2017-11-27 Kamane.lt diskusija „Dar kartą apie meną viešojoje erdvėje“

2017 m. lapkričio 27 d. Kauno menininkų namuose vykusi Kamane.lt diskusija buvo skirta menui viešosiose erdvėse aptarti.

Diskusijos, kurioje dalyvavo menotyrininkė doc. dr. Agnė Narušytė, LDS Kauno skyriaus Skulptūros sekcijos pirmininkas Lukas Šiupšinskas, menotyrininkė, Kauno bienalės atstovė Kotryna Žemaitytė ir moderatorė menotyrininkė Dovilė Stirbytė, įžangą nulėmė aktualijos – ką tik paskelbtas Vilniaus Lukiškių aikštės memorialo konkurso laimėtojas. Pašnekovai pasidalijo nuomonėmis apie šio konkurso rezultatus ir jo eigą, visuomenės įtraukimą ir švietimą, priimant sprendimus dėl paminklų. Svarstyta, kaip turėtų būti organizuojami konkursai, sprendžiama dėl miestuose atsirandančių paminklų, kad iškylantys monumentai būtų ir aktualūs, ir vertingi meniniu požiūriu. Pokalbio eigoje aptarta ir šių metų Kauno bienalė, skirta paminklo (ne)galimybės temai: kurie kūriniai pasirodė paveikiausi, sulaukė daugiausia visuomenės dėmesio, atgarsių.

Vaizdo įrašą parengė Rytis Titas.

Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.