Rss Facebook
2017
Gruodis
17
Naujienos
2017 Gruodis
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Susisiejantys abstrakcijos ryšiai 0

2017-02-01

Stebėdami šiuolaikinio meno lauką, jį tyrinėdami, atpažįstame pačių įvairiausių įtampų ir ryšių, kurie vienas kitą veikia, papildo. Šiuo atveju kinta išraiškos forma, bet turinys išlieka aktualus žiūrovui. Taip literatūrą veikia dailė, architektūrą – kinas ir panašiai. Suvokiama, kad šiuolaikinis menas – paremtas „ieškojimo“ semantika, kuri leidžia pastebėti kūrinio išskirtinumą ir vidinius ryšius. Būtent susisiejantys ryšiai tarp tapybos ir skulptūros – aktualūs Kauno menininkams Irenai Mikuličiūtei-Mikai ir Sigitui Straigiui. Jie sausio 4–vasario 4 dienomis Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje surengė parodą „Abstrakcijos ryšiai“, kuri parodė tapybos (Irenos Mikuličiūtės-Mikos) ir skulptūros (Sigito Straigio) susisiejančius stiprius ryšius.

Būtent toks pasirinkimas – vienoje parodoje eksponuoti ir tapybą, ir skulptūrą intriguoja žiūrovą. Įdomu tai, kad parodoje „Abstrakcijos ryšiai“ pristatomas menininkų skirtingas požiūris į abstrakciją. Kiekvienas autorius parodo savo individualų santykį su menu, nes pasirinkdami skirtingas formas jie išlaiko stiprų turinį ir kartu jį pabrėžia. Viena vertus, tapyba ir skulptūra gali būti nutolusi viena nuo kitos. Kita vertus, parodoje būtina ieškoti bendrų išeities taškų, kurie nurodytų į tapybos ir skulptūros bendrą vardiklį. Žiūrovams dėl to gali kilti abejonių, bet jas išsklaido abstrakcijos kategorija, kuri esti parodos fundamentas, tampantis tapybos ir skulptūros bendru vardikliu. Irenos Mikuličiūtės-Mikos ir Sigito Straigio skirtingi požiūriai parodoje tampa viena bendra autorių idėja.

Tapytoja Irena Mikuličiūtė-Mika – dailės pedagogė, aktyviai dalyvaujanti Kauno meno lauke, organizuojanti kitų tapytojų parodas. Parodoje žavi abstrakcijos įvairumu ir ryškių spalvų gausa. Autorės stiprioji savybė – figūratyvumas, kuris paremtas emocija. Apskritai Irenos Mikuličiūtės-Mikos tapyboje per emocijos semantiką perteikiama menininko idėja. Šiuo atveju svarbu, kokia emocija ar įvykis dabartyje tampa varomuoju varikliu tapybos darbe, kai tapymas traktuojamas kaip savęs pažinimas, tiksliau – tikrovės refleksija. Būtent pažinimas, kuris nukreiptas į kūrybos, aplinkos ir savęs lauką, yra esmingiausias Irenai Muličiūtei-Mikai. Ji pasirenka per abstrakčią tapybą perteikti tikrovės įtrūkius, kurie sąmonėje suvokiami kaip prisiminimai, sustiprinantys abstrakčius įvaizdžius.

 

Parodoje „Abstracijos ryšiai“ Irena Mikuličiūtė-Mika žiūrovams pristato naujausius darbus, kurie žavi spalvų pliūpsniais. Būtent spalvoje autorė „paslepia“ abstrakčias figūras. Savotiškai jas apgaubia spalva. Atrodytų, kad spalva esti pirmoje vietoje, bet tai tik iliuzija, kuria mėgaujasi Irena Mikuličiūtė-Mika. Ji vedžioja žiūrovą po mįslingą, ryškų abstrakcijos pasaulį. Parodo, koks menininkės ryšys su tikrove, taip pat priverčia žiūrovą pažinti geriau save, galbūt ieškoti asmeninio santykio su tapybos darbais, su jais komunikuoti. Suvokiama, kad tai autorės tikslas – žiūrovui palikti emocinį įspūdį. Jo centre teigiami išgyvenimai, idiliški praeities vaizdai, kurie reprezentuojami per ryškias spalvas ir abstrakcijas.

Parodoje pristatomi darbai priverčia prie jų stabtelėti ilgiau. Įsitikinti, ar žvilgsnis užfiksuoja realią ar įsivaizduojamą menininko abstrakciją. Tapytoja Irena Mikuličiūtė-Mika pasirenka neįvardinti darbų pavadinimų, leidžia žiūrovams neįpareigojančiai susipažinti su paveikslais, kuriuose abstraktūs namų, žmogaus veido, gamtos vaizdai kuria dialogą su šalia eksponuojamomis Sigito Straigio skulptūromis. Parodoje „Abstrakcijos ryšiai“ įtaigiai parodoma, kaip skirtingos meno formos gali viena kitą papildyti.

Skulptorius Sigitas Straigis, pasak menotyrininkės Vitos Tamoliūnaitės, „stengiasi atitrūkti nuo realistinio vaizdavimo būdo, vengia tiesmukai tikrovės formas perkelti į kūrybą, pasinerdamas į idėjos pavertimą daugiabalse abstrakcija. Abstrakcijomis skulptorius teigia galįs pasakyti daugiau, nes jos neuždaro minties, leidžia žiūrinčiajam susikurti individualius asociacijų ir prasmių sąskambius. Statiškoje skulptūros prigimtyje autorius stengiasi įkūnyti veiksmą, judesį, veržlumą. Menininkas, priverčiantis paklusti medį, metalą, akmenį, prisipažįsta siekiantis sugauti proveržio pojūtį, nutverti tai, ką galima pajausti, bet ko negalima pačiupinėti“. Parodoje Sigitas Straigis pristato medžio skulptūras, kurios puikiai dera šalia Irenos Mikuličiūtės-Mikos tapybos darbų, juos papildo ir kuria skirtingus abstrakcijos ryšius.

Skulptorius daugiausia dirba su medžiu, kuris autoriaus rankose transformuojamas, t. y. įgauna skirtingas formas. Rodos, kad iš pirmo žvilgsnio ekspozicijoje žiūrovas užfiksuoja realų vaizdą, bet tai tik abstrakcija. Sigitas Straigis kuria iliuzijos įspūdį, leidžiantį pastebėti gilesnę skulptūros prasmę. Įdomu tai, kad autoriaus skulptūroms būdingas dualumas, kai vieną skulptūrą sudaro dvi susisiejančios dalys. Pavyzdžiui, vienoje skulptūroje abstrakčios paukščių figūros koduoja žmogaus dvilypumą, tokias opozicijas kaip diena ir naktis, harmonija ir chaosas. Apskritai skulptoriaus darbuose, atrodytų, svarbus dabarties momentas, kuriame praeitis įgauna kitą įtampą: individo chaosą keičia harmonija. Sigitas Straigis profesionaliai geba daugialypiame pasaulyje, kurį išgyvena, išskirti tik teigiamus dalykus. Įdomu tai, kad daugelis skulptoriaus darbų figūros nurodo į Irenos Mikuličiūtės-Mikos paveikslus.

Paroda „Abstrakcijos ryšiai“ parodė, koks Kauno menininkų – Irenos Mikuličiūtės-Mikos ir Sigito Straigio – požiūris į iliuziją, neapibrėžtumą ir mįslingumą. Aktualu tai, kad autorius skiria skirtingos meno formos, bet jungia bendras vardiklis – abstrakcija. Šį sykį abstraktumas leidžia pastebėti autorių išskirtinumą ir siekį megzti dialogą, kuris parodo, kad skulptūra nėra vien tik puošni detalė šalia paveikslo. Darbai vienas kitą papildo ir pabrėžia Irenos Mikuličiūtės-Mikos ir Sigito Straigio abstrakcijos ryšius.

 

Astijus Krauleidis-Vermontas

Bernardinai.lt, 2017 02 01

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-01-susisiejantys-abstrakcijos-rysiai/154925


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*