KAUNAS VĖL BRAIŽO BRANGIUS DVIRAČIŲ TAKUS 3

Pagal KAUET 2009 12 02 posėdžio protokolą (Nr.56)
www.kamane.lt, 2009-12-11

 

 

 

Kiek gyvename Kaune, tiek stebime miesto savivaldybės investicijas į miesto dviračių takų projektus. Juos vis nuplauna lietus, o dviratininkai ir toliau jaučiasi nesaugūs. Dabar vėl siūlomas naujas – savivaldybės administracijos užsakytas specialusis dviračių tako planas, kurį turėjo nagrinėjo net Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba.

 Taigi, 2009 gruodžio 2 d. KAUET svarstė projektą: Kauno miesto dviračių tako specialusis planas.Užsakovas - Kauno m. savivaldybės administracija, projektuotojas - VšĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas.

-

KAUET posėdžiui vadovavo Vygintas Merkevičius.

-

J. Venclauskaitė: Transporto ir kelių tyrimo institutas šį darbą atliko kartu su VGTU mokslinio tyrimo institutu. Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyrius rekomendavo pateikti Kauno m. dviračių tako specialųjį planą KAUET, o Urbanistikos skyrius jau pritarė mūsų SP (SP- specialusis planas).

Pagrindiniai uždaviniai:

Esamus ir planuojamus dviračių takus suskirstyti į 5 bevariklio transporto trasų tipus:

      žaliakeliai;

      dviračių takai šalia gatvių;

      dviračių takai važiuojamojoje dalyje;

      bevariklio transporto trasos gatvėse be juostų žymėjimo;

      dviračių takai šaligatviuose, pėsčiųjų zonose, pėsčiųjų ir dviračių takuose.

* Planuojamus dviračių takus ir trasą sujungti į vientisą dviračių takų sistemos tinklą.

* Trumpiausiu atstumu sujungti traukos objektus - lankytinas vietas.

* Numatyti pažintines –turistines dviračių trasas prie paslaugų ir ir poilsio zonų, lankytinų vietų.

* Numatyti dviračių stovėjimo ir saugojimo aikšteles.

* Sudaryti prioritetinių dviračių takų įrengimo vietų sąrašą.

* Išskirti dviračių takus pagal jų paskirtį:

rekreaciniai takai,

rajoniniai takai,

magistraliniai takai.

* Rengiant specųjį planą įvertinti perspektyvinių gatvių plėtros planus.

Norint išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie bemotorį transportą, buvo apklausti 738 gyventojai. Paaiškėjo, kad dviratį kasdienėms kelionėms pasirenka 20 proc. apklaustųjų. Patraukliausios trasos - Panemunė ir Laisvės alėja. Didžiausią traukos potencialą turi senamiestis, Panemunė, centras. Kaune šiuo metu yra apie 150 tūkst. dviračių. Važinėjimas dviračiais nepaplitęs, nes Kauno reljefas sudėtingas, nepakankamai išplėtotas trasų tinklas, nesaugu. Šiuo metu Kaune yra 47 km dviračių takų. Tai Kleboniškio šilas, Jonavos gatvė, dalis Baltų pr.  Geriausia trasa - nuo Panemunės per Šančius, centrą, senamiestį.

Dviračių eismo plėtros strategija - toliau plėtoti gerai įrengtus, apšviestus, pažymėtus dviračių takus, poilsio aikšteles, rengti dviračių saugojimo ir laikymo vietas. Svarbiausios trasų kryptys - iš miesto dalių į centrą bei į rekreacines teritorijas.

Šio plano pagrindą sudaro senoji dviračių tako schema. Derinome jį su bendruoju miesto planu, daug bendravome su dviratininkais ir Kauno visuomene.

V.Merkevičius: Norėčiau, kad patikslintumėte, kokie takai magistraliniai, rajoniniai ir rekreaciniai.

R.Skripkienė: Magistraliniai takai jungia miesto rajonus su centru, rajoniai - vienus rajonus su kitais, rekreaciniai - miesto dalis su rekreacinėmis teritorijomis.

 KLAUSIMAI

 V.Vasilenka: Kaip atsižvelgta į mūsų komisijos pastabas? Kaip šie klausimai bus sprendžiami?

J. Venclauskaitė: Mūsų užduotyje nebuvo nurodyta spręsti tokius konkrečius klausimus.

R.Skripkienė: Patys automobiliu važiavome tais dviračių takais. Neprojektavome takų per tuos tiltus, kur nėra pėsčiųjų eismo.

V.Vasilenka: Siūlėme jums dviračių takus projektuoti po Vilijampolės tiltu.

R.Skripkienė: Tokius pravažiavimus spręs techninis projektas - ar važiuoti tilto pakraščiu, ar po tiltu.

J.Kančienė: Ką reiškia dviračių takas bendroje trasoje su automobiliais?

R.Skripkienė: Pagal galiojančias normas D kategorijos juostose tai leistina.

A.Karalius: Kiek galios šis spec. planas?

R.Skripkienė: Kol nebus pakeitimų bendrajame plane.

A.Karalius: Kaip šis projektas susijęs su esamais Kauno urbanistiniais projektais? Ar atsižvelgta į būsimas statybas Brastos gatvės rajone?

R.Skripkienė: Dėl dirvožemio ypatybių nesiūlėme tako šalia vandens.

G.Šinkūnas: Prašau pakomentuoti tinklo koncepciją urbanistiniu-socialiniu  požiūriu.

J.Venclauskaitė: Buvo analizuotas bendrasis planas su dviračių takų schema.

R.Palys: Prašau trumpai nupasakoti trasas.

R.Skripkienė: (parodė).

V.Stauskas: Ką siūlote naujo, ko nebuvo anksčiau? Ar esate susipažinę su Kauno rajono bendruoju planu ir kaip jūsų planas siejasi su rajono takais?

R.Skripkienė: Parke pasikeitė takų kryptys. Taip pat keitėsi kryptys Eigulių rajone, Aukštuosiuose Šančiuose.

E.Barzdžiukas: Ar kategorizacija respublikinė?

R.Skripkienė: Kaip buvo nurodyta užduotyje.

E.Barzdžiukas: Ar tos kategorijos darys įtaką kokybei?

N.Abukevičius: Beveik nesiskiria. Dviratininkui nereikia to žinoti.

E.Barzdžiukas: Skirstymas yra visiškai formalus. Užduotyje buvo kalbama apie prioritetus.  Kur parodyta esama padėtis? Kas padaryta, kad būtų galima optimaliau naudotis esamu dviračių taku?

R.Skripkienė: Apklausos duomenys parodė, kad reikia tiesti takus iš rajonų į miesto centrą. Mes juos ir tiesėme, jungdami prie esamų.

V.Vasilenka: Ar numatyti trumpiausi keliai iš miegamųjų rajonų į centrą? Ar atsižvelgiama į socialinį aspektą?

R.Skripkienė: Mes analizavome šią galimybę.

N.Blaževičienė: Ar ši takų sistema yra kaip kraujotaka - ar galima nenulipant nuo dviračio apvažiuoti miestą? Ar tai vientisa sistema?

R.Skripkienė: Projektavome taip, kad kuo rečiau reikėtų pereiti gatvę. Viso miesto apimti nepavyko.

A.Karalius: Kaip reikės pakilti radijo gamyklos laiptais?

R.Skripkienė: Galima funikulieriui pritaisyti „ragus“, ant kurių kabinami dviračiai.

R.Palys: Ar galima bus apvažiuoti viršutinės terasos pakriaušėmis ir gėrėtis apatine terasa?

R.Skripkienė: Ne.

V.Merkevičius: Kaune yra 9 fortai. Ar jie sujungti dviračių  trasa?

R.Skripkienė: Dviračiu galima privažiuoti prie visų fortų, bet vientiso tinklo nėra.

PASISAKYMAI

 E.Barzdžiukas: Manau, kad gerai parengta  užduotis - specialiojo plano pagrindas. Šiuo atveju tai savivaldybės problema. SP neišryškinti prioritetai,  neįvardyti probleminiai taškai, pasirinkti neaiškūs sprendiniai. Reikėtų įvertinti esamą padėtį, pateikti DT (dviračių takų) įgyvendinimo etapiškumą. Siūlau daugiau DT tiesti upių pakrantėmis. Trūksta analizės, reikėtų patobulinti sprendinius.

G.Bernotienė: Specialiojo plano tikslai turi būti konkretesni, reikia nustatyti prioritetus. Siūlau nustatyti raidos etapus ir tikslingai įgyvendinti kiekviename etape DT kaip sistemą. Reikėtų SP numatyti traukos taškus ir pažymėti problemines vietas - tiltus, keltuvus. Neaišku, ar atlikta poreikių analizė - studentai, darbuotojai, prekybos centrai, pakrantės, paplūdimiai, miškai, senamiestis, centras. Manau, rekreacinės kelionės dviračiais turėtų būti pagrindinės. Keista, kad DT kelionės į darbą numatomos tik Veiverių plentu. Siūlau taisyti SP nuo užduoties iki įgyvendinimo.

N.Blaževičienė: Neaišku, kodėl aplink miestą nėra  žiedų, kuriais būtų galima apvažiuoti visą miestą. Reikėtų akcentuoti savaitgalinį ir socialinį aspektą. Turėtų būti įvardytos problemos ir sudėtingos vietos. Pasigendu priešprojektinio įdirbio - poreikių, galimybių, probleminių zonų studijos. Trūksta funkcinės visumos sprendimo, perspektyvinių galimybių įvardijimo.

S.Juškys: Dviračiai - transporto priemonė ne tik pramogai, bet ir kasdienybei. Abejonių kelia tinklas,  rodomas siauromis esamomis gatvelėmis, kuriose neužteks vietos. Labai svarbu ne tik trasos, bet ir jų įranga - nepakanka vien nubrėžtos linijos. Daug kur rodomos trasos, kurių dėl peraukštėjimo įveikti neįmanoma. Labai palaikau dviračių transporto idėją, išstumiant mikroautobusą.

J.Kančienė: Trūksta analizės ir motyvacijos. Darbas atrodo formalus. Nepakankamos susisiekimo tarp įvairių rajonų ir centro galimybės. DT takai staiga nutrūksta, kažkur dingsta dviratininkai... Neaiškus takas per tiltus, kalvas, laiptus. Labiausiai reikėtų turistinių maršrutų, žiedų, jungiančių įvairius traukos objektus (istorinius, pvz. fortus), kad žmogus ar grupė galėtų leistis į vienos dienos žygį. Nesuprantu, kam reikalingas formalus skirstymas į magistralinius ir rajoninius takus, jei jie nesiskiria pagal įrangos kokybę ar kitus požymius.

A.Karalius: DT specialiajam planui nepritariu, nes jis nesprendžia jokių problemų ir nepagerina esamos padėties. Problemos neįvardytos, sprendiniai  nepasiūlyti. Prioritetai nenumatyti. Nenurodytas vykdymo etapiškumas. Nedetalizuotos rekreacinės zonos. Automobilių ir dviračių konfliktinės trasos neišspręstos. Nenurodytos jungtys su Kauno rajono takais. Yra ir klaidų - DT nurodyta laiptais, neišnaudojamos ramaus transporto gatvelės.

R.Palys: Darbas jau atliktas, bet visada gerai pasitarti su specialistais. Siūlau autoriams geranoriškai vertinti mūsų pastabas; išnaudoti gamtinio karkaso rekreacinę, estetinę ir apžvalginę naudą (takų sistema viršutinės terasos pakraščiais su apžvalga). Reikia numatyti prioritetus (darbų eiliškumą, juos motyvuojant). Labiau panaudoti tvirtovės sistemą, paieškoti miestą pakraščiais juosiančios žiedinės sistemos. Siekti, kad kaip įmanoma toliau galima būtų nuvažiuoti nenulipant nuo dviračio. Galima būtų paieškoti fortų sistemos jungties.

R.Raslavičius: Siūlau papildyti SP įgyvendinimo etapiškumo schemomis. Tokie sprendiniai turėtų užtikrinti takų tinklo optimalų funkcionavimą ir plėtrą.

V.Stausko nuomonę perskaitė V. Merkevičius: „Siūlau ryškiau diferencijuoti socialinius ir rekreacinius takus. Reikėtų išryškinti įgyvendinimo etapus, ypač detaliai pagrindžiant pirmąjį – realiausią - etapą. Atkreipti dėmesį į Kauno ir artimiausių priemiesčių DT ryšius pateiktoje medžiagoje.“

A.Steponavičius: Jaučiu, kad jauną kolektyvą žeidžia mūsų smulkinimasis. Pažiūrėkime plačiau: Hagoje, Hamburge pilna dviračių. Puiki transporto priemonė. Bet Kaune, dviejų terasų mieste, tai sudėtinga. Manyčiau, reikėtų akcentuoti savaitgalines išvykas į upių slėnius. Neaiškus ryšys su EUROVELO planu, Lietuvos bendruoju planu, apskrities, rajono. EUROVELO trasa juk eina palei Nemuną iki marių - ji pereina ir per Kauną. Trūksta miesto dviračių transporto analizės ES kontekste. Migloti įgyvendinimo prioritetai.

G.Šinkūnas: Kelionių dviračiu skatinimas - vienas pagrindinių miesto planavimo tikslų. Pateiktame SP neaiški tinklo koncepcija - nepagrįsta urbanistiniu ir socialiniu požiūriu, nepagrįstas tinklo tankis ir struktūra. Nemanau, kad tikslinga skatinti keliones į darbą dviračiu, geriau orientuotis į  rekreacines.

Nenumatytos konkrečios priemonės konkrečioms vietoms. Siūlau  SP taisyti.

L.Vainius: Mes bendravome su SP rengėjais. Atsižvelgdami į ankstesnę schemą, pervažiavome  dviračiais tuos takus ir pateikėme pastabas. Esamos trasos chaotiškos, dalis jų realiai neegzistuoja. Šiame plane nebus klaidų - trasa susidės iš gabalų, kurie bus etapais realizuoti. Manome, kad gatvelėse, kuriose eismas mažas, geriausia viską palikti taip, kaip yra.

R.Skripkienė: Aukštųjų Šančių bendruomenės atstovas klausė, kaip nuvažiuoti išAukštųjų Šančių iki pėsčiųjų tilto - šalia Verkių gatvės yra galimybė privažiuoti prie tilto.

A.Lipskus: Gerai, kad Laisvės alėjoje atsirado dviračių stovai, bet baugu, kad dviratininkai nori išstumti iš alėjos pėsčiuosius.

R.Skripkienė: Mano nuomone, pozityvu, kadLaisvės alėjoje DT yra atskirti žymėjimu.

L.Vainius: Dviračių transportas plėtojamas norint sumažinti automobilių srautą, gerinti sveikatingumą. Mums svarbiausia, kad šis planas būtų realiai įgyvendintas. Jau dabar DT į Kleboniškį yra nutiestas. Dviratininkui svarbu saugumas ir patogumas. Reikia įdiegti visą inžinerinę infrastruktūrą. Be to, ne visi rekreaciniai objektai patrauklūs dviratininkams. Svarbu išskirti prioritetus. Kuo tankesnis tinklas, tuo didesnė planavimo laisvė. Pagrindiniai takai jau yra. DT riboja upės, tinklai, tiltai. Išvažiavus iš miesto, galima pasukti Kačerginės link - čia egzistuojantį takelį galima būtų paversti DT. Geras kelias Babtų kryptimi, link Viršužiglio.

V.Vasilenka: Svarstymas pavėluotas, srautai susiformavę.

V.Merkevičius: SP, kaip ir kiti planavimo projektai,  tai galimybių ir problemų matymas. Jei yra tiltas, jį  reikėtų įvardyti kaip dviratininkams nepatogią vietą. Dauguma ekspertų palietė tas pačias problemas:

* prastai parengta užduotis,

* nenurodyti prioritetai,

* neišskirtos probleminės vietos,

* nėra ryšio su rajono ir  Lietuvos DT,

* neišnaudojamas kraštovaizdis,

* reikėtų daugiau orientuotis į rekreacines keliones.

Galėtų atsirasti papildomų schemų -  apžvalginės trasos, fortų , kraštovaizdžio, istorinių vietų.

SP mums rekomenduotas peržiūrėti jau derinimo stadijoje, todėl KAUET pateiks tik  savo pasiūlymus ir pastabas.  

L.Vainius: Kai bus inžinerinė infrastruktūra, galima bus organizuoti įvairias diskusijas.

 NUTARIMAS

 Apsvarstę pateiktą Kauno miesto dviračių tako specialiojo plano projektą (užsakovas - Kauno m. savivaldybės administracija, projektuotojas - VšĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas), siūlome atsižvelgti  į ekspertų pareikštas pastabas:

1.1. Siūlome SP papildyti įgyvendinimo etapiškumo schemomis (7 ekspertai).

1.2. Rekomenduojame  labiau išryškinti  rekreacines keliones dviračiu, daugiau orientuotis į kraštovaizdį (6 ekspertai).

1.3. Darbe ryški analizės, prioritetų stoka (6 ekspertai).

1.4. Reikėtų SP nurodyti traukos taškus ir pažymėti problemines vietas (6 ekspertai).

1.5. SP nesusietas su EUROVELO planu, Lietuvos, apskrities, rajono bendraisiais planais (3 ekspertai).

1.6. Reikėtų išryškinti turistinius maršrutus, jungiančius įvairius traukos objektus (pvz., fortų sistemą) (2 ekspertai).

1.7. Siūlome paieškoti miestą pakraščiais juosiančios žiedinės sistemos (2 ekspertai).

 

Parengė Jūratė Merkevičienė 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*