2014-06-17 Parodos paveikslėliai. Sugrįžinėjimai.

Tapytojos Mildos Galiūtės paroda A.Žmuidzinavičiaus muziejuje.