PERSPEKTYVOS SAVANORIŲ PROSPEKTE IR PARTIZANŲ GATVĖJE 1

Pagal KAUET 2008 03 19 protokolą
www.kamane.lt, 2008-03-30

1.Sklypo, esančio Savanorių pr. 181, Kaune, naudojimo būdo keitimo į komercinės paskirties teritoriją, statybos reglamentavimo detalusis planas (autorius - D.Šarakauskas, užsakovas – A.Barkauskienė)

D.Šarakauskas: Visi sklypai šioje Savanorių prospekto atkarpoje, tarp Molėtų ir Leliūnų gatvių, labai maži. Juose stovi nedideli paviljonai, pastatėliai. Projektuojame didžiausią įmanomą tūrį. Tai pastatas, kurio aukštis kinta nuo 3 iki 5 aukštų. Maksimalus aukštis – 18 m. Insoliacija bus pakankama. Didžiausia problema – griūvantys mediniai sandėliukai, nuo kurių pagal normas reikia laikytis nustatytų atstumų.

Numatomas komercinis pastatas turi būti statomas ant Savanorių pr. užstatymo linijos, išlaikant atstumus iki gretimų pastatų, jei nebus gauta savininkų sutikimo. Tačiau pirmumas teikiamas šiose Savanorių prospekto atkarpose būdingam užstatymui.

Sklype leidžiama statyti pastatą iki 20 metrų aukščio. Patekti į planuojamą sklypą numatoma iš Savanorių pr. valstybinėje žemėje esančia įvaža. Pirmuose 4 aukštuose planuojamos komercinės patalpos, viršutiniame – nuomojami biurai. Automobilių aikštelės numatomos pietvakarinėje sklypo dalyje ir po žeme. Papildomai planuojamos 6 vietos už sklypo ribų, Savanorių pr. raudonųjų linijų zonoje. Gavome apskrities ir komunalinio ūkio leidimą statyti automobilius už sklypo ribų, prospekte.

Techniniai ir ekonominiai rodikliai:
Sklypo plotas – 504 m2.
Sklypo paskirtis – komercinė.
Projektuojamų pastatų aukštis – iki 20 m.
Užstatymo tankis – 0,63.
Užstatymo intensyvumas – 3,15.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Gaila, kad padėtis būtent tokia. Bėda ta, kad toliau kyla dviaukščiai namukai. Manau, kitos galimybės nėra – tik statyti mažuose sklypeliuose. Nėra galimybės projektuoti prestižinių pastatų. Todėl, atsižvelgdamas į esamą užstatymą Savanorių prospekte, kai suformuoti nedideli sklypai ir nėra galimybės jų sujungti, pritariu pristatytam detaliajam planui. Pats pastatas -- architekto rankose, bet manau, jog tos skiauterės galėtų ir nebūti.

E.Barzdžiukas: Prieš 3 metus “Kauno planas “ buvo sudaręs sutartį su savivaldybe dėl Savanorių pr. detaliojo plano. Gal kolega A.Steponavičius ką nors apie tai žino? Detalusis jau turėjo būti baigtas ir patvirtintas. “Miesto planas” projektavo 3 objektus. Neaiški bendra automobilių aikštelių Savanorių prospekte koncepcija. Reikėtų palaukti detaliojo plano, tik tada projektuoti šioje zonoje. Autorius daro, ką gali.

A.Steponavičius: Architektės Tolvaišienės darbas netęsiamas. Vertingos prospekto zonos buvo išskirtos 1988 – 1989 metais. Zonoje - “Daina”, “Pasaka”, paštas, kylant į kalną – buvo nuspręsta toleruoti esamą užstatymą. Su transportu susiję dalykai nužymėti bendrajame miesto plane. Mano nuomone, reikėtų orientuotis į smetoninių namų struktūrą su tarpais tarp namų. Pritariu pateiktam detaliajam planui.

E.Barzdžiukas: Kadangi nėra detaliojo plano, pateiktiems sprendimams pritariu. Taip pat ir didesniam nei 2-3 aukštų aukštingumui. Nepritariu automobilių aikštelėms prie Savanorių pr., jei nesprendžiama bendra šio kvartalo koncepcija.

V.Kuliešius: Atlikta išsami insoliacijos analizė. Užstatymo zonos dalį prie Savanorių pr. siūlau pažeminti iki 3 aukštų. 5 aukštų tūris galėtų būti vidinėje sklypo dalyje. Manau, jog reikia siekti architektūrinės išraiškos, derančios šiai Žaliakalnio zonai (skaidymo mastelis, medžiagos).

V.Merkevičius: Užstatymo zona sklype logiška ir priimtina. Jei bus išspręstas automobilių statymo klausimas, tai ir kiti rodikliai bus priimtini. Detaliojo plano sprendiniams iš principo pritariu. Nepritariu tik gatvės fasado asimetriškumui, laiptuotumui. Geriau tiktų tvarkingas stačiakampis tūris.

J.Minkevičius: Trūksta bendrosios magistralinės užstatymo sistemos. Todėl sunku kalbėti apie atskirų sklypų užstatymą. Tokiai principinei pozicijai pritarti negaliu. Formaliai pasiūlytam detaliajam pritariu.

A.Miškinis: Abejoju dėl užstatymo vertės. Manau, kad taip formuoti užstatymo negalima. Būtina šios magistralės užstatymo klausimą spręsti atsižvelgiant į perspektyvą ir į jos reikšmę miestui. Tai, kad prospekte vyrauja maži sklypai, nereiškia, jog užstatymas turi būti tik sodybinio pobūdžio. Dar viduramžiais siauruose sklypuose namai būdavo statomi su ugniasienėmis ir sudarydavo vieningą frontą. Tą patį galima būtų daryti ir dabar, esant didesnio aukščio pastatams. Tačiau turi būti suformuotas reglamentas. Pateiktam sprendimui nepritariu.

R.Palys: Manau, kad ši atkarpa yra modernizmo Kaune tęsinys. Charakteris, tūriai, tarpai tarp pastatų – glaudžiai siejasi su apatine centro dalimi. Tai organiška ir vertinga tąsa. Aiškesnės idėjos nėra, o bendrą dvasią reikėtų išlaikyti. Blogai, kad neturime aiškios šios Savanorių pr. dalies idėjinės koncepcijos, nėra įvardyta savastis ir vertybės. Iš esmės galima pritarti siūlomam 3-4 aukštų pastatui, rekomenduojant, kad tūris būtų labiau apibendrintas, nelaiptuotas, prie prospekto – ne daugiau kaip 3 aukštų.

G.Prikockis: Šioje vietoje yra susiklostęs užstatymo morfotipas. Tai 2-3 aukštų pastatai, skiriami tarpų. Šis morfotipas susiformavo tarpukariu ir iš esmės nepakito iki šiol. Manau, kad drastiškai keisti struktūros negalima ir neįmanoma be savivaldybės įsikišimo. Tai normali miesto plėtra. Pateikti detaliojo plano sprendiniai teisingi, o asimetriška architektūra nedera prie esamo morfotipo.

V.Stauskas: Jei nėra koncepcijos, detaliajam planui pritariu. Abejotinas siūlomas aukštis ir fasadų idėjos. Manau, kad 4 aukštų užtektų. Laiptavimas galėtų būti tik statmena prospektui kryptimi.

L.Tuleikis: Negaliu pritarti detaliajam planui, kuris parengtas, nenumačius plėtros veiksmų derinimo su kaimyniniais sklypais. Įtartinai atrodo bandymai iš sklypo išspausti visą įstatymų leidžiamą naudą. Ypač tai matyti architektūriniuose tūrio sprendiniuose. Manau, kad taip pažeidžiamas viešas interesas.

V.Adomavičius: Iš pasisakymų akivaizdu, kad visi ekspertai mano, jog būtina parengti detalųjį Savanorių prospekto planą. Kadangi jo nėra, detaliojo plano sprendiniams dauguma pritaria su pastabomis, kad tūris galėtų būti vientisesnis, jei aukštesnis -- tai sklypo gilumoje.

E.Barzdžiukas: Aš tikrai žinau (nes dirbo mano darbuotoja), kad pusė Savanorių prospekto detaliojo plano darbo tikrai atlikta. Ekspertų taryba galėtų rekomeduoti savivaldybei tęsti darbą toliau. Kiek žinau, sutartis jau sudaryta, iš esamos analizės galima būtų pradėti rengti bendrą koncepciją. Bendrajame plane turi būti nustatyti užstatymo reglamentai. Reikėtų raštu kreiptis į savivaldybę ir rekomenduoti tęsti pradėtus darbus.

V.Adomavičius: Manau, dauguma ekspertų pritaria E.Barzdžiuko pasiūlymui.

V.Merkevičius: STR yra numatyta laiptavimo galimybė, bet šiuo atveju ji neturėtų būti taikoma.

V.Adomavičius: Siūlau balsuoti už tokį nutarimą: “Detaliojo plano sprendiniams pritariame ir rekomenduojame pateikti pastato techninį projektą svarstyti KAUET .

Balsavo: už - 9 ekspertai, prieš - 3 ekspertai.

V.Adomavičius: Kas pritaria pasiūlymui kreiptis į savivaldybę dėl būtinybės tęsti Savanorių prospekto detaliojo plano projektavimą?

G.Prikockis: Gal būtų veiksmingiau įpareigoti visuomeninį mero patarėją G.Balčytį išspręsti šį klausimą?

G.Balčytis: Manau, kad raštas būtų veiksmingesnis.

V.Adomavičius: Kas pritaria pasiūlymui kreiptis į savivaldybę raštu?

Balsavo: už – 12 ekspertų.

NUTARIMAS

1. Pateiktam projektui Sklypo, esančio Savanorių pr. 181, Kaune, naudojimo būdo keitimo į komercinės paskirties teritoriją, statybos reglamentavimo detalusis planas (autorius - D.Šarakauskas, užsakovas – A.Barkauskienė) pritarti ir rekomenduoti techninį pastato projektą pateikti svarstyti KAUET.

1.1 Rekomenduojame raštu kreiptis į savivaldybę dėl būtinybės tęsti Savanorių prospekto detaliojo plano projektavimą.

Būsimas daugiabutis Partizanų g.192b

 

 

 

 

2. Aukštybinis gyvenamasis namas Partizanų g. 192b. detalusis planas ( Detalųjį planą projektuoja Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras, architektūrinę dalį - G.Balčytis, UAB "Dviejų grupė"). Pakartotinis svarstymas.

V.Adomavičius: Objektas svarstomas antrą kartą. Perskaitysiu praėjusio posėdžio nutarimą:

2.1.Nepritarti detaliojo plano pasiūlymams.

2.2.Pristatyti pakartotinai svarstyti, atsižvelgus į ekspertų pastabas.

2.3.Aukštingumo klausimą siūlome pristatyti ir nagrinėti pakartotinai.

 

Ekspertų pastabos iš tiesų lietė beveik visus aspektus: pastatymą sklype, architektūrą, funkciją. Pasikeitė pastato architektas. Detalųjį planą pristatys architektė Justina Kašytė.

J. Kašytė: Planuojamas sklypas yra šiaurės rytinėje Kauno miesto dalyje, tarp Partizanų gatvės ir V. Krėvės prospekto. Pagal planavimo organizatoriaus pateiktus ir kitus duomenis nustatyta, kad teritorija šalia planuojamo sklypo -- tai valstybinio žemės fondo žemė, kurioje yra UAB „INTERBOLIS“ nekilnojamasis turtas: tribūnos, vartai, bėgimo takai, sporto aikštė ir kt. Šiaurės vakarų ir pietvakarių pusėje sklypas ribojasi su sporto aikšte. Šiaurinėje, šiaurės rytų ir pietryčių pusėje išsidėstę penkiaaukščiai, devynaukščiai ir dvylikaaukščiai daugiabučiai gyvenamieji namai.

Planuojamos teritorijos plotas 1,1248 ha užstatytas. Čia stovinčius pastatus, gavus leidimus, numatoma nugriauti. Įvaža į planuojamą teritoriją numatyta iš Partizanų gatvės esamu keliu.

Planuojamame sklype numatoma statyti ne aukštesnius nei 50 metrų pastatus, išlaikant normatyvinį užstatymo tankį ir intensyvumą. Teritorijoje planuojami du pastatai. Pastato planinė ir tūrinė formos išskaidomos į tris atskirus tūrius, kurių aukštingumas skirtingas (vienas iš tūrių - 16 aukštų, antras - 4-5 aukštų, trečias – 7-8 aukštų). Pastatų planinė ir tūrinė formos yra identiškos.

G.Balčytis: Teko prisidėti prie detaliojo plano taisymo. Iš tiesų sklypas yra sovietinių laikų daugiabučių mikrorajono viduryje. Aukštingumas įvairus – nuo 5 iki 12 aukštų. Dabar sklypas užstatytas mažaaukščiais statiniais. Komercinė paskirtis keičiama į gyvenamąją. Visi aukštybiniai pastatai šioje teritorijoje nukreipti viena kryptimi, todėl nusprendėme nekeisti esamos morfologijos.

Idėja – vidaus kiemas tik šio komplekso gyventojams. Pirmame aukšte numatomos mažos krautuvėlės, kepyklos ir t.t. Į butus patenkama iš vidinio kiemo, į komercines patalpas – iš išorės.

Pirmuosiuose pastatų aukštuose numatomos komercinės patalpos (salonai, specializuotos prabangios parduotuvės). Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, salonams, specializuotoms prabangioms parduotuvėms skaičiuojama viena automobilio stovėjimo vieta -- 60 m2 prekybos salės ploto. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos žemės sklypo ribose.

2-16 aukštuose numatoma apie 360 butų. Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, butui skaičiuojama viena automobilio stovėjimo vieta. Sklypo ribose numatomas dviejų aukštų požeminis 362 vietų automobilių garažas. Požeminio automobilių garažo užimamas bendras plotas – ~11540 m2 .

Pateikti keli suplanavimo variantai. Butų skaičius gali būti nuo 320 iki 360. Daugiausia dviejų kambarių butų – 214, trijų kambarių –78, vieno – 52. Viršutiniai 3 žemesniosios dalies aukštai siūlomi stikliniai.

Pateikta panorama nuo greitkelio rodo, kad projektuojami tūriai iškyla virš esamo užstatymo ir papildo aukštujų pastatų kompoziciją. Konceptuali komplekso estetika pasirinkta todėl, kad aplinkiniai statiniai seni, reikia naujesnio ženklo. Tai nėra techninio projekto svarstymas, tik detaliojo pagrindimas. Estetinis įvaizdis primena lietuviškų raštų motyvą. Manau, toks galėtų ir likti.

Aukštybiniai komplekso akcentai išdėstyti neatsitiktinai, o kuo toliau nuo esamų penkiaaukščių ir arčiau pravažiavimo - žymi kampą ir nedaro įtakos insoliacijai. Insoliacija visur pakankama.

Daugiabutis gyvenamasis namas

Partizanų g 192b., Kaune

Apie 35 000 m2 bendro pastato ploto su garažu

Sklypo plotas

1,1248 ha

Užstatymo tankumas

Iki 35 %

Užstatymo intensyvumas

Iki 240 %

Sklypo užstatytas plotas

3 490 m2 /

kiemas – 2 300 m2

Požeminių aukštų / garažo plotas su pagalbinėmis patalpomis

5770 m2 x 2 = 11 540 m2

Automobilių statymo vietos požeminėje aikštelėje apie

180 x 2 = 360 v.

Automobilių statymo vietos žemės sklype apie

35 v

Bendras butų ir plotas

apie 22 000 m2

komercinių patalpų

max. apie 2 500 m2

Butų skaičius

1 kamb.

2 kamb

3 kamb

4 kamb.

apie 320-360 vnt.

52

214

78

14

Statiniai

16 a – 50 m

7-8 a. – 25 m

4-5 a. – 16 m

PASISAKYMAI

L.Tuleikis: Apie kolegos darbą negaliu kalbėti, nes KAUET reglamentas to neleidžia. Esu asmeniškai susijęs su šiuo projektu, jis parengtas mūsų biure.

A.Steponavičius: Esu šiaurinio Dainavos kvartalo detaliojo plano autorius. Projektavo R. Augustienė. Buvo daug želdinių. Galėtų atsirasti pėsčiųjų trauka nuo centro į sporto aikštynus. Galbūt reikėtų pasiūlyti teniso kortus vietoj regbio, parką. Sprendimams pritariu su pastabomis: Imtis priemonių apsaugoti esamus gyvenamuosius namus nuo triukšmo statybos metu. Išspręsti vaikų įstaigų – 80 vietų darželio ir 200 vietų mokyklos problemas.Būtina teikti artimųjų kaimynų – sporto aikštynų, parko ir skvero -- raidos urbanistinius pasiūlymus.

V.Stauskas: Gal vaikų žaidimų aikšteles būtų galima uždengti plokščiais stogais? Aplink sklypą galėtų būti tvorelė su varteliais (magnetine kortele) – padėtų formuoti gyventojų bendruomenę. Galėtų būti drąsesnis aukščio sprendimas – iki 18 aukštų. Sprendimas įdomus ir profesionalus – pritariu ir paskirties pakeitimui.

G.Prikockis: Architektūrinis sprendimas nekelia abejonių – kompozicija racionali ir įdomi, idėja aiški ir priimtina. Aukštingumas negąsdina.

Detaliojo plano sprendiniai kelia abejonių, ypač sporto aikštyno artumas. Pritariu A.Steponavičiaus nuomonei, kad detaliojo plano autorius turėtų išanalizuoti galimybę išsaugoti sporto aikštyną. Aikštynas šioje miesto dalyje reikalingas kaip viešojo intereso objektas.

R.Palys: Kelia abejonių sklypo įsiveržimas į stadiono teritoriją. Gal komercinės patalpos pirmame aukšte ir aiškesnė įvaža galėtų būti tik pagrindinio kelio pusėje, gal daugiau nereikia? Nereikia atsitverti nuo žaliojo ploto. Reikėtų pagalvoti apie minkštesnį kampo nuo stadiono sprendimą. Planinė struktūra teisinga, bet naujos kokybės. Tūriai atitinka esamą dėžių estetiką ir struktūrą, nesuardo esamos. Aukštingumas tinkamas. Pasiūlymams pritariu.

V.Adomavičius: Perskaitysiu A. Miškinio nuomonę: Dėl detaliojo plano pastabų nėra. Pateiktame variante funkciniai ir kompoziciniai reikalai subalansuoti.

J.Minkevičius: Padaryta didelė pažanga. Detaliojo plano problemos iš esmės išspręstos. Rastas kompromisas tarp seno ir naujo. Architektūroje didelio originalumo neįžiūriu, bet idėja fasadams panaudoti lietuviškų audinių struktūrą įdomi. Tvorelių, manau, nereikia...

V.Merkevičius: Džiaugiuosi, kad pasiekta nauja gera kokybė. Reikėtų imtis priemonių, kad aikštyno neišdalytų sklypais. Pirmame aukšte šalia aikštynų galėtų būti sporto inventoriaus nuoma. Užstatymo zona, pastatų išdėstymas sklype logiškas, atitinka rajono morfologiją. Siūlomas aukštingumas gali būti. Jei automobilių statymo klausimas išspręstas, užstatymo intensyvumas priimtinas.

V.Kuliešius: Pasirinkta architektūrinė kompozicija nėra ypatinga naujovė, tačiau statinys tinkamai įkomponuotas į esamą urbanistinę struktūrą. Planinei struktūrai pritariu. Reikėtų išraiškingesnio aukštųjų pastato dalių silueto, nes jis matomas iš tolimų taškų, ir individualesnės architektūrinės išraiškos. Siūlau neprojektuoti lodžijų prieš kito korpuso lodžijas. Detaliojo plano sprendiniams ir architektūrinei daliai pritariu, bet siūlau atsižvelgti į minėtas pastabas.

E.Barzdžiukas: Pritariu siūlymui atitraukti statinius nuo sporto aikštynų, kad netrukdytų sporto renginiams. Pritariu statinių aukštingumui, išsaugant insoliaciją vidinėje kiemo pusėje. Būtina nuostata – išsaugoti sporto aikštynų žemę, kad negrąžintų kaip ekvivalentinės natūros. Reikėtų įrašyti į nutarimą. Detaliojo plano sprendiniams pritariu.

V.Adomavičius: Matome didžiulį skirtumą, palyginti su pirmą kartą pateiktu projektu. Pasirinkti pajėgūs architektai. Siūlau balsuoti už tokį nutarimą: “ Detaliojo plano sprendiniams (aukštingumui, intensyvumui, tankiui) ir architektūrinei objekto išraiškai pritarti. Rekomenduoti Kauno savivaldybei išsaugoti esamą sporto aikštyną“. Kas pritaria šiam nutarimui?

Balsavo: už – 6 ekspertai, susilaikė 2 ekspertai.

NUTARIMAS

2. Pateiktiems aukštybinio gyvenamojo namo Partizanų g. 192b. detaliojo plano (detalųjį planą projektuoja "Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras", architektūrinę dalį - G.Balčytis, UAB "Dviejų grupė") sprendiniams (aukštingumui, intensyvumui, tankiui) ir architektūrinei objekto išraiškai pritarti.

2.1.Rekomenduoti Kauno savivaldybei išsaugoti esamą sporto aikštyną visuomenės reikmėms.

Parengė Jūratė Merkevičienė

 

1.Sklypo, esančio Savanorių pr. 181, Kaune, naudojimo būdo keitimo į komercinės paskirties teritoriją, statybos reglamentavimo detalusis planas (autorius - D.Šarakauskas, užsakovas – A.Barkauskienė)

D.Šarakauskas: Visi sklypai šioje Savanorių prospekto atkarpoje, tarp Molėtų ir Leliūnų gatvių, labai maži. Juose stovi nedideli paviljonai, pastatėliai. Projektuojame didžiausią įmanomą tūrį. Tai pastatas, kurio aukštis kinta nuo 3 iki 5 aukštų. Maksimalus aukštis – 18 m. Insoliacija bus pakankama. Didžiausia problema – griūvantys mediniai sandėliukai, nuo kurių pagal normas reikia laikytis nustatytų atstumų.

Numatomas komercinis pastatas turi būti statomas ant Savanorių pr. užstatymo linijos, išlaikant atstumus iki gretimų pastatų, jei nebus gauta savininkų sutikimo. Tačiau pirmumas teikiamas šiose Savanorių prospekto atkarpose būdingam užstatymui.

Sklype leidžiama statyti pastatą iki 20 metrų aukščio. Patekti į planuojamą sklypą numatoma iš Savanorių pr. valstybinėje žemėje esančia įvaža. Pirmuose 4 aukštuose planuojamos komercinės patalpos, viršutiniame – nuomojami biurai. Automobilių aikštelės numatomos pietvakarinėje sklypo dalyje ir po žeme. Papildomai planuojamos 6 vietos už sklypo ribų, Savanorių pr. raudonųjų linijų zonoje. Gavome apskrities ir komunalinio ūkio leidimą statyti automobilius už sklypo ribų, prospekte.

Techniniai ir ekonominiai rodikliai:
Sklypo plotas – 504 m2.
Sklypo paskirtis – komercinė.
Projektuojamų pastatų aukštis – iki 20 m.
Užstatymo tankis – 0,63.
Užstatymo intensyvumas – 3,15.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Gaila, kad padėtis būtent tokia. Bėda ta, kad toliau kyla dviaukščiai namukai. Manau, kitos galimybės nėra – tik statyti mažuose sklypeliuose. Nėra galimybės projektuoti prestižinių pastatų. Todėl, atsižvelgdamas į esamą užstatymą Savanorių prospekte, kai suformuoti nedideli sklypai ir nėra galimybės jų sujungti, pritariu pristatytam detaliajam planui. Pats pastatas -- architekto rankose, bet manau, jog tos skiauterės galėtų ir nebūti.

E.Barzdžiukas: Prieš 3 metus “Kauno planas “ buvo sudaręs sutartį su savivaldybe dėl Savanorių pr. detaliojo plano. Gal kolega A.Steponavičius ką nors apie tai žino? Detalusis jau turėjo būti baigtas ir patvirtintas. “Miesto planas” projektavo 3 objektus. Neaiški bendra automobilių aikštelių Savanorių prospekte koncepcija. Reikėtų palaukti detaliojo plano, tik tada projektuoti šioje zonoje. Autorius daro, ką gali.

A.Steponavičius: Architektės Tolvaišienės darbas netęsiamas. Vertingos prospekto zonos buvo išskirtos 1988 – 1989 metais. Zonoje - “Daina”, “Pasaka”, paštas, kylant į kalną – buvo nuspręsta toleruoti esamą užstatymą. Su transportu susiję dalykai nužymėti bendrajame miesto plane. Mano nuomone, reikėtų orientuotis į smetoninių namų struktūrą su tarpais tarp namų. Pritariu pateiktam detaliajam planui.

E.Barzdžiukas: Kadangi nėra detaliojo plano, pateiktiems sprendimams pritariu. Taip pat ir didesniam nei 2-3 aukštų aukštingumui. Nepritariu automobilių aikštelėms prie Savanorių pr., jei nesprendžiama bendra šio kvartalo koncepcija.

V.Kuliešius: Atlikta išsami insoliacijos analizė. Užstatymo zonos dalį prie Savanorių pr. siūlau pažeminti iki 3 aukštų. 5 aukštų tūris galėtų būti vidinėje sklypo dalyje. Manau, jog reikia siekti architektūrinės išraiškos, derančios šiai Žaliakalnio zonai (skaidymo mastelis, medžiagos).

V.Merkevičius: Užstatymo zona sklype logiška ir priimtina. Jei bus išspręstas automobilių statymo klausimas, tai ir kiti rodikliai bus priimtini. Detaliojo plano sprendiniams iš principo pritariu. Nepritariu tik gatvės fasado asimetriškumui, laiptuotumui. Geriau tiktų tvarkingas stačiakampis tūris.

J.Minkevičius: Trūksta bendrosios magistralinės užstatymo sistemos. Todėl sunku kalbėti apie atskirų sklypų užstatymą. Tokiai principinei pozicijai pritarti negaliu. Formaliai pasiūlytam detaliajam pritariu.

A.Miškinis: Abejoju dėl užstatymo vertės. Manau, kad taip formuoti užstatymo negalima. Būtina šios magistralės užstatymo klausimą spręsti atsižvelgiant į perspektyvą ir į jos reikšmę miestui. Tai, kad prospekte vyrauja maži sklypai, nereiškia, jog užstatymas turi būti tik sodybinio pobūdžio. Dar viduramžiais siauruose sklypuose namai būdavo statomi su ugniasienėmis ir sudarydavo vieningą frontą. Tą patį galima būtų daryti ir dabar, esant didesnio aukščio pastatams. Tačiau turi būti suformuotas reglamentas. Pateiktam sprendimui nepritariu.

R.Palys: Manau, kad ši atkarpa yra modernizmo Kaune tęsinys. Charakteris, tūriai, tarpai tarp pastatų – glaudžiai siejasi su apatine centro dalimi. Tai organiška ir vertinga tąsa. Aiškesnės idėjos nėra, o bendrą dvasią reikėtų išlaikyti. Blogai, kad neturime aiškios šios Savanorių pr. dalies idėjinės koncepcijos, nėra įvardyta savastis ir vertybės. Iš esmės galima pritarti siūlomam 3-4 aukštų pastatui, rekomenduojant, kad tūris būtų labiau apibendrintas, nelaiptuotas, prie prospekto – ne daugiau kaip 3 aukštų.

G.Prikockis: Šioje vietoje yra susiklostęs užstatymo morfotipas. Tai 2-3 aukštų pastatai, skiriami tarpų. Šis morfotipas susiformavo tarpukariu ir iš esmės nepakito iki šiol. Manau, kad drastiškai keisti struktūros negalima ir neįmanoma be savivaldybės įsikišimo. Tai normali miesto plėtra. Pateikti detaliojo plano sprendiniai teisingi, o asimetriška architektūra nedera prie esamo morfotipo.

V.Stauskas: Jei nėra koncepcijos, detaliajam planui pritariu. Abejotinas siūlomas aukštis ir fasadų idėjos. Manau, kad 4 aukštų užtektų. Laiptavimas galėtų būti tik statmena prospektui kryptimi.

L.Tuleikis: Negaliu pritarti detaliajam planui, kuris parengtas, nenumačius plėtros veiksmų derinimo su kaimyniniais sklypais. Įtartinai atrodo bandymai iš sklypo išspausti visą įstatymų leidžiamą naudą. Ypač tai matyti architektūriniuose tūrio sprendiniuose. Manau, kad taip pažeidžiamas viešas interesas.

V.Adomavičius: Iš pasisakymų akivaizdu, kad visi ekspertai mano, jog būtina parengti detalųjį Savanorių prospekto planą. Kadangi jo nėra, detaliojo plano sprendiniams dauguma pritaria su pastabomis, kad tūris galėtų būti vientisesnis, jei aukštesnis -- tai sklypo gilumoje.

E.Barzdžiukas: Aš tikrai žinau (nes dirbo mano darbuotoja), kad pusė Savanorių prospekto detaliojo plano darbo tikrai atlikta. Ekspertų taryba galėtų rekomeduoti savivaldybei tęsti darbą toliau. Kiek žinau, sutartis jau sudaryta, iš esamos analizės galima būtų pradėti rengti bendrą koncepciją. Bendrajame plane turi būti nustatyti užstatymo reglamentai. Reikėtų raštu kreiptis į savivaldybę ir rekomenduoti tęsti pradėtus darbus.

V.Adomavičius: Manau, dauguma ekspertų pritaria E.Barzdžiuko pasiūlymui.

V.Merkevičius: STR yra numatyta laiptavimo galimybė, bet šiuo atveju ji neturėtų būti taikoma.

V.Adomavičius: Siūlau balsuoti už tokį nutarimą: “Detaliojo plano sprendiniams pritariame ir rekomenduojame pateikti pastato techninį projektą svarstyti KAUET .

Balsavo: už - 9 ekspertai, prieš - 3 ekspertai.

V.Adomavičius: Kas pritaria pasiūlymui kreiptis į savivaldybę dėl būtinybės tęsti Savanorių prospekto detaliojo plano projektavimą?

G.Prikockis: Gal būtų veiksmingiau įpareigoti visuomeninį mero patarėją G.Balčytį išspręsti šį klausimą?

G.Balčytis: Manau, kad raštas būtų veiksmingesnis.

V.Adomavičius: Kas pritaria pasiūlymui kreiptis į savivaldybę raštu?

Balsavo: už – 12 ekspertų.

NUTARIMAS

1. Pateiktam projektui Sklypo, esančio Savanorių pr. 181, Kaune, naudojimo būdo keitimo į komercinės paskirties teritoriją, statybos reglamentavimo detalusis planas (autorius - D.Šarakauskas, užsakovas – A.Barkauskienė) pritarti ir rekomenduoti techninį pastato projektą pateikti svarstyti KAUET.

1.1 Rekomenduojame raštu kreiptis į savivaldybę dėl būtinybės tęsti Savanorių prospekto detaliojo plano projektavimą.


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*