2012-12-09 Snooping Around. Babtynas-Žemaitkiemis Manor