KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2013-05-08 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE, PROTOKOLAS NR. 98 1

www.kamane.lt, 2013-05-17

1. BRASTOS G. 24, KAUNE DETALUSIS PLANAS. Pakartotinai. Užsakovas - „Yit Kausta būstas”, projektuoja - „Yit Kausta”.

2. KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS VIZIJOS URBANISTINIO  KONKURSO PROGRAMOS METMENŲ APTARIMAS.  SĄLYGAS RENGIA L.JANUŠAITIENĖ.

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Vytautas Janušaitis, Gintarė Čėsnaitė.                                                                  

KAUET nariai: Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

KPD Kauno TP vyriausioji specialistė Rymantė Gudienė, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,  Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, architektai: Vladas Stauskas, Loreta Janušaitienė, Tomas Kriaučiūnas, Šarūnas Kiaunė.

Spaudos atstovė: Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Nerijus Stanionis.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

 

1. BRASTOS G. 24, KAUNE DETALUSIS PLANAS. Pakartotinai. Užsakovas – Yit Kausta būstas, projektuoja - Yit Kausta”.

N.Stanionis: Perskaitysiu praėjusio posėdžio KAUET narių pastabas šiam projektui:

1.1. Nėra bendramiestinės pakrančių įsisavinimo koncepcijos.

1.2. Nėra viešos funkcijos B3 – toks krantinės pobūdis garantuoja, kad ateityje miestas krantinę įrengs (9 ekspertai).

1.3. Viešo bei komercinio ruožo krantinėje nėra. Viešųjų  komercinių objektų vietos turėtų būti sukoncentruotos visu krantinės perimetru (4 ekspertai).

1.4.  Kvartalinio mąstymo nėra, užstatymas padrikas (4 ekspertai).

1.5. Konkurso nugalėtojų darbo sprendiniai su šiuo DP gali būti realizuoti (4 ekspertai).

1.5. Reikėtų sustiprinti vientisą susijungiančią želdynų sistemą, didinti sklype žaliuosius plotus (3 ekspertai).

1.6. Krantinė turi būti sujungta per visą Neries atkarpos ilgį – nuo būsimo pėsčiųjų tilto iš senamiesčio iki Nevėžio (bent pėsčiųjų zona ir dviračių takas Lampėdžių miško zonoje). Tai vienas svarbiausių konkurso sprendinių (3 ekspertai).

1.7. Uosto ragas fiktyvus, uosto sprendinys nesuprantamas. (2 ekspertai).

Dabar prašome autorius pristatyti projektą, atsižvelgiant į šias pastabas.

V.Janušaitis:

1.1. KAUSTA savo sklype įrengs dambą – taip bus sukurta potvyniui atspari sistema. Koncepcija dėl vieningos krantinės buvo aptariama su miesto meru. Yra mintis visą krantinę rengti kaip atskirą projektą.

1.2. Šį reikalavimą išpildėme.

1.3. Komercinės patalpos išdėstomos pagal visą perimetrą.

1.4. DP rengtas pagal konkurse nugalėjusį projektą. TP bus plėtojamas ir ieškoma būdų šią problemą išspręsti.

1.5. Pateikiame šių metų potvynio nuotraukas. Mes išlaikome želdinius, esančius alt. 22 ir 23.

1.6. Ženklas duotas – krantinės juosta sklypo ribose bus sprendžiama. Ši atkarpa miestiečiams naudoti bus garantuota.  Iki Nevėžio – pakankamai ilgas ruožas. 

1.7. Teritorijos DP uostas buvo parodytas, per pirmąjį KAUET svarstymą buvo siūloma uostą įkelti į mūsų rengiamą DP. Mes taip ir padarėme. Uostas bus sprendžiamas vėlesniame etape.

 

KLAUSIMAI

A.Karalius: Prašau tiksliau parodyti visuomeninę pakrantės zoną: ar ji apima tik krantinę, ar krantinę su pastatais?

V.Janušaitis: Visuomeninė zona platesnė už krantinę.

A.Karalius: Prašau pakomentuoti dambą.

V.Janušaitis: Pastatams naudojama tik viršutinė terasa. Dviračių ir pėsčiųjų takas yra žemiau. Brastos gatvė ir damba yra toje  pačioje altitudėje.

S.Juškys: Ar komerciniai pastatai bus išdėstyti taip pat kaip makete?

V.Janušaitis: Taip.

A.Karalius: Nesu visai tikras, bet manau, kad stacionarūs laivai reikalauja DP. Ar esate numatę galimybę laivams?

V.Janušaitis: Galimybė numatyta.

A.Karalius: Jei toje vietoje nėra žemės, gal negalima bus statyti laivų?

V.Janušaitis: Tai vieša erdvė, statyti bus galima.

G.Prikockis: Toks jausmas, kad raudona dėmė DP  vertinama kaip duotybė. Kodėl jo nesvarstome? Ar čia numatomas prekybos centras?

V.Janušaitis: Šioje vietoje esame numatę administracinį pastatą iki 5 000 kv. m ploto. Tai nebus prekybos centras.

N.Valatkevičius: Nesinorėtų, kad atsitiktų taip, kaip prie K.Baršausko gatvės, kur buvo numatytas „Kaustos” biuras, o vėliau žemė parduota „Lidlo” tinklui. DP ši vieta turi būti įvardyta, kaip skirta būtent  administraciniam pastatui.

N.Blaževičienė: Ar didžiulis 5000 kv. m tūris nesugriaus tūrinio – erdvinio konkursą laimėjusio darbo sprendimo?

V.Janušaitis: Konkursą laimėjusio darbo idėja bus išlaikyta.

J.Bučas: Kokią transportinę reikšmę įgis Brastos gatvė?

V.Janušaitis:  Taps reikšminga –  iš dalies dubliuos Raudondvario plentą.

A.Karalius: Gal miesto architektas galėtų pakomentuoti bendros krantinės idėją?

N.Valatkevičius: Prieš šį posėdį „Kaustos” vadovybė buvo atvykusi pas merą tartis - tai KAUET nuopelnas. „Kausta” prižadėjo, kad prisidės prie bendros krantinės projektavimo. Kai „Kausta” pastatys šį rajoną, butai bus parduoti, pačios „Kaustos” šioje teritorijoje nebeliks – išliks gatvės, pravažiavimai, praėjimai, kurie, jei tinkamai įrengti, bus atiduoti savivaldybei už 1 litą.

Tikimės 2014-2020 m. gauti Europos lėšų uostams plėtoti. Yra numatyti uostai Nemuno saloje, Marvelėje ir kitose vietose. Ši vieta taip pat įtraukta į uostų žemėlapį, nors dėl tėkmės sąlygos čia sudėtingos. Jei nepasikeis administracijos politika, bendradarbiavimas turėtų tęstis. Matau, kad šio DP ir visos teritorijos DP skirtumai nedideli. Truputį gąsdina raudona spalva plane. Gerai, kad pirmuose aukštuose įsikurs komercinės patalpos. 

A.Karalius: Kas dabar tą krantinę ir uostą įrengs?

N.Valatkevičius: Neįrengus pylimo, „Kausta” rizikuos, kad, pavasarį pakilus vandens lygiui upėje, sklypas bus užlietas. Reikia nuspręsti, kokia bus krantinė - betoninė ar akmeninė.

A.Karalius: Svarbu nuspręsti, ar tai bus melioracinis šlaitas, ar naudojama krantinė.

N.Valatkevičius: Jei paliks šabakštyną prie upės, „Kausta” negalės parduoti butų. Krantines ir uostus, pažymėtus žemėlapyje ženkliukais, teiksime paraiškose europinėms lėšoms gauti. Ta žemė yra privati, o ne savivaldybės, išskyrus uostą.

J.Bučas: Kaip bus išvengta garažų užliejimo?

V.Janušaitis: Laimėjusiame konkursą darbe ši problema išspręsta taip: įrengta damba, infiltracija, rezervuaras, vandens pakėlimo stotelės, vanduo savotekiu nubėgs į upę.

N.Valatkevičius: Brastos gatvė taps aukštesnės kategorijos, jei pridėsim Vileišio ir Kėdainių tiltų prietilčius ir sankryžas. Kėdainių tilto prietilčiams reikia parengti DP, kad nepradingtų žemė – kai ateis laikas, juos įrengsime. Tokiu būdu sumažinsime Raudondvario plento atkarpos apkrovą.

N.Stanionis: Noriu pasiteirauti dėl pilkos spalvos krantinėje: ar tai bendro naudojimo, ar infrastruktūros teritorija?

V.Janušaitis: Praėjusiame posėdyje buvo siūloma suteikti galimybę pravažiuoti krantine, todėl krantinėje parodėme ir infrastruktūrą.

N.Valatkevičius: Dabar krantinė turi dvejopo naudojimo paskirtį. Infrastruktūros funkcija bus reikalinga aptarnauti ir uostui.

G.Prikockis: Kokia jūsų pozicija dėl želdinių? Ar planuojate keisti reljefą?

V.Janušaitis: Žemiausioje vietoje planuojame želdinius iškirsti, saugoti nuo alt. +23.

N.Valatkevičius: Ar nebijote statyti, kai tiek problemų su vandeniu?
 V.Janušaitis: Kai iškilo tiek problemų, matyt, jau pasvarstytume.

 

PASISAKYMAI

N.Blaževičienė: Pritariu DP plėtotei konkursinės architektūrinės koncepcijos pagrindu. Išsamiai išanalizuoti ir pagrįsti krantinės reglamentus kaip kertinius ir duosiančius toną vėliau projektuojamiems krantinės etapams, siekiant vieningo visos krantinės projektavimo. Jei nebus krantinės sprendinių, kvartalo plėtra taps nereali.

J.Bučas: Viso sklypo nusausinimas – didelė problema. Pagal naujai rengiamą įstatymą atkarpoje iki „Achemos” numatomos 4 ar 6 užtvankos. Vandens reguliavimas yra labai svarbus. Tuo įstatymu būtų atidaryta laivyba upėmis. Pritarčiau vieningos krantinės nuo Lampėdžių iki Kleboniškio projektavimui.

DP iš esmės pritariu, siūlyčiau papildomam svarstymui pateikti krantinės ir uosto teritorijos, įskaitant
 „neriją”, sprendinių detalizavimą.

S.Juškys: Skypas užstatytas laisvai, o kvartalo nėra. Norėtųsi matyti kvartalą – miesto elementą su perimetriniu užstatymu.

Kyla abejonių, ar bus sukurta vientisa krantinė, o ne atskirose kvartalų ribose skirtingai traktuojamos   krantinės atkarpos. Reikia siekti, kad būtų organizuojamas vientisos krantinės konkursas. 

 A.Kančas: Iš principo pateiktam projektui pritariu. Įvyko architektūrinis konkursas, išrinktas laimėtojas, ir reikia baigti nagrinėti įvairias kitas galimas užstatymo versijas. Žemoje sklypo dalyje esantys medžiai bus užliejami, todėl reikėtų palikti tik želdinius ant kalvos. Reikia parengti bendrą krantinės sutvarkymo projektą – gerai, kad „Kausta” pasižada organizuoti visos krantinės projektavimą.

J.Kančienė: Nematau, kad  buvo sureaguota į pastabas 1.4 ir 1.5.

Bėda ta, kad miestas išpardavė sklypus iki pat vandens, nepalikdamas juostos viešai krantinei. Dabar kiekvienas savininkas savo krantinės dalyje gali improvizuoti. Matau tik vieną išeitį – atskirti krantinės zoną nuo sklypų ir rengti bendrą visos krantinės projektą konkurso būdu. O projektiniai sprendimai bus privalomi įgyvendinti kiekvieno sklypo atkarpoje.

Architektūrinis konkursas įvyko, ir užsakovai turi užtikrinti laimėjusio projekto įgyvendinimą.

N.Valatkevičius: Pokalbyje su Kauno meru „Kausta” lyg ir įsipareigojo parengti visos krantinės projektą.

A.Karalius:  Krantinė turėtų būti geriau pritaikyta poilsiui ir renginiams.

  1. TP uosto rage turėtų būti numatyta galimybė viešo naudojimo pastatams.
  2. Prieš pradedant įgyvendinti projektą būtina plėtotojo („Kaustos”) sutartis su savivaldybe dėl krantinės projektavimo ir įrengimo.
  3. Žalios daubos išsaugojimas netikslingas ir kvartalų viduryje bus nepatrauklus bei problematiškas.

N.Stanionis perskaito rašytines V.Kuliešiauspastabas: 1.Siūlau padidinti želdynų plotą pagal E. Barzdžiuko ir N.Stanionio parengto teritorijos DP sprendinius.

2. Patikslinti užstatymo zonos plotus ir konfigūraciją, vadovaujantis konkurso architektūriniais pasiūlymais.

3. Tankumo ir intensyvumo rodikliai mažintini.

V.Merkevičius:  DP sprendiniai neprieštarauja laimėjusio konkursą darbo „Mano krantas” sprendiniams.

TP metu krantinės sprendiniai bus detalizuoti.

N.Stanionis perskaito el. paštu atsiųstas R.Paliopastabas:

1. Matau, kad jokių esminių pakeitimų, apie kuriuos buvo kalbėta, nėra. Tai yra sovietmečio laikų  palaidas gyvenamųjų mikrorajono suplanavimo principas, kuris, mano nuomone, netiko Kaunui  tada,

 netinka ir dabar.
 2. Ypač, manau, monotoniškai nuobodžiai ir negerai atrodo (ne kaunietiškai) tūrinė kompozicija išilgai Brastos gatvės. Pailgi vienodi penkiaaukščiai tūriai ir virš jų išlindę vienodais atstumais ir vienodo aukštingumo aukšti tūriai. Tokia primityvi kompozicija buvo masiškai naudojama visoje Sovietų Sąjungoje 6-7 dešimtmetyje. Dėl to  miestai tapo labai vienodi. Siūlyčiau šito principo atsisakyti. Tikram Kaunui tai svetima.

3. Siūloma įstriža gatvelė su perspektyva į senamiesčio bokštus faktiškai yra visiškai ne gatvelė, nes neturi elementarių, tradicinių gatvelėms būdingų apstatymo bruožų. Keli palaidi tūriai gatvelės neformuoja.

 4. Manau, blogiausia padėtis yra ties laivų įlanka. Čia nematyti nei emocinio, nei tūrinio ryšio su projektuojamu kvartalu ir visu rajonu. Erdvę ties prieplauka pavadinti aikšte neapsiverčia liežuvis. Tai paprasčiausia atvira dykynė su keliais padrikais tūriais. Ši prieplauka kartu su aikšte prie jos ir užstatymu turėtų tapti viso didelio rajono traukos centru. To, deja, nematyti nė iš tolo. Visai ne miestiški sprendimai.

Noras kiekvienam, persisvėrusiam pro langą, matyti Nemuną neturėtų tapti vieninteliu veiksniu planuojant kvartalą, upė čia pat – ją galima jausti. Todėl tokiam sprendimui negaliu pritarti iš esmės, darbą reikia tobulinti.  

G.Prikockis: Manau, kad veiksmas vyksta nuosekliai DP tobulinimo linkme. Užsakovai deklaruoja, kad jie pasirengę įgyvendinti konkurso nugalėtojų projektą. Mane įtikino V.Janušaičio paaiškinimas ir patikinimas, kad komercinėje zonoje prie Brastos gatvės neatsiras didelis prekybos centras, o bus įgyvendinti konkurso nugalėtojų sprendiniai. Tikiuosi, kad šio konkurso rezultatai bus įgyvendinti, pritariu DP sprendiniams. „Kausta“ suprato,  kad krantinė priklausys visam miestui - džiugu, kad atsirado pasižadėjimas merui finansuoti visos krantinės projektavimą.

N.Stanionis: Pritariu DP sprendiniams.

N.Stanionis perskaito el. paštu atsiųstas A.Steponavičiaus pastabas:

1. Nepritariu šiam projektui dėl šių priežasčių:

      - toliau ignoruojamas viešasis miesto interesas Neries krantinės zonoje;

      - siūlomos pakrantės apsaugos juostoje krantinės įrengti neįmanoma techniškai dėl didelio aukščių perkryčio (8 m dvidešimt penkių metrų juostoje). Tai draudžia ir įstatymas. Juostoje negali būti inž. įrenginių. Čia negalima statyti automobilių;

      - nenumatyta galimybė pastatyti viešus aptarnavimo statinius.

2. Siūlau spręsti šias problemas dvejopai:

       - skirti servitutą krantinei įrengti planuojamoje teritorijoje šalia apsaugos juostos,

       - arba traukti piečiau kranto liniją kartu su apsaugos juosta. Neries  siaurinimas čia būtų naudingas upei hidrologiniu atžvilgiu.

 

V.Stauskas: Krantinės projektavimas turėtų vykti lygiagrečiai su gyvenamojo rajono projektavimu. Savivaldybė turėtų tam rasti lėšų. Galėtų tobulėti siluetas.

N.Valatkevičius: Kai bus rengiamas TP, gal nesunku bus pristatyti kelis krantinės variantus KAUET. „Kausta” įsipareigojo suprojektuoti visą krantinę. Naudinga būtų peržiūrėti krantinės sprendinius, jiems pritarus, galėtų tapti privaloma konstanta kitiems savininkams.

N.Stanionis: Manau, kad trečiasis pristatymas buvo sėkmingas - visi, išskyrus tris ekspertus (du iš jų  atsiuntė savo pastabas, bet nedalyvauja), pritarė DP sprendiniams. Svarbiausi momentai:

1. Svarbiausia - krantinės plėtra ir jos vientisumas. Rekomenduojame savivaldybei ir žemės savininkams pasirašyti susitarimą dėl privalomų krantinės sprendinių įgyvendinimo, o savivaldybei su „Kausta” – sutartį, pagal kurią „Kausta” įsipareigoja parengti visos krantinės projektą.

2. Beveik visi esantieji ragino užsakovą plėtoti DP konkursą laimėjusio projekto pagrindu.

3. Buvo įvairių nuomonių dėl žaliųjų plotų - du ekspertai siūlė naikinti želdynus dauboje, vienas siūlė plėsti želdynų plotus.

4. Du ekspertai pasigedo uosto sprendimo ir galimybės uosto rage atsirasti viešo naudojimo pastatams.

A.Karalius: Manau,  nutarime reikėtų pabrėžti susitarimo su savivaldybe svarbą.

 

NUTARIMAS

1. Pateiktam projektui BRASTOS G. 24, KAUNE DETALUSIS PLANAS (pakartotinai, užsakovas – Yit Kausta būstas”, projektuoja - Yit Kausta”) pritarti ir siūlyti tolimesniame darbe atsižvelgti į tarybos narių rekomendacijas:

1.1  . Krantinės teritorija turi būti panaudota visuomenės poreikiams, ji negali būti tvarkoma (pėsčiųjų, dviračių takų, krantinės statyba)  atskiromis atkarpomis. Rekomenduojame Kauno miesto savivaldybei su „Yit Kausta būstas” pasirašyti sutartį, pagal kurią būtų parengtas krantinės – bendro naudojimo teritorijos nuo P.Vileišio iki būsimo Kėdainių tilto, projektas, numatyti šios teritorijos tvarkymo sprendimai, statybos joje tvarka, žemės sklypų savininkų įsipareigojimai.

1.2. Svarbiausia šiame DP - krantinės plėtra ir jos vientisumas. Reikia atskirti krantinės zoną nuo sklypų ir konkurso būdu rengti bendrą visos krantinės projektą (7ekspertai).

1.3. Pritariame DP plėtotei konkursinės architektūrinės koncepcijos pagrindu (5 ekspertai).

1.4. TP etape  uosto rage turėtų būti numatyta galimybė viešo naudojimo pastatams. Reikia detalizuoti uosto teritorijos, įskaitant „neriją”, sprendinius (2 ekspertai).

1.5. Žalios daubos išsaugojimas netikslingas ir kvartalų viduryje bus nepatrauklus bei problemiškas (2 ekspertai).

1.6. Norėtųsi matyti kvartalą - miesto elementą su perimetriniu užstatymu (2 ekspertai).

1.7. Monotoniškai atrodo tūrinė kompozicija išilgai Brastos g. Laivų įlanka neturi nei emocinio, nei tūrinio ryšio su projektuojamu kvartalu (R.Palys).

1.8. Tikimės, kad komercinėje zonoje prie Brastos gatvės neatsiras didelis prekybos centras, o bus realizuoti konkursiniai sprendiniai (G.Prikockis).

1.9. Siūlomos pakrantės apsaugos juostoje krantinės įrengti neįmanoma techniškai dėl didelio aukščių perkryčio (8 m dvidešimt penkių metrų juostoje). Problemą siūlau spręsti taip:

- skirti servitutą krantinei įrengti planuojamoje teritorijoje šalia apsaugos juostos;

- arba traukti piečiau kranto liniją kartu su apsaugos juosta (A.Steponavičius).

 

2. KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS VIZIJOS URBANISTINIO  KONKURSO PROGRAMOS METMENŲ APTARIMAS. SĄLYGAS RENGIA L.JANUŠAITIENĖ.

L.Janušaitienė: Pirmiausia norėčiau aptarti konkurso pavadinimo keitimą. Jau per ankstesnį svarstymą kalbėjome, kad tai tikrai nebus urbanistinis konkursas. Pateikiau kelis pavadinimo variantus: Rotušės aikštės pritaikymo šiuolaikiniams viešiems poreikiams konkursas arba Rotušės aikštės sutvarkymo vizijos konkursas.

N.Valatkevičius: Manau, pirmas pasiūlymas tinkamesnis, tik siūlyčiau išmesti žodį „viešas”.

L.Janušaitienė: Terminas „šiuolaikinis “ taip pat kelia abejonių.

G.Prikockis: Ar miestas planuoja pertvarkyti aikštės dangas ir apšvietimą?

N.Valatkevičius: Taip.

J.Bučas: Sąvokos „šiuolaikinis” ir „šiandieninis” iš esmės skiriasi.

A.Karalius: Gal vietoj „šiuolaikinio” vartokime terminą „aktualus”?

N.Stanionis: Pavadinimas galėtų būti toks: „Rotušės aikštės pritaikymas visuomenės poreikiams”, jei niekas neprieštarauja.

J.Merkevičienė: Turiu abejonių dėl vertinimo kriterijų. Loretos siūlomi kriterijai yra:

1. Sprendinio originalumas

2. Aiški architektūrinė – funkcinė idėja

3. Urbanistinis kontekstualumas

4. Konkurso tikslų išpildymas

Su Snieguole siūlome tokius kriterijus:

1. Aikštės įvaizdžio patrauklumas ar įtaigumas

2. Aikštės universalus pobūdis (atitikimas visuomeniniams, kultūros ir verslo poreikiams)

3. Sprendinių atitikimas viešiems reprezentaciniams poreikiams

4. Infrastruktūros koncepcijos pagrįstumas

J.Kančienė: Manau, kad originalumas šiuo atveju tikrai nėra prioritetas.

J.Bučas: Gal labiau tiktų terminas „išskirtinumas”?

R.Gudienė: Gal „idėjos originalumas”?

A.Karalius: Siūlau tokius kriterijus:

1. Patogumas, funkcionalumas

2. Universalumas

3. Solidumas

4. Santūrus originalumas

N.Valatkevičius: Man kelia abejonių, kad pateikti privalomi ir rekomenduojami sprendiniai. Neįmanoma bus vertinti skirtingos apimties darbų. Siūlau rekomenduojamus sujungti su privalomais. Tegu visiems sąlygos būna vienodos.

L.Janušaitienė: Perskaitysiu siūlomus sprendinius:

21.4. Dalyvio pasirinktu būdu konkursiniame darbe pateikiami šie sprendiniai:

privaloma išspręsti:

21.4.1. aikštės panaudojimo išryškinimas:

a) kasdienė funkcija;

b) reprezentacinė funkcija.

21.4.2. dangos koncepcija visame aikštės plote pagal žemės sklypo (detaliojo plano) ribas (žiūr. brėž.), ir/ar pasiūlant aikštės architektūrinį profilį (esamą: aikštė, kelias, šaligatvis ar naują).

21.5. Rekomenduojama spręsti:

21.5.1.mažosios formos – išdėstymo idėja, stilistinė koncepcija;

21.5.2.apšvietimo idėja (aikštė, aplinkiniai pastatai, kasdienė ir šventinė apšvietimo sistema – paliekama esama ar rekonstruojama);

21.5.3. esamų želdinių, skulptūrų/fontanų sutvarkymo  idėja;

21.5.4. rekomenduojamas vasaros kavinių išdėstymas ir stilistika bei laikinų paviljonų įrengimo koncepcija  tradicinėms senamiesčio šventėms ir/ar turgeliams;

21.5.5.transporto judėjimo/statymo/apribojimo aikštės zonoje pasiūlymai, nepažeidžiant artimiausių kvartalų aplink aikštę aptarnavimo, pasiekiamumo (gyventojai, biurai, kavinės, kultūros istaigos).

Noriu priminti, kad sprendinių išskyrimas buvo aptartas praėjusiame posėdyje, kad nebūtų labai daug privalomos medžiagos.

N.Stanionis: Manau, kad Nerijaus pasiūlymas logiškas, ir į jį  reikėtų atsižvelgti.

N.Valatkevičius: Noriu pakomentuoti punktą 21.5.5. Gal reikėtų pridėti siūlomas transporto schemas dalyje tarp M.Valančiaus g. - Vilniaus g. ir Vytauto bažnyčios?  Tai nebūtų didelis iššūkis.  Transporto schema glaudžiai susieta su išplanavimo idėja.

Š.Kiaunė: Manau, kad viename konkurse visko išspręsti neįmanoma. Turi būti nustatyti prioritetai.

G.Prikockis: Svarbu nustatyti, kokie bus ryšiai su kitomis vietomis. Manau, kad transporto schema reikalinga.

V.Stauskas : Nežinau, ar tinkama formuluotė „aikštės zonoje”.

N.Valatkevičius: Gal nurodyti, kad aplink aikštę?

V.Merkevičius: Tai turi būti schema, kurioje išreikšta idėja. Manau, kad M1: 1000.

L.Janušaitienė: Bet formuluotė „aikštės aplinkoje” tą ir reiškia.

G.Prikockis: Ar buvo patikrinta, kaip aikštės planas telpa į planšetą, ar tikrai orientacija vertikali?

L.Janušaitienė: Buvo tikrinta, bet reikėtų dar kartą patikrinti.

N.Stanionis: Gal grįžkime prie kriterijų. Kaip su terminu „originalumas”?

J.Bučas: „Įtaigumas”- geras žodis.

N.Stanionis: A.Karaliaus pasiūlyti kriterijai:

- patogumas, funkcionalumas

- universalumas

- solidumas

- santūrus originalumas

Gal sąlygų rengėja pati apsispręs, kokį vartoti terminą – originalumas, įtaigumas ar pan. Pirmi trys Karaliaus siūlomi kriterijai atrodo priimtini.

Taigi prašome Loretą atsižvelgti į mūsų rekomendacijas ir baigti rengti sąlygas. Dėl konkurso pavadinimo keitimo kreipsimės į savivaldybę. Ačiū visiems.

 

 

Nerijus Stanionis

Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*