Write your comment


fotografuojantis 2011-12-09

Teko būti šios parodos atidaryme. Labai daug susidomėjusių žmonių atėjo. Manau, kad organizatoriai gerai padarė, kad pasirinko tokią, menus apjungiančią ir akivaizdžiai loginę prasmę turinčią idėją. Kartais šiuolaikinėse parodose to labai trūksta. Man asmeniškai stiklo kūriniai buvo atradimas, anksčiau tuo nesidomėjau. Paroda buvo su intriga - tai, manau, geras dalykas, paliko įspūdį.

VDA magistrantė 2011-12-08

Ei, žmonės, geriau parašykite ką nors apie parodą, o ne tik apie kritkus ir recenzijas!

buvusi studentė 2011-12-08

Nenorėčiau sutikti su čia išreikštomis mintimis apie dailėtyrinikės R.Simanaitienę. Jos vadovaujama rašiau bakalaurinį darbą (tiesa, jis buvo apie keramiką). Iki šiol esu labai dėkinga dėstytojai už rimtus, dalykiškus patarimus, didžiulį kruopštumą ir atidumą, taisant mano tekstus. O ir iš dėstytojos straipsnių visuomet sužinodavau daug įvairių, man rūpimų dalykų. Tad norėčiau visiems palinkėti geriau pažinti komentuojamus subjektus ir objektus. O, kad rašyti tekstus jauniems menotyrininkams nėra lengva, be abejonės, žinoma, bet visuomet reikia nebijoti pradėti.

just 2011-12-08

Nemaisykite recenzijos ir analizes, tai visiskai skirtingi dalykai happy

lulu 2011-12-07

paviršutiniška ir pati menotyrininkė

Jonas 2011-12-07

kaip čia yra, kad apie stiklo meną visad rašoma visad taip paviršutiniškai? Kokia gi čia recenzija ar "tekstas"? Informacija, ir tiek, Pati Raimonda Simanaitienė rašo visad taip slidžiai ir pavirštiniškai, tai ir kiti matyt ja seka. kaip gaila. Užsienyje stiklo menas turi savo vietą mene, turi ir normalių savo kritikų.

Write your comment
*
*