Algis Uždavinys. V.Žuko nuotr.

2010 metų liepos 25 d., eidamas 49-uosius metus, staiga mirė žinomas kultūrologas, filosofas, menotyrininkas, dailės kritikas, prof. habil. dr. Algis Uždavinys (1962 04 26 - 2010 07 25).

A. Uždavinys gimė 1962 m. balandžio 26 d. Vilniuje. 1980-87 m. studijavo Valstybiniame dailės institute Vilniuje, įgijo menotyrininko specialybę. Studijų metais buvo persekiojamas už antisovietinę veiklą.

1996-2000 m. studijavo doktorantūrą Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute, apsigynė humanitarinių mokslų (filosofijos) daktaro disertaciją tema "Proklo hermeneutinė filosofija". 2008 m. įgijo habilituoto mokslų daktaro vardą.

1987-89 m. – buvo savaitraščio "Literatūra ir menas" dailės korespondentas; 1987-2002 – Komparatyvistinės kultūrologijos, estetikos ir meno teorijos skyriaus mokslinis bendradarbis Lietuvos kultūros ir meno institute; 1995-2002 – Lietuvos filosofijos, kultūros ir meno institute; nuo 2002 m. – Komparatyvistinių kultūros studijų vyresnysis mokslinis darbuotojas Lietuvos kultūros tyrimų institute; nuo 2000 m. – Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto vyresnysis mokslinis darbuotojas, Humanitarinių mokslų katedros vedėjas, profesorius.

A. Uždaviniui priklauso daugybės mokslinių straipsnių, vertimų, recenzijų apie kultūrą ir dailę, poezijos ir prozos kūrinių autorystė. Filosofas parašė ir išleido mokslinių monografijų lietuvių ir anglų kalba: "Proklo hermeneutinė filosofija" (2002), "Helėniškoji filosofija nuo Numenino iki Sirijano“ (2003), "Egipto mirusiųjų knyga" (2003), "The Golden Chain. Anthology of Pythagorean and Platonic Philosophy" (2004), "Hermio Trismegisto išminties kelias“ (2005), „Simbolių ir atvaizdų interpretacijos problema senovės civilizacijose“ (2006),„Sufizmas Islamo civilizacijoje“ (2007), „Philosophy as a Rite of Rebirth. From Ancient Egypt to Neoplatonism“ (2008), „Philosophy and Theurgy in Late Antiquity“ (2010), kt.

A.Uždavinys buvo vienas plačiausiai užsienyje cituojamų Lietuvos humanitarų, atstovavo šaliai daugelyje solidžių tarptautinių konferencijų, dėstė įvairiuose Europos, Azijos ir Australijos universitetuose. Jo tyrimų lauke buvo lyginamosios civilizacijų studijos, komparatyvistinė kultūrologija, Platono, pitagoriečių, stoikų, neoplatonizmo filosofija, senoji arabų kultūra, islamo kultūros istorija, filosofija ir mistika, senovės Egiptas, Mesopotamija, šiuolaikinių Vakarų moderni ir postmoderni kultūra (filosofija, religija, menas), XX-XXI a. Lietuvos dailė.

1998 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacija jį pripažino geriausiu dailės kritiku; 2000 m. apdovanotas P.Dovydaičio premija. Mokslininkas buvo Lietuvos dailininkų sąjungos (1999), Tarptautinės neoplatoniškųjų studijų draugijos JAV sekcijos (1997), Lietuvos orientalistų asociacijos (1992), Lietuvos estetikų asociacijos (1993), daugybės tęstinių mokslinių leidinių ir knygų serijų redkolegijų narys.

A.Uždavinys buvo neabejotinai vienas talentingiausių lietuvių humanistikos atstovų. Jo išėjimas – neišmatuojama netektis mokslo ir meno pasauliui, praradusiam išskirtinę, sodrios dvasios ir skvarbaus intelekto, unikalaus talento ir nepaprasto darbštumo asmenybę.

Algis Uždavinys mirė 2010 07 25. Palaidotas Druskininkų kapinėse.