2017-07-03 Kamane.lt diskusija „Šiandienio Lietuvos teatro veidas: pasibaigusio teatro sezono aptarimas“

2017 m. liepos 3 d. Kauno menininkų namuose vyko antroji Kamane.lt diskusija, kurioje aptartas neseniai pasibaigęs 2016–2017 metų teatro sezonas. Diskusijoje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto teatrologai: Menų fakulteto dekanė, profesorė Jurgita Staniškytė, Teatrologijos katedros vedėjas, docentas Edgaras Klivis ir Teatrologijos katedros doktorantė Kristina Steiblytė. Diskusiją moderavo teatrologė, VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedros doktorantė Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė.

Diskusijos dalyviai dalijosi mintimis, kuo šis teatro sezonas buvo išskirtinis, kokios pastebimos naujos tendencijos, žvelgiant į šio teatro sezono įvairių režisierių ir teatrų pastatymus, koks buvo jaunųjų teatro kūrėjų indėlis. Paliečiama ir teatro apdovanojimų (Auksinių scenos kryžių, „Fortūnų“) tema – ar jie vis dar aktualūs, reikalingi teatralams, kodėl kasmet vis kyla su apdovanojimais susijusių kontroversijų, kaip ir kodėl apdovanojimai pasiskirsto tarp miestų, vyresnės ir jaunesnės kartos teatralų.

Vaizdo įrašą parengė Rytis Titas.

Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.