KAUET posėdyje svarstytas žemės sklypo Sukilėlių pr. Kaune detalusis planas 1

www.kamane.lt, 2016-05-04

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdžio

 

Žemės sklypo Sukilėlių pr. 19B, Kaune, detalusis planas (numatoma daugiaaukštė lengvųjų automobilių saugykla).

Detaliojo plano rengėjas: architektė Agnė Motiejauskaitė, detaliojo plano vadovė Dalia Kriaučiūnienė (UAB „Eksploit“).

Detaliojo plano organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.

 

Įvykusio 2016-05-04 Kauno architektų namuose

 

Protokolas Nr.129

 

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Agnė Motiejauskaitė, Dalia Kriaučiūnienė, Aurimas Dališanskis, Kelprojekto inžinierius Rimvydas Sabonis.   

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Gražina Janulytė-Bernotienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Gintaras Prikockis, Lolita Rakevičienė, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Antanas Tarnauskas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas, KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, seniūnijos architektas Agimantas Sprindys, architektai: Rimvydas Palys, Vainius Šalomskas; Rimvydas Toleikis.

Posėdžio pirmininkas: Nerijus Stanionis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

 

ŽEMĖS SKLYPO SUKILĖLIŲ PR. 19B, KAUNE, DETALUSIS PLANAS (NUMATOMA DAUGIAAUKŠTĖ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA).

 

D.Kriaučiūnienė: Tai labai svarbi miestui teritorija. Šį projektą gavome laimėję konkursą. Kauno klinikos susiduria su didele parkavimo problema. Mūsų projektuojama 500 vietų automobilių stovėjimo aikštelė turėtų padėti spręsti šią problemą.

Esame parengę transporto srautų modeliavimo projektą. Transporto specialistas jį pristatys.

R.Sabonis: Atlikome susisiekimo analizę. Analizavome 1,3 km Sukilėlių prospekto ruožą, numatytą rekonstruoti sankryžą.

Atlikome eismo analizę, eismo modelį ir rezultatus vertinome pagal sprendinius. Į modelį įeina ir aikštelė. Pranešėme miesto savivaldybei, kad šis pastatas gali paveikti eismą ir Sukilėlių prospekte. Modelyje jau viskas sureguliuota po sankryžos rekonstrukcijos ir aikštelės statybos.

Siūlome du įvažiavimo į aikštelę variantus:

  1. įvažiavimas iš Sukilėlių pr. dešiniu posūkiu arba iš kiemo pusės į dešinę;
  2. įvažiavimas ir išvažiavimas iš galinės pusės – Klinikų.

Abiejuose scenarijuose pati kitimo dinamika sunkiai prognozuojama – įtakos turi darbo laikas, darbo pobūdis.

Klinikos pradeda darbą anksti ryte, baigia vėlai vakare. Neaiškus garažo vietų paskirstymas tarp gydytojų, studentų ir pacientų. Yra idėja dalį vietų skirti gydytojams, dalį – kitiems.

Nagrinėjom variantą, kai iš ryto per 1 valandą užsipildo 400 vietų, kai visas garažas paskirtas gydytojams. Labai svarbu, koks bus įleidimo į garažą mechanizmas. Pagrindinis trikdis – kontrolės punktai.

Rezultatai:

1 scenarijus: jei kontrolės punktas praleis automobilius per 6-12 s, vidutinės eilės Sukilėlių pr. bus 6 m, maksimali eilė vidinėje teritorijoje iš kiemo pusės – 64 m. Svarbiausia tai, kad neblokuojamas prospektas.

2 scenarijus: formuojamas dar vienas dešinysis įvažiavimas per kitą gatvę. Įvažiavimas dviejų juostų. Įtakos prospektui visai neturės. Čia rezultatai kitokie – eilės iki 85 m. Žinoma, daug kas priklauso nuo įleidimo technologijos.

Manome, kad pirmasis scenarijus patogesnis.

Sukilėlių ruožo modeliavimas. Atlikti eismo tyrimai – matavimai atlikti 3 kartus per parą. Pasirinktas rytinis pikas. Nuo Žeimenos gatvės iki Eiverių sankryžos yra 4 perėjos. Siūlom prie projektuojamos aikštelės įrengti šviesoforą. Reikia spręsti visą gatvę. 1300m bus koordinuotas ruožas. Lyginant su esama situacija, kelionės laikas pailgės tik 13%. Bus signalizuotos pėsčiųjų perėjos, šviesoforinis reguliavimas, įrengtos salelės pėstiesiems.

 

KLAUSIMAI

 

N.Stanionis: Ar skaičiavote, kiek stovėjimo vietų reikia Klinikoms išspręsti parkavimo problemas?

D. Kriaučiūnienė: Ne, Klinikos pateikė skaičių.

G.Petrauskas: Koks vietų paskirstymas garaže?

D. Kriaučiūnienė: Ir personalui, ir pacientams, ir studentams.

N.Blaževičienė: Jei teisingai supratau, esama stovėjimo aikštelė keičiama į daugiaaukštį garažą. Kiek apima sklypų?

D. Kriaučiūnienė: Statybinis reglamentas nustatomas vienam sklypui.

E.Barzdžiukas: Ar gatvės kategorija yra C1?

D. Kriaučiūnienė: Taip.

G.Janulytė-Bernotienė: Ar kelininkų pasiūlymai yra projekto apimtyje, ar ne?

D. Kriaučiūnienė: Jie rekomendacinio pobūdžio.

A.Steponavičius: Pagal Bendrąjį planą iki 2023 m. iš Sukilėlių pr. ties Žeimenos gatve atsiras tiltas. Ar į tai atsižvelgėt?

R.Sabonis: Tai nebuvo įvertinta.

G.Balčytis: Ar mokamos parkavimo vietos prie Eiverių g. bus išlaikomos?

R.Sabonis: Rekomenduosime naikinti – toje gatvėje neturėtų būti parkavimo.

G.Janulytė-Bernotienė: O jei greitoji pagalba važiuos kiemo pusėje – kaip pravažiuos?

D. Kriaučiūnienė: Greitosios ten nevažinės, nes iškeltas priėmimo skyrius.

R.Sabonis: Šis modelis leidžia nagrinėti įvairius scenarijus.

E.Barzdžiukas: Ar eismo organizavime įvertinote gyvenamųjų namų kvartalą?

D. Kriaučiūnienė: Klinikos griežtai pasisakė prieš.

R.Sabonis: Mes problemą vertinam eismo požiūriu, o moralinius klausimus paliekam kitiems.

D.Kriaučiūnienė: Tai visuomeninės paskirties teritorijos zona, besiribojanti su vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosiomis teritorijomis. Visuomeninės paskirties sklypai užstatyti laisvo planavimo principu.

Sklypo Sukilėlių pr. 19B, Kaune detaliuoju planu buvo suformuotas 7823 m2 ploto sklypas prie statinio automobilių stovėjimo aikštelės), nustatytas teritorijos tvarkymo režimas: paskirtis – kita; naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorija (I); naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1). Nuo gyvenamųjų sklypų šiaurinėje sklypo dalyje buvo nustatyta 15 m

pločio sanitarinė apsaugos zona, kurioje automobilių stovėjimas neleistinas. Statinių statyba suformuotame sklype. Planuojama teritorija yra pasiekiama nuo Sukilėlių prospekto (esamos pagrindinės gatvės (C1 kategorija). Per sklypą patenkama į saugomą Kauno klinikų teritoriją.

Kitapus Sukilėlių prospekto esantis Kauno tvirtovės 7-asis fortas sudaro atsvarą tankiai urbanizuotam miesto audiniui. Aplink Kauno tvirtovės 7-ajį fortą yra nustatytas vizualinės apsaugos pozonis, kuris ribojasi su Kauno klinikų komplekso vizualinės apsaugos pozoniu. Į vakarus nuo Sukilėlių prospekto esanti teritorija ir veikla joje glaudžiai susijusi su Kauno klinikų kompleksu. Kompleksas pasižymi optimaliais funkciniais ryšiais tarp 6 korpusų. Visi autentiški pirminiai klinikų komplekso pastatai apsupti želdynų (tujų alėjos ir pavienių bei grupinių medžių kompozicijos priskirti vertingosioms savybėms).

Kompleksiškai vertinant teritorijoje patvirtintų detaliųjų planų sprendinius, bus įrengiama nauja jungtis su Sukilėlių prospektu (liepų alėjos tęsinys), kuris užtikrins patogesnį patekimą į Kauno klinikų teritoriją.

Būsimo statinio paskirtis – daugiaaukštės automobilių saugyklos pastatas, urbanizuotoje LSMU ligoninės Kauno klinikų teritorijoje iš dalies išspręs automobilių stovėjimo vietų poreikį, sureguliuos eismo srautus. Numatytos kompensacinės priemonės užtikrins, kad oro ir triukšmo taršos poveikis gyvenamajai ir gamtinei aplinkai neviršys nustatytų reikalavimų, bus įvertinta veiklos rizika žmonių sveikatai. Monumentalios architektūros pastatu siekiama suformuoti Sukilėlių prospekto išklotinę, planuojamas funkcines jungtis darniai įjungiant į esamų takų ir privažiavimų tinklą – taip transporto priemones paliekant daugiaaukštėje automobilių saugykloje, Kauno klinikų teritorijos prieigose, neįleidžiant į ligoninės teritoriją.

Pristatom 2 transportines schemas, kaip pasiūlė miesto vyriausias architektas Nerijus Valatkevičius. Pirmuoju atveju patekimas viename lygyje. Antruoju – keliuose. Bet bijom pažeisti vertingas savybes, todėl antrą variantą atmetėm. Užstatom mažiau, negu 60%. Esam įsprausti į sklypo rėmus. Projektuojam 3 antžeminius aukštus, 1,5 – po žeme.

Sklypo plotas – 7823 m2

Užstatymo plotas – 4156 m2

Pastato aukštis – 14,46 m

Automobilių stovėjimo vietų skaičius – 510 vnt.

Iš jų, pritaikytos žmonėms su negalia – 51 vnt.

Antžeminės dalies plotas – 10525,5 m2

A.Motiejauskaitė: Projektuojam stovėjimo aikštelę su dengta jungtimi, jungiančia aikštelę su kardiologiniu korpusu. Tūrio kompozicija iš dviejų dalių – uždaros ir atviros. Pagrindinį tūrį sudaro trys tūriai, sukomponuoti, atsižvelgiant į sklypo formą.

D.Kriaučiūnienė: Uždarą fasadą pasirinkom dėl atskyrimo nuo gyvenamų namų.

A.Motiejauskaitė: Medžiagos fasaduose: fasadinės žaliuzės, atidengtas betonas cokoliui, sieninės betoninės plokštės su faktūra, apdailinės betoninės plokštės su faktūra (pakabinamos).

Nedėkinga pastato tipologija. Šiaurinis fasadas turėtų būti foninis. Išklotinėje nuo Sukilėlių pr. stengėmės neviršyti bendro užstatymo aukščio.

 

KLAUSIMAI

 

G.Balčytis: Kodėl užduotas būtent toks aukštis?

D.Kriaučiūnienė: Pirmą kartą pateikėm 5 aukštų pastatą, bet užsakovas išsigando dėl poveikio Klinikų paveldui.

G.Balčytis: Ar esamas aukštingumas nebuvo KVADo reglamentuotas?

D.Kriaučiūnienė: Ne.

G.Janulytė-Bernotienė: Ar architektūriniai pasiūlymai buvo rengti kartu su transportine dalim, ar atskirai? Ar galioja tik 1 transportinis variantas?

D.Kriaučiūnienė: Miesto vyriausiasis architektas nurodė parengti antrą variantą. Mes projektavom pagal 1 transportinę schemą.

A.Steponavičius: Ar gavot KVADo nurodymus dėl kapinių 7 forte?

D.Kriaučiūnienė: Mūsų sklypas yra tik fizinio poveikio zonoje, todėl archeologijos nereikia.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Dėl detaliojo plano koncepcijos: įvažiavimas / išvažiavimas į mažesnę gatvę gali būti, bet abejonių kelia įvažiavimas iš Sukilėlių pr., neaiškūs pėsčiųjų srautai.

Dėl architektūros: architektūrinė išraiška gerokai senstelėjusi, reikėtų vieningesnio ir grynesnio sprendimo. Siūlau žeminti pastato dalį šalia gyvenamųjų pastatų ir aukštinti priešingoje pusėje, kad gautume reikalingą automobilių parkavimo vietų skaičių.

Tokio dydžio pastatas čia galėtų iškilti.

E.Barzdžiukas: Nepritariu įvažiavimui į stovėjimo aikštelę tiesiai iš Sukilėlių pr. Manau, statinio komponavimas nėra tinkamas: didžiausias uždaras tūris statomas šalia mažaaukščių gyvenamųjų namų. Reikėtų jautresnio perėjimo. Galėtų išlikti žalia juosta. Neaiški pastato tipologija – nėra stovėjimo aikštelės įvaizdžio.

N.Blaževičienė: Sunku vertinti projektą, kai patys rengėjai turi dar neatsakytų klausimų ir galutinių projektinių pasiūlymų sprendinių.

Transporto modeliavimo būdas išspręs funkcinius klausimus, kai išsispręs interesų problemos. Pritariu įvažiavimams į stovėjimo aikštelę su įvažomis iš dviejų pusių.

Pateikti estetiniai sprendiniai niekaip nesisieja su būsima technokratine funkcija, o juo labiau su Kauno klinikų architektūriniu kontekstu bei jo raida.

Siūlau siekti modernaus sprendimo, aiškiai išreiškiančio statinio funkciją ir technologiją.

A.Sprindys: Anksčiau autoriai buvo pateikę žymiai šiuolaikiškesnį architektūrinį sprendimą.

G.Janulytė-Bernotienė: Pagrindinė kolizija kyla dėl įvažiavimo iš LSMU teritorijos juridinio statuso. Sankryža tiek į kairę ir į dešinę yra vienodai aktyvios, nes LSMU rengia savo stovėjimo aikštelę. Kiemo gatvių pralaidumas neturėtų būti sustabdytas. Pasigendu tampresnio bendradarbiavimo su kelininkais.

Dėl pėsčiųjų srautų – įėjimų. Srautai turi būti sistemiškai išspręsti tąsoje į LSMU ir Klinikas, suderinti su kitom transporto rūšim. Juk masė žmonių iš čia eis į Klinikas ir universitetą.

Dėl pastato architektūros – pageidautina labiau išreikšta statinio struktūra. Pasiūlytos fasadinės išraiškos priemonės priimtinos. Siūlyčiau pabandyti daugiau išraiškos variantų.

A.Kančas: Stovėjimo aikštelė labai reikalinga Klinikoms, universitetui ir lankytojams. Privažiavimai turi būti du: vienas iš Sukilėlių pr., kitas iš kiemo. Transporto prezentacija buvo labai gera. Didžiausią bėdą matau architektūroje. Ji labai senoviška, be idėjos, sutrupinta atskiromis plokštumomis. Pastato architektūra turi būti šiuolaikiška, joje turi atsispindėti funkcija.

J.Kančienė: Labai gerai išanalizuoti transporto srautai. Manau, geresnis pirmasis variantas su įvažiavimais iš skirtingų stovėjimo aikštelės pusių. Pasirenkant tik vieną įvažiavimą, tikriausiai atsirastų srautų susikirtimų, problematiškas taptų pravažiavimas į kardiologinę kliniką. Teigta, kad pirmasis stovėjimo aikštelės aukštas bus atviras praėjimui, plane gi pažymėtos stovėjimo vietos.

Estetika pasenusi, neaiški kompozicija. Reikėtų konceptualesnio, vieningesnio sprendimo. Būtinas humaniškesnis požiūris į Lazūnų gatvelės gyventojus. Aklina 14-15 m aukščio siena jų gyvenimui teiks visapusišką diskomfortą.

Neaišku, kaip spręsis greta būsianti universiteto stovėjimo aikštelė ir koks bus aikštelių kompozicinis ryšys.

Būtų pravartu pamatyti vizualizacijas su aplinkiniu užstatymu, ypač tūrių santykius šiaurinėje pusėje.

V.Kuliešius: Statinio architektūra turi atspindėti laikmetį. Kyla mastelio klausimas – manau, kad fasado tektonika per stambaus skaidymo.

Trūksta aiškios kompozicijos, nėra kompozicinio ryšio su gretimu užstatymu. Reikėtų daugiau medžiagos, kad susidarytų išsamus vaizdas.

V.Merkevičius: Transportas: įvažiavimas iš Sukilėlių pr. perteklinis (pirmąją juostą gali užtverti laukiantis prie įvažiavimo į stovėjimo aikštelę). Tuo atveju vidaus judėjimo sistema gali tapti sudėtingesnė.

Tūris: aukštesnė tūrio dalis galėtų būti šalia Klinikų, o žemėti link Lazūnų gatvės. Pastatas prie Lazūnų turėtų būti humaniškesnis, o ne aklina 3 aukštų statinio siena.

Architektūrinė išraiška: siūlau atverti pastato vidų – matysis pervažiavimo iš aukšto į aukštą pandusai, laiptinės, parkuojami automobiliai.

R.Miliukštis: Nėra aiškiai suformuotos užsakovo užduoties dėl stovėjimo aikštelės funkcinio padalinimo.

Transportas išspręstas pakankamai profesionaliai, pritariu 1 variantui. Siūlau nenumatyti didelių transporto srautų prie gyvenamųjų namų. Humaniškesnis 1 transporto variantas.

Architektūra senstelėjusi, neaukšto lygio. Reikėtų vizualizacijų su LSMU pastatais, forto pylimu. Būtina fotofiksacija.

G.Prikockis: Veiksmas pozityvus, stovėjimo aikštelė reikalinga. Įtarimą man kelia dubliuotas įvažiavimas.

Neįtikina aukštingumas. Pastato architektūra tokios pat stilistikos kaip pagrindinė Klinikų dalis, o turėtų būti šiuolaikiška.

L.Rakevičienė: Transporto analizę rekomenduotina atlikti nuo Tvirtovės alėjos, nes atvažiuojančių į Klinikas srautas ten yra didesnis.

Pastato tūris gan agresyvus, siūlau tūrius skaidyti, fasadus projektuoti kuo atviresnius, labiau peršviečiamus.

Architektūra moraliai pasenusi, reikia ieškoti modernesnių šiuolaikiškų sprendimų.

Dengta galerija vedanti į kardiologinį korpusą turi derėti su pagrindiniu pastatu – tai pastato dalis, o ne technologinis statinys, neturintis nieko bendro su pagrindiniu.

N.Stanionis: Gera eismo organizavimo medžiaga. Siūlau ieškoti galimybių ištiesinti vakarinę sklypo dalį,

reglamentuoti dvi skirtingo aukštingumo zonas (žemesnę – šiaurinėje dalyje, greta gyvenamųjų namų).

Koreguoti užstatymo zoną taip, kad užstatymo riba būtų lygiagreti gatvėms. Tobulinti architektūrą. Nereikėtų važiuoti pro gyventojų teritoriją.

A.Steponavičius: Klinikoms ir universitetui pagal skaičiavimus reikia 3,5 tūkst. parkavimo vietų – akivaizdu, kad problema žymiai didesnė. Akivaizdu, kad gaisrininkai pareikalaus 2 išvažiavimų. Sukilėlių pr. sėkmingai vystosi, seni pastatai liks antrame plane. Manau, būtų tinkama paskirti garažą profesūrai.

Pateiktam detaliajam planui su daugiaaukštės stovėjimo aikštelės pasiūlymais nepritariu, nes:

  1. Reikia geresnio įrišimo į LSMU ir Klinikų bendrąjį planą, ypač pėsčiųjų traktų sistemą.
  2. Perdaug konfliktų su gretimu individualių namų kvartalu. Teks daug laiko praleisti, diskutuojant su gyventojais – bent ekvinokcijos metu pastatas neturi jiems užstoti saulės. Siūlau pravažiavimą organizuoti iš Lazūnų gatvės arba prie pat stovėjimo aikštelės sienos. Duokit gyventojams daugiau žalumos.
  3. Architektūrinis sprendimas turi atitikti funkciją ir aplinką. Linkiu ieškoti naujų architektūrinių sprendimų.

A.Tarnauskas: Pasiūlymo trūkumas – nėra ryšio su apatine zona. Siūlau detaliajame plane palikti daugiau vystymo galimybių – būtų kaip programa, kurią galima susiaurinti. Manau, kad su architektūros paieškom susitvarkys patys autoriai.

N.Stanionis: Siūlau aiškiau apibrėžti žemesnę zoną. Reglamentuoti skirtingą aukštingumą – šiaurinėje dalyje žemesnį.

R.Palys: Yra 2 vizualinės apsaugos zonos: fortas ir Klinikos. Neatrodo, kad šie veiksniai inspiravo projekto autorius. Kai atėjo sovietmetis, Klinikų architektūra jau prarado tarpukario dvasią. Labai graži sklypo konfigūracija – reikėtų siluetą atkartoti statinyje.

Manau, kad garažo tūris turėtų būti vientisas, galėtų atkartoti aptakią automobilio formą – būtų šiuolaikiškas dizainiškas daiktas. Pateiktas tūris man atrodo per aukštas. Gal pasikvieskite architektūros išraiškos paieškoms ką nors į pagalbą.

V.Šalomskas: Ar nesvarstėt, kad pastate galėtų atsirasti paslaugų funkcija? Ji suteiktų gyvybės.

J.Kančienė: Ir be paslaugų funkcijos norimas automobilių skaičius netelpa.

N.Stanionis: Ačiū visiems. Rekomendacijos bus pateiktos protokole.

 

NUTARIMAS

1.Peržiūrėję pristatytą ŽEMĖS SKLYPO SUKILĖLIŲ PR. 19B, KAUNE, DETALŲJĮ PLANĄ (NUMATOMA DAUGIAAUKŠTĖ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA)

(Rengėjas: architektė Agnė Motiejauskaitė, detaliojo plano vadovė Dalia Kriaučiūnienė (UAB „Eksploit“),

Organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos), tolimesniame darbe siūlome atsižvelgti į mūsų rekomendacijas:

 

1.1- Pastato architektūra smarkiai tobulintina – turėtų būti konceptuali, šiuolaikiška, joje turi atsispindėti funkcija. (10 ekspertai)

1.2- Siūlome reglamentuoti dvi skirtingo aukštingumo zonas – žemesnę šiaurinėje dalyje, greta gyvenamųjų namų, priešingoje pusėje – aukštinti. (6 ekspertai)

1.3- Manome, kad įvažiavimas iš Sukilėlių pr. perteklinis – pirmąją juostą gali užtverti laukiantis prie įvažiavimo į stovėjimo aikštelę. (4 ekspertai)

1.4- Pritariame įvažiavimams į stovėjimo aikštelę su įvažomis iš dviejų pusių. (4 ekspertai)

1.5- Aiškiai suformuluotos stovėjimo aikštelės funkcinio padalinimo užduoties nebuvimas labai apsunkina projektuotojų darbą. (3 ekspertai)

1.6- Reikia geresnio įrišimo į LSMU ir Klinikų bendrąjį planą, ypač pėsčiųjų traktų sistemą. (3 ekspertai)

1.7- Būtų pravartu pamatyti vizualizacijas su aplinkiniu užstatymu, forto pylimu, ypač tūrių santykius šiaurinėje pusėje. (3 ekspertai)

1.8- Reikėtų labiau respektuoti Lazūnų gatvės gyventojus, palikti jiems daugiau žalumos, mažinti transportą. (3 ekspertai)

1.9- Siūlome labiau atverti pastato vidų – matysis pandusai, laiptinės, parkuojami automobiliai. (2 ekspertai)

1.10- Reikėtų koreguoti užstatymo zoną taip, kad užstatymo riba būtų lygiagreti gatvėms. (N.Stanionis).

1.11- Siūlau detaliajame plane palikti daugiau vystymo galimybių – būtų kaip programa, kurią galima susiaurinti (A.Tarnauskas).

 

Nerijus Stanionis

Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*