;

-03 - automobilių saugykla, automobilių stovėjimo vietų skaičius – 159.

Skirtingi kompozicijos tūriai priklauso skirtingiems naudotojams ir yra finansuojami iš skirtingų šaltinių. Visos laboratorijos sujungtos į vientisą tūrį. Formuojama 24 m konsolė, po kuria kuriama aikštė- vestibiulis. Siekėme, kad statinys įgautų technologišką ekspresiją.

Konkursinis darbas beveik atitiko užsakovų reikalavimus, tik neprireikė pagrindinės konferencijų salės. Be to, nenumatėme požeminio garažo po pastatu. Jį iškėlėme šalia pastato, nes po statiniu neleidžia projektuoti normos. Stengėmės “Statoil” degalinę integruoti į KTU miestelį, tuo formuodami užstatymą nuo K.Baršausko gatvės.

Pristatome jums 3 variantus:

1. Kontekstualusis - su ferma viduje. Tūriai lakoniški, paprasti. Vidaus kiemas skiriamas rekreacijai ir poilsiui.

2. Kuriamas antrinis fasadas, saugantis nuo saulės spindulių. Naudojami Slėnio simbolikos elementai, pietų fasadas - betoninis su iškarpomis. Tai sukuria įdomią nuotaiką interjere. Komponavimo principas – vienas tūris lengvas, kitas – sunkus. Nuo K.Baršausko gatvės kuriamas kitas įvaizdis.

3. Metalinio tinklo fasadas – apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių. Balta metalo konstrukcija. Konsolę, pasak konstruktoriaus A.Ražaičio, pakabinti įmanoma.

PASISAKYMAI

L.Tuleikis: Pristatytiems sprendimams trūksta konteksto. Sprendimas pasukti tūrį kelia abejonių. Studentų miestelyje įdomios erdvės tarp gatvės ir pastatų, o pasuktas tūris scenarijų griauna. Priimtinesni vientisi ir apibendrintos išraiškos variantai. Nepritariu fasadų dekoravimui, tai prieštarauja šio statinio funkcinei prigimčiai. Manau, kad inkubatorius, kaip vientisas tūris, būtų stipresnis. Naujasis pastatas turėtų atspindėti universiteto ideologiją, todėl siūlau taikyti pažangias inžinerines sistemas, naudoti “pasyvaus namo” ar “ nulio energijos” sąnaudų principus.

J.Minkevičius: Urbanistinė erdvė lyg ir tęsia senojo KTU miestelio komplekso architektūrinę-funkcinę ir funkcionalistinę idėją. Nors jau dabar Dizaino fakultetas suskamba visai nauja gaida. Projektuojamas pastatas - tai ateities namas, todėl reikėtų siekti naujos kokybės. Ta prasme lyg trūksta gilesnės minties. Kompoziciniu požiūriu du pasiūlyti tūriai nėra geri. Nors koncepcija - tai jau autorių reikalas. Norėtųsi, kad technologiniu požiūriu tokio pastato struktūra būtų maksimaliai pritaikyta naujausioms energijos šakoms. Pacituosiu Mies van der Rohe mintį: “Architektūra geriausia tokia, kurioje slypi dematerializacijos principas”, kuri turi universalumo pradą, galėtų būti pritaikyta bet kokiai technologijai. Kadangi pastatas skirtas naujoms teshnologijoms, reikėtų jas ir naudoti. Pristatyta kompozicija dar toli nuo optimalios išraiškos.

V.Kuliešius: Siūlau nenukrypti nuo konkursinio varianto architektūrinio įvaizdžio. Origaminės architektūros variantas – eklektiškas ir netinkamas. Būtina išnagrinėti užstatymo ties K.Baršausko ir Slėnio gatvių variantus. Reikėtų siekti stilistinio vieningumo, puošyba nedaro reikiamo poveikio, nors betono estetika turi meninės jėgos. Siūlau siekti minimalizmo dvasios.

A.Karalius: Mano manymu, tūrių kompozicija pagerėtų, jei būtų jungiama statmenai. Pasukimas atrodo savitikslis, erdviškai nepagrįstas. Ieškojimus derėtų pratęsti, ieškant įeigos į studentų miestelį erdvės skonio, charakterio ir parametrų. Akivaizdžiai sėkmingiausias kontekstualusis variantas. Rekomenduočiau fasaduose naudoti baltą spalvą ir juodą grafiką, t.y. gerbti studentų miestelio “aprangos kodą”. Variantai B ir C nebrandūs, pernelyg manieringi, dekoratyvūs ir egocentriški. Bet kuriuo atveju būtina apsispręsti dėl konsolės - konsolė ar kolonos.

Aukštuminė dalis galėtų būti 3 - 5 aukštais aukštesnė. Derėtų rasti vietos KTU miestelio užrašui. Svarbiausia, kad KTU vizitinė kortelė turėtų pažangios inžinerijos turinį.

J.Kančienė: Nepristatyta nei gretimybių, nei išklotinių. Be KTU miestelio nėra ko kalbėti apie koncepciją, kompoziciją ir erdves. Juk KTU miestelis - paveldo vertybė. Esami pastatai, statyti skirtingais laikotarpiais, turi kompozicinių sąsąjų - čia jų nematau. Pastatas turi būti šiuolaikiškas, bet neišsiskirti iš konteksto.

Tūriai grubūs, neproporcingi. 3-ias variantas – įmantrus, nemotyvuotos sandaros ir estetikos. Reikėtų formų aiškumo ir paprastumo. Pirmasis variantas geriausias, bet reikėtų peržiūrėti proporcijas.

A.Kančas: Nėra išklotinių nuo K.Baršausko, Studentų ir Slėnio gatvių. Tūriai agresyvūs, estetika naivi. Geriausias - konkursinis darbas. Reikėtų parodyti užstatymą dideliame genplane su esamais studentų miestelio pastatais. Nepritariu šiam variantui.

S.Juškys: KTU miesteliui būdingas užstatymas – 4 - 5 aukštų horizontalūs tūriai. Todėl siūlyčiau projektuojamo pastato tūrius sukeisti vietomis - horizontalus tūris kontekstualiai komponuotųsi prie Studentų gatvės, vertikalus - prie K.Baršausko g. Studentų gatvės išklotinė yra vertybė urbanistiniu požiūriu. Pateikti variantai vienodi, skiriasi tik dekoras. Pastato pasukimas nereikalingas. Manau, tai turėtų būti iš esmės šiuolaikinės architektūros pastatas.

J.Bučas: Manau, kad šioje vietoje turėtų būti KTU logo ženklas - modernus vientisas tūris. Pasirinkta dviejų tūrių kompozicija sunkina užduotį – neturi ženkliškumo. Šiuo atveju akcentuojančią aukštuminę dalį siūlau išryškinti kaip miestelio kompozicinį akcentą. Negaliu pritarti šiam variantui, reikėtų konceptualesnio, labiau apibendrinto kompozicijos sprendimo - juk tai ženklas ateičiai.

N.Blaževičienė: Siūlau nuosekliai plėtoti pirminius architektūrinius sprendinius kontekstualumo linkme, nes pateikti sprendiniai yra daugiau interpretacijos dekoro tema. Visiems variantams būtina pateikti išsamią K.Baršausko gatvės išklotinę, numatyti galimą perspektyvinę komplekso plėtrą. Siūlau priartėti prie nuosaikios Studentų miestelio architektūrinės raiškos, siekti lakoniškumo. Manau, kad kompleksas turėtų simbolizuoti tiek mokslo bei technologijų plėtrą, tiek akcentuoti KTU reikšmingumą šiame procese.

E.Barzdžiukas: K.Baršausko gatvės išklotinė - Studentų miestelio dominantė. Vietos unikalumas ir reprezentacijos poreikis siūlo švarią estetiką. Tai galėtų būti ir bekompromisio funkcionalizmo architektūra. Pasiūlytiems sprendimams nepritariu - šiuo pastatu siūlau formuoti KTU miestelio įvaizdį.

G.Balčytis: Akivaizdu, kad pateiktas projektas su ateities technologijomis turi mažai bendro. Kolegos išreiškė abejonių dėl kompozicijos, tūrio pasukimo. Prisidėsiu prie tų, kurie mano, kad pateikta kompozicija gana sudėtinga, reikėtų gerokai vieningesnio sprendimo. Siūlymas vieną korpusą pakreipti yra visiškai svetimas. Reikėtų ieškoti sprendimo, kuris įprasmintų šio statinio paskirtį – mokslo, studijų ir verslo centras, o ne šiaip vienoks ar kitoks pastatas.

G.Bernotienė: Statinio struktūros pakeisti jau nėra galimybių - tūrius finansuoja atskiros ministerijos.

G.Balčytis: Tai prašykime autorių pateikti K.Baršausko ir Studentų gatvių išklotines, kiek įmanoma “švarinti” architektūrą, ieškoti kito apdailos kelio. Ir pristatyti pakartotinai svarstyti.

G.Bernotienė: Tai galėtų būti rekomendacija užsakovui.

E.Barzdžiukas: Reikėtų akcentuoti, kad tai ne toks darbas, kuris galėtų tapti KTU vizitine kortele.

 

KTU centro maketas

 

NUTARIMAS

2. Pateiktam projektui INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS "SANTAKA" (techninio projekto pasiūlymai, užsakovas - KTU administracija, projektuoja Gražinos Janulytės- Bernotienės studija, projekto vadovė - Gražina Janulytė Bernotienė) nepritarti. Rekomenduoti projektą svarstyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pastabas:

2.1. Nepritariame fasadų dekoravimui, tai prieštarauja šio statinio funkcinei prigimčiai (9 ekspertai).

Tiek pastato įvaizdis, tiek ir pačios technologijos turėtų atspindėti ateities viziją, kuri orientuojasi į energijos ir Žemės išteklių tausojimą bei alternatyvių atsinaujinančių šaltinių naudojimą ir propagavimą.

2.2. Siūlome priartėti prie nuosaikios Studentų miestelio architektūrinės išraiškos, siekti lakoniškumo. Vietos unikalumas ir reprezentacijos poreikis siūlo švarią estetiką (8 ekspertai).

2.3. Būtina pristatyti išsamias K.Baršausko, Studentų ir Slėnio gatvių išklotines, numatant galimą perspektyvinę komplekso plėtrą (7 ekspertai).

2.4. Siūlome nuosekliai plėtoti konkursinius ir 1 varianto sprendinius kontekstualumo, stilistinio vieningumo linkme (6 ekspertai).

2.5. Naujasis pastatas turėtų atspindėti universiteto ideologiją, reikšmingumą, todėl siūlome taikyti pažangias inžinerines sistemas (6 ekspertai).

2.6. Reikėtų konceptualesnio, labiau apibendrinto kompozicijos sprendimo - juk tai KTU vizitinė kortelė (5 ekspertai).

2.7. Tūrio pasukimas atrodo savitikslis, erdviškai nepagrįstas, griauna esamą KTU miestelio scenarijų (3 ekspertai).

Parengė Jūratė Merkevičienė

(pagal KAUET 2010 03 31 posėdžio protokolą)


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*