KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2013-03-20 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE, PROTOKOLAS NR. 95

1. BRASTOS G. 24, KAUNE DETALUSIS PLANAS. Pakartotinai. Užsakovas - „Yit Kausta būstas”, projektuoja - „Yit Kausta”.
2. PRANO DAUNIO PAMINKLO PASTATYMAS KAUNE, PRIE PRANO DAUNIO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO (TAIKOS PR. 6A). Autoriai: architektas Laimis Kaziukonis  ir skulptorius Jonas Gencevičius.

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Vytautas Janušaitis, Gintarė Čėsnaitė, Jonas Gencevičius. Laimis Kaziukonis.   

KAUET nariai: Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius,  Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Aurimas Ramanauskas, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:
Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  Danutė Rūkienė, LDS KS pirmininkas Gintautas Vaičys,  LDS KS referentė Dalia Draugelienė, skulptorius Mindaugas Jurėnas, architektas Sigitas Beiga.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.
Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

1. BRASTOS G. 24, KAUNE DETALUSIS PLANAS. Pakartotinai. Užsakovas – „Yit Kausta būstas”, projektuoja – „Yit Kausta”.

G.Prikockis: Perskaitysiu ankstesnio svarstymo pastabas:
1.1. Krantinė turi būti vieša gatvė su viešo komercinio užstatymo prioritetu - pažymėta kaip viešasis servitutas. Rekomenduojame savivaldybei peržiūrėti bendrų visam miestui viešųjų erdvių statusą, nes Brastos krantinė - ypač svarbi miestui vieta (7 ekspertai).
1.2. Nenuoseklu ir neetiška DP svarstyti atsietai nuo konkurso. Pirmiausia reikėtų apsispręsti dėl projektuotojo, paskui rengti DP (5 ekspertai).
1.3.  Pristatymui trūksta maketo, vizualizacijų, vaizdų iš apžvalgos taškų, krantinės pjūvio (4 ekspertai).
1.4. Kranto užstatyme nenumatytas viešosios ir komercinės paskirties užstatymo ruožas. Be šio prioriteto viešoji krantinė bus neįmanoma (3 ekspertai).
 1.5. Turi būti išsaugotas ir parodytas viešas uostas ir viešoji edvė su viešomis įstaigomis greta jo (3 ekspertai).
1.6. Visų miestų teritorijos prie upių turi privažiuojamas pakrantes. Krantinėje turėtų atsirasti gatvė (3 ekspertai).
1.7.  Naujame DP sumažėjo  žaliųjų plotų (2 ekspertai).
1.8. Užstatymo panorama neturi sudaryti ištisinės sienos vaizdo (2 ekspertai).
1.9. Tankumo ir intensyvumo rodikliai per dideli (2 ekspertai).
1.10. Buvo puikių pasiūlymų, kaip krantines padaryti gyvybingas - užsakovas turėtų stengtis jas humanizuoti (2 ekspertai).
1.1. Jei kolektorius perkeliamas, tai ir išleidimas gali būti patrauktas (2 ekspertai).
1.12. Pasigendu kvartalinio mąstymo, pačios struktūros, per didelis bendras aukštis. Iš to išplaukia uždarų, jaukių erdvių stoka (R.Palys).
1.13. Atstumai nuo gyvenamųjų namų iki želdynų kelia abejonių, nes yra didelis aukščių skirtumas; nėra krantinės susikirtimo su gatvėmis mazgų;  žaliasis plyšelis kairėje per siauras (G.Prikockis).
G.Prikockis: Jau prieš svarstymą prasidėjo aktyvi diskusija. Nenoriu būti nedemokratiškas - gal iš pradžių padiskutuokime, paskui paklausysime pristatymo. Kaip manote?
A.Steponavičius: Gal geriau paklausykime pristatymo.
G.Prikockis: Prašau pristatyti projektą.
V.Janušaitis: Į klausimus atsakysiu papunkčiui.
 1. Dabar krantinė pažymėta kaip viešasis servitutas. Galvojame, kad šito pakanka viešai erdvei nusakyti. Tai naujas sprendinys.
Mūsų sklypo dešinėje  numatytas didžiulis komercinės paskirties sklypas.
2. Dabar DP rengiamas pagal konkurso nugalėtojų darbą. Konkursas vyko pagal LAS KS  parengtas sąlygas.
3. Darbas pakankamai išsamus - planšetai iškabinti.
4. Man atrodo, kad šis punktas dubliuoja pastabą Nr. 1.
5. Šie sprendiniai perkelti iš galiojančio visos teritorijos DP.
6. Pravaža įmanoma. Manome, kad 30 m pločio ruožas yra pakankamas.
7. Pasikeitė tik žaliųjų plotų konfigūracija, o pats plotas nesumažėjo. Jis yra didesnis, negu reikalaujama pagal normas.
8. Nugalėtojų darbo išklotinė rodo, kad pagal Brastos gatvę užstatymas nesukurs ištisinės sienos.
9. Nežymiai padidėjo tankis, nes sumažėjo aukštingumas.
10. Projekto „Mano krantas” sprendiniai leidžia manyti, kad krantinė bus gyvybinga.
11. Kolektorius turi būti perkeltas po servitutine gatve.
12. Vidiniai kiemai nėra maži - užstatymas 3-5 aukštų, aukštesni pastatai numatyti pagal Brastos gatvę.
13. Mes stengėmės perkelti šį sprendinį iš galiojančio DP. Šią problemą detalizuosime, stengsimės patraukti želdinius toliau nuo pastatų. Pjūviai yra parodyti planšetuose.

KLAUSIMAI

G.Prikockis: Ar iš to pjūvio aišku, kad iš uostelio gali atvažiuoti transportas?
V.Janušaitis: Į krantinę galima bus įvažiuoti iš B kategorijos gatvių.
S.Juškys: Kaip jūs įsivaizduojate krantinę tarp dviejų B kategorijos gatvių? Ar manote, kad tokio sprendinio pakanka?
 V.Janušaitis: Tokį sklypą plėtojant reikia milžiniško viešumo. Nuo kažko reikia pradėti. Iš pradžių bus įrengtos 2 B kategorijos gatvės, atsiras judėjimas - tada bus realizuota ir krantinė. Sklypų, kurie jungsis su krantine, yra daug.
J.Bučas: Kaip saugositės ledonešio?
V.Janušaitis: Damba pakeliama iki reikiamos amplitudės. Bus sulaikomas pagrindinis potvynis, vanduo renkamas į rezervuarą. Todėl krantinė terasuojama.
J.Bučas: Ar yra jungties su uosto teritorija skerspjūvis?
V.Janušaitis: Kol kai tai perspektyvinis sprendinys.
G.Prikockis: Ar žymėjimas sutartiniu ženklu „želdinių teritorija” neužkirs kelio takui ar pravažai įrengti? Jei čia numatote želdinius, ar jie įtraukti į želdinių plotus?
V.Janušaitis: Tai gali būti ir takas, ir pravaža. Dabar pateikiame patį principą - detalizuosime vėliau.
N.Satnionis: Ar bus keičiamas naudojimo būdas ir pobūdis, palyginti su galiojančiu DP?
V.Janušaitis: Vietoj B3 siūlome infrastruktūros teritoriją ir inžinerinės  infrastruktūros pobūdį.
A.Steponavičius: Domėjotės, ar  jūsų DP derės su naujuoju BP?
V.Janušaitis: Man rodos, neprieštarauja.
A.Steponavičius: Man atrodo, kad prieštarauja.
R.Palys: Koks aukštingumas numatomas prie upės?
V.Janušaitis: 6 aukštai, toliau – žemesni pastatai.

PASISAKYMAI

G.Prikockis: Karšta diskusija sukelia naujų minčių. Prisimenu, kad buvo pleneras, po to buvo parengtas dabar galiojantis detalusis planas (DP). Paskui buvo surengtas architektūrinis konkursas, kuris atsižvelgė į galiojantį DP su galimybe jį tikslinti. Tokia svarstymo preambulė. Dabar tą naująjį DP svarstome.
J.Bučas: Tai interesų ir kompromisų teritorija. Senamiesčių niekas nebebijo. Šis darbas į daugumą klausimų atsako pozityviai. Pagal jį galima toliau rengti detalizuotus sprendimus.
Senas neturi trukdyti naujam ateiti, o naujas - senam atsiskleisti. Čia kompromisas beveik rastas.
Manau, detaliajam iš principo galima pritarti, tačiau reikia viso gyv. rajono kontekste įvertinti žaliąsias jungtis ir krantinės servitutinę paskirtį visoje rajono krantinėje.
S.Juškys: Manau, kad į esmines pastabas neatsakyta. Prie Nemuno turėtų būti ne šaligatvis, o krantinė - tai visai kita kategorija. Tai krantinė ne tarp dviejų B kategorijos gatvių, bet nuo būsimo pėsčiųjų tilto iš senamiesčio iki Nevėžio (bent pėsčiųjų zona ir dviračių takas Lampėdžių miško zonoje). Krantinės nebuvimas – nusižengimas miestui ir logikai.
Viešųjų komercinių objektų vietos turėtų būti sutelktos per visą krantinės perimetrą. Jei šalia žalios zonos bus komercinis objektas, tai neišvengiamai atsiras privažiuojamieji keliukai ir automobilių aikštelės.
Kvartalo struktūra valakinė - pavyzdys galėtų būti Karaliaus projektuotas „Aušros” kvartalas su perimetriniu užstatymu.
Iš esmės DP nepritariu.
J.Kančienė: Krantinė niekada nebus sutvarkyta, jei bus sprendžiama gabalais - kvartalais. Ji turėtų būti  atskirta nuo sklypų ir realizuojama nuosekliai. Nerealu, kad šis kvartalas galėtų būti užstatytas „miestietiškai”. Užsakovas pageidauja kuo geresnių vaizdų pro langus, tai suprantama. Konkursą laimėjusiame darbe yra kompozicija, kurianti pusiau uždaras erdves, - matau struktūrą.  Reikėtų sustiprinti vientisą  susijungiančią želdynų sistemą.
A.Karalius: Matau, kad „Kausta” padarė mikrožingsnį į priekį - pasirinko projektą.  Tų kelių pilkų dėmių užmetimas nepakankamas. Tai bus pirmas nepriklausomos Lietuvos bandymas prieiti prie upės. Neaiški pati grafika.
Projektas nepriimtinas, nes  liko nepatobulintos esminės problemos:
1. Viešo bei komercinio ruožo krantinėje nėra.
2. Viešos funkcijos B3 nėra.
3. Kvartalinio mąstymo nėra, užstatymas padrikas.
4. Nepateikti krantinės pjūviai, iliustruojantys viešos krantinės galimybes.
5. Uosto ragas - fiktyvus. Uosto sprendinys nesuprantamas.
Labai norisi, kad Kaunas turėtų aukšto lygio užstatymą prie upės.
V.Merkevičius: Parengtas detalusis planas neprieštarauja konkursą laimėjusio darbo sprendiniams. Krantinės sprendinius galima detalizuoti rengiant projektą. Dar noriu replikuoti, kad tokios krantinės kaip Stokholme čia nebus - ji bus kokių 3 lygių.
J.Minkevičius: Šita Vilijampolės pusė turi ypatingą statusą - nesinorėtų, kad ji virstų  kairiuoju Neries krantu Vilniuje. Manau, reikia iš esmės keisti aukštingumo koncepciją, vanduo galėtų patekti į kvartalų gilumą. Nematau čia viešojo intereso, be to, reikia atsižvelgti į miesto koncepciją. Nepritariu, nes nėra vieningo ir priimtino koncepcinio sprendimo.
R.Palys: Man atrodo, nepriimtina pati struktūra - ji nemiestiška.  Tai sovietinio mikrorajono pritraukimas prie vandens. Nėra bendros visam miestui pakrančių panaudojimo koncepcijos. Nesuformuota vieša užstatymo zona. Ydinga DP vaizdavimo praktika.
Siūlau iš esmės pažiūrėti kitaip.
G.Prikockis: Tą dabar galiojantį detalųjį, kuriame užkoduoti pagrindiniai sprendiniai, svarstėme 3 kartus – galiausiai jam pritarėme. O dabar vėl grįžtame prie to paties. Mūsų pasisakymai turi apvaliojo stalo pobūdį. Kiekvienas ekspertas asmeniškai turi prisiimti atsakomybę už padarytus sprendimus.
Konkurse nugalėjęs darbas buvo argumentuotas iki smulkmenų. Manau, kad turime jį ir įgyvendinti. Tai būtų logiška seka.
O pasisakymuose pilna abstrakčių grįžimų atgal. Pritariu Steponavičiaus minčiai, kad krantinė turi būti išspręsta ir sujungta per visą Neries krantinės ilgį. Vienas svarbiausių konkurso sprendinių yra krantinė.
A.Ramanauskas: Toks užstatymo pobūdis miesto centre kelia abejonių. Sprendiniai turėtų būti labiau koncentruoti – viena ląstelė su savo aiškiomis ribomis. Tai leistų teritoriją plėtoti etapais. Nėra aiškios krantinių vizijos.
Pateiktam sprendiniui nepritariu.
N.Stanionis: Projekto sprendiniams pritariu su pastabomis:
Krantinėje turi būti bendrojo naudojimo teritorija.
Mažinti užstatymo tankumą, didinti žaliuosius plotus - jie tapo nuskriausti.
Manau, pirmosios vietos sprendiniai su šiuo DP gali būti realizuoti. Krantinės pobūdis garantuoja, kad ateityje miestas krantinę įrengs. Manau, kad komercinė paskirtis gyvuos prie Brastos gatvės, nes ten  viešuoju transportu atvyks gyventojai. Savivaldybė turi sujungti pėsčiųjų, dviračių takus, atsiras perspektyva.
A.Steponavičius: Suprantu norą kuo labiau atverti senamiesčio panoramą. Bet galimas ir kitas variantas - gyvenimas šalia krantinės. Matau išeitį - čia dar nedirbo hidrologai. Nerimi iki 2023 m. plaukios laivai iki Jonavos. Ties uosto vieta ji bus 200 m pločio. Upės apsauginė zona gali likti kaip krantinė, o krantas bus dar žemiau. Tam didelių pastangų nereikės. Neris bus formuojama bunomis. Hidrologai daug ką nurodys įrengiant krantines. Jei atsiras aptarnavimas, lygis pakils iki 27 alt. Upės dugnas gilėja - ties Aleksotu Nemunas pagilėjo 2 m, tas pats ties Vileišio tiltu. Tokių baisių potvynių nebebus.
Be krantinės rekonstrukcijos projektui pritarti negaliu. Reikėtų įrengti viešąją zoną šalia sklypo. Krantinė turi būti išspręsta ir sujungta per visą Neries krantinės ilgį.
J.Bučas: Noriu pridurti, kad Neryje žuvininkystė ir laivyba - labai svarbūs klausimai.
G.Prikockis: Labai sunku apibendrinti situaciją - mūsų požiūriai labai skirtingi. 3 žmonės koncepcijai nepritarė iš principo, J. Bučas iš principo pritarė. Mes turime deklaruoti savo nuomonę, bet ji turi būti dalykiška. Tai trečio lygio darbas - negalime trečiame lygyje atsižadėti dviejų pirmųjų – reikia rasti sprendimą. Gal yra pasiūlymų?
A.Karalius: Siūlau pakartotinai pateikti autoriams mūsų pastabas.
G.Prikockis: Abejoju, ar tikslinga suformuluoti tas pačias pastabas antrą kartą.
R.Palys: Kad būtume tikri, jog autoriai suprato, pritaria ir sureaguos.
G.Prikockis: Jei visi tam pritaria, siūlau balsuoti. Kas už tai, kad prašytume autorių pristatyti DP pakartotinai.
Balsavo: „už “-  8 ekspertai.
G.Prikockis: Kas prieš?
Balsavo: „prieš “ 1 ekspertas (N.Stanionis).
G.Prikockis: Kas susilaikė?
Susilaikė 2 ekspertai (J.Bučas ir V.Merkevičius).
G.Prikockis: Mūsų nuomone, jums reikės pristatyti DP pakartotinai.

NUTARIMAS

1. Pateiktam projektui BRASTOS G. 24, KAUNE DETALUSIS PLANAS (Pakartotinai. Užsakovas - „Yit Kausta būstas”, projektuoja - „Yit Kausta”) nepritarti. Rekomenduoti projektą pristatyti svarstyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų  pastabas:
1.1 Nėra bendros visam miestui pakrančių panaudojimo koncepcijos.
1.2. Nėra viešos funkcijos B3 - krantinės pobūdis garantuoja, kad ateityje miestas krantinę įrengs (9 ekspertai).
1.3. Viešo bei komercinio ruožo krantinėje nėra. Viešųjų  komercinių objektų vietos turėtų būti sutelktos per visą krantinės perimetrą (4 ekspertai).
1.4.  Kvartalinio mąstymo nėra, užstatymas padrikas (4 ekspertai).
1.5. Konkurso nugalėtojų darbo sprendiniai su šiuo DP gali būti realizuoti (4 ekspertai).
1.5. Reikėtų sustiprinti vientisą  susijungiančią želdynų sistemą, didinti sklype žaliuosius plotus (3 ekspertai).
1.6. Krantinė turi būti išspręsta ir sujungta per visą Neries atkarpos ilgį – nuo būsimo pėsčiųjų tilto iš senamiesčio iki Nevėžio (bent pėsčiųjų zona ir dviračių takas Lampėdžių miško zonoje). Tai vienas svarbiausių konkurso sprendinių (3 ekspertai).
1.7. Uosto ragas fiktyvus, uosto sprendinys nesuprantamas (2 ekspertai).

PRANO DAUNIO PAMINKLO PASTATYMAS KAUNE, PRIE PRANO DAUNIO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO (TAIKOS PR. 6A). Autoriai: architektas Laimis Kaziukonis  ir skulptorius Jonas Gencevičius.

L.Kaziukonis: Mes laimėjome konkursą, kuriame dalyvavo 6 kolektyvai. Paminklo pastatymo teritorija – Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Tai tarpukario architektūros pastatas su aptverta teritorija. Nuo Taikos prospekto pusės - įvažiuojamieji vartai.
Mūsų užduotis buvo prie Aklųjų centro suprojektuoti ir įkomponuoti  centro įkūrėjo Prano Daunio skulptūrą.
Daunys  pritaikė Brailio rašto abėcėlę lietuvių kalbai. Jis  1938 m. buvo vienas iš Lietuvos kurčnebylių globos draugijos ir instituto įkūrėjų. 1928 m. LR prezidento gegužės 15 d. aktu buvo apdovanotas pirmos rūšies trečiojo laipsnio Vyties Kryžiaus ordinu. 1944–1945 m. Kauno aklųjų įmonės direktorius. Nuo 1951 m. Beveik iki pat gyvenimo pabaigos dirbo Kauno gamybiniame aklųjų mokymo kombinate darbininku namudininku. Gyveno skurdžiai. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
Kadangi centro teritorija aptverta, siūlome tvorą perkelti arčiau pastato ir skverelyje pastatyti skulptūrą. Dabar skverelis apsodintas gyvatvore nuo gatvės pusės.
Tvorelė – su minimaliais kaltiniais elementais. Siūlome skulptūrą pakreipti 45 laipsnių kampu, tuo nukreipiant ėjimo kryptį į viešojo transporto stotelę. Kompozicija susideda iš 2 dalių - pačios figūros ir tako. Papildomas elementas - informacinis stendas su Brailio raštu - statomas prie skverelio ir šaligatvio sandūros.
J. Gencevičius: Skverelis - labai jauki vieta. Situacija gana sudėtinga, nes šalia skverelio, priešais centrą, stovi privatus medinis namas. Aklieji - ypatinga sfera. Tai turėtų būti paminklas ir akliesiems, ir regintiesiems. Pati figūra šiek tiek aukštesnė už natūrą. Norėjau parodyti jį judantį.  Aklieji galėtų ją paliesti. Tai tradicinė klasikinė skulptūra. Nutrupėjusio grindinio iki brailio rašto fragmentų tema – vienas svarbiausių komponentų. Skverelis -  šiltas kamerinis akcentas, o centro kiemas kiauras, vartai rakinami - kitos vietos pastatyti neradome. O žmogus buvo reikšmingas - suteikė akliesiems galimybę dalyvauti viešame gyvenime, buvo kompozitorius, rašytojas, savanoris. Sovietiniais laikais buvo žeminamas, gyvenimą baigė elgetaudamas.
J.Kančienė: Ar centras sutiko perkelti tvorelę?
L.Kaziukonis: Sprendiniai su jais suderinti.
J,.Bučas: Skulptūros veidas bus šešėlyje. Kur brėžinyje yra šiaurė?
J. Gencevičius: Aš stovėjau toje vietoje. Susikoncentravau į einančią nuo mokyklos figūrą.
J,.Bučas: Ar žinote, kad aplink skulptūrą reikia 3 figūros aukščių erdvės?
J. Gencevičius: Erdvės aplinkui yra pakankamai.
G.Vaičys: Ar bus liečiamas figūros veidas - ar jis akcentuojamas? Ar paminklas skirtas tik akliesiems?
J. Gencevičius: Akliesiems galima būtų į figūrą įkomponuoti Brailio rašto ištraukų, o regintieji to nepastebės. Ji skirta visiems. Nenorėjau figūros per daug šlifuoti ar transformuoti. Norėčiau maketą padaryti didelį.
G.Vaičys: Vizualiai figūra labai primena prezidento skulptūrą.
J. Gencevičius: Pasistengsiu, kad labiau skirtųsi.
R.Palys: Ką svarstome - skulptūrą ar pastatymą?
G.Vaičys: Skulptoriai šio darbo dar nematė.
D.Rūkienė: Konkursą organizavo P.Daunio fondas.
D.Draugelienė: Dailininkų sąjungos nuomone, konkursas įvyko, laimėtojas išrinktas. Dabar vyksta antras etapas.
G.Prikockis: Dalyvavome, kai LDS KS rengė savo taisykles. Savo kompetenciją perduodame į jūsų rankas. Ar turite poziciją dėl šios skulptūros?
G.Vaičys: Turiu tik pastabą dėl panašumo į prezidentą. Ar grindinys pereina į Brailio raštą?
J. Gencevičius: Taip.
G.Prikockis: Kultūros paveldo skyrius prižiūrėjo šį darbą.
D.Rūkienė: Mūsų pozicijos niekas neklausia. Kreipiasi į savivaldybę, pateikia projektinius pasiūlymus, mes juos pateikiame svarstyti. Buvome pastatyti prieš faktą.
A.Karalius: Jei esame sutarę su skulptoriais, gal palikime tą klausimą savieigai. Reikia laikytis taisyklių.
G.Prikockis: Ar dar kas nors turi pasiūlymų? Jei ne, gal pasiūlykime pirma kreiptis į Dailininkų sąjungą, paskui į mus? Kas už tai?
D.Draugelienė: Mes turime Dailininkų sąjungos raštą - pritarimą.
J. Gencevičius: Konkursas buvo skelbtas Dailininkų sąjungoje.
D.Draugelienė: Mes negavome jokios informacijos - nei apie komisiją, nei apie darbus.
G.Prikockis: Jei Dailininkų sąjunga iš principo pritarė, gal neaštrinkime problemų. Ar yra teritorijos DP? Ar nenumatytas prie gatvės ištisinis užstatymas?
J. Gencevičius: Lyg ne.
 

PASISAKYMAI

N.Stanionis: Gatvė plati - skulptūra prapuola. Siūlyčiau statyti kamerinėje erdvėje skverelyje, izoliuojant nuo magistralinės gatvės.
A.Ramanauskas: Gal geriau skulptūra ir takas būtų iš vienos medžiagos. Siūlyčiau skulptūrą statyti prie pagrindinio įėjimo į pastatą. Dabar norisi tąsos, nes figūra atspindi judesį. Skulptūrai pritarčiau.
G.Prikockis: Skulptūros emociją galiu suprasti, bet pastatymas gana keistas. Nemanau, kad ji teisingai orientuota. Ydingas orientavimas į troleibusų stotelę, keista kryptis.
R.Palys: Skulptūra labiau kamerinė, o skveras didelis. Trūksta tako tolyn. Gal nereikia tvora atitverti nuo mokyklos, kad liktų ryšys. Gal reikėtų labiau jungtis su pastatu - pastatymo pobūdį reikia apmąstyti.
J.Minkevičius: Klausimas sudėtingas. Reikėtų statyti ant komplekso ašies, bet neįmanoma. Parinkta vieta netinkama, plotas aptvertas tvora. Gal reikėtų orientuoti prie centro sienos. Turėtų būti aiškus fonas. Galėtų ant sienos kaboti lenta – atitiktų  kamerinės skulptūros pobūdį.  Pati skulptūra labai natūralistinė, galėtų būti labiau apibendrinta.
V.Merkevičius: Figūra atsieta nuo pastato, takas neturi tąsos. Nematyti sąsajų su pastatu. Gal ją atsukti į saulę ir statyti kameriškesnėje  aplinkoje, skverelyje giliau - gal su keliais suoliukais?
Jei tai aklųjų vieta, nesirinkčiau bruko lygiame paviršiuje - labai lengva užkliūti.
A.Karalius: Skulptūros vieta atsitiktinė. Tokio mastelio objektui reikia  rasti labiau kamerinę erdvę arba  architektūrinėmis priemonėmis paruošti ją skulptūrai.
Manau, į skverą nėra ko lįsti, nes figūra bus amžiname šešėlyje. Gal perkelti ją prie įėjimo arba sieti su namo briauna, taip susiejant su aklųjų centru.
J.Kančienė: Labai sudėtinga vieta - siūlau kelti paminklą į kiemą prie mokyklos. Gal statyti prie Kudoko suprojektuoto pastato fligelio aklinos sienos. Taikos pr. - per didelė nehumaniška erdvė.
S.Juškys: Situacija ir pati skulptūra labai komplikuota. Manau, kad vario lentelė su profiliu ir tekstu Brailio raštu ir lietuvių kalba būtų puiki įamžinimo forma. Jei paliktume skulptūrą šitoje centro pusėje, ji turėtų būti visai kitokia, nebent reikėtų perkelti į kitą centro pusę.
J.Bučas: Šią skulptūrą skiriame ir matančiam, ir aklajam. Todėl apšvietimas -  100 proc. reikalavimas. Figūra veržli, einanti į erdvę. Architektas neįvertino nei vietos, nei orientacijos, nei prieigų galimybių. Principiniam skulptoriaus sprendimui pritariu.
G.Prikockis: Gintaras Balčytis ir Alvydas Steponavičius pasiūlymui pritarė.
G.Prikockis: Ar yra vietos parinkimo aktas?
D.Draugelienė: Aktu buvo numatyta ši teritorija. Kitoje Aklųjų kombinato pusėje prie „HyperMaksimos“ yra gera vieta.
G.Prikockis: Manau, pasisakė visi. Daugumos nuomone, vieta labai problematiška, skulptūros pastatymas netenkina, tuo tarpu pati skulptūra iš principo sulaukė pritarimo. Išsakytas pastabas užprotokoluosime ir atsiųsime jums – pasinaudosite tolesniame darbe. Sėkmės.
 

NUTARIMAS

2. Apsvarstę PRANO DAUNIO PAMINKLO PASTATYMĄ KAUNE, PRIE PRANO DAUNIO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO (TAIKOS PR. 6A) (architektas Laimis Kaziukonis, skulptorius Jonas Gencevičius), siūlome tolesniame darbe atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas:
1.1. Nei skulptūros pastatymas, nei vieta neįtikina - keista orientacija ir nėra sąsajų su pastatu  (10 ekspertų).
1.2. Skulptūrai iš principo pritariame (8  ekspertai).
1.3. Figūra atspindi judesį, todėl  takui trūksta  tąsos (4 ekspertai).
1.4. Parinkta vieta netinkama, plotas aptvertas tvora. Siūlome skulptūrą statyti prie pastato sienos, kad būtų aiškus fonas (3 ekspertai).
1.5. Siūlytume  paminklą statyti kamerinėje skverelio erdvėje, izoliuojant nuo magistralinės gatvės (2 ekspertai).
1.6. Manome, kad vario lentelė su profiliu ir tekstu Brailio raštu bei lietuvių kalba būtų puiki įamžinimo forma (2 ekspertai).
1.7. Jei paliktume skulptūrą šitoje pastato pusėje, ji turėtų būti visai kitokia, nebent perkeltume į kitą centro pusę prie pagrindinio įėjimo (2 ekspertai).
1.8. Tokio mastelio objektui reikia rasti labiau kamerinę erdvę arba architektūrinėmis priemonėmis  paruošti ją skulptūrai (A.Karalius).
 

 

Gintaras Prikockis
Jūratė Merkevičienė