Write your comment


sara 2013-01-03

hi u have?

j. 2012-11-17

Vida Savičiūnaitė labai domėjosi visomis meno rūšImis-teatru,daile,architektūra... Stebindavo jos greitas sugebėjimas pajusti kūrybinio proceso esmę ir tiksliai ją įvardinti.,Pati skambindavo kūrėjams,imdavo interviu,prašydavo medžiagos ar pati ją rinkdavo,fiksuodavo ir vertindavo vos ne kiekvieną meninio gyvenimo įvykį ir faktą žiniasklaidoje.Buvo Baltoji metraštininkė.

eimis 2012-11-17

taip , tai buvo neeilinė asmenybė , puikus žmogus , tokiu Kauno platumose nelabai rasi . amžiną jai atilsį .

Dalia 2012-11-16

o man visada liūdna prisiminus, kaip tyliai ir kukliai Vida buvo palydėta į paskutinę kelionę...Perdėm kuklus nekrologas ... Atsimenu, kaip ji stengėsi išlaikyti profesionalumą "Kamanėje", Atsimenu asmeninį pokalbį su ja per Kamanes gimtadienį, tada ji su šypsena sakė, kad su savo tiesa daug kam darosi nepatogi.. Man Vidos labai trūksta, trūksta jos tiesmukiškumo vertinant vieną ar kitą kultūrinį reiškinį. Gal ir gerai , kad šiandien ji negali matyti kaip viskas pas mus su pagreičiu pradeda slysti paviršiumi...

Rasa 2012-11-14

Ačiū redakcijai ir visiems, kas parašė, kas prisimena.

Write your comment
*
*