2012-03-16 Kaip savivaldybės "Napoleonai" per kultūrą kėlėsi

Kultūros ir meno taryba siūlo nesvarstyti kultūros įstaigų optimizavimo 2012 m. kovo 15 d. posėdyje, neįtraukti į Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkę kultūros įstaigų reorganizacijos klausimo. Nes priešingu atveju būtų labai sutrikdytas kultūros įstaigų darbas, pažeistas kultūros darbuotojų žmogiškasis orumas, nuvertintos kultūros įstaigos, daugelį metų tarnaujančios Kauno visuomenei. Būtina prieš rimtus sprendimus atlikti parengiamąjį darbą, detaliai išanalizuoti situaciją, galimybes, naudą, pasekmes.