KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012-04-11 KAUNO KARDIOLOGIJOS INSTITUTE, SUKILĖLIŲ PR. 17, PROTOKOLAS NR.81  3

www.kamane.lt, 2012-05-02

Gydymo ir mokslo paskirties pastato (buv. Žydų ligoninės) A.Jakšto g. 5/Pilies g. 13 rekonstravimo priešprojektiniai siūlymai (projektuoja “PAYETTE”, Liuda Perevičienė, Donatas Bacevičius, užsakovas - UAB Tarptautinė skubiosios medicinos akademija)

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Liuda Perevičienė, Donatas Bacevičius,  skaipu bendravo Bostono architektai Kevinas Sullivanas ir Williamas Pevearis (PAYETTE”).                                                                                                                                                                                    

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius,  Vygintas Merkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, architektas Vladas Stauskas, UAB Tarptautinė skubiosios medicinos akademija direktorius Nedas Jasinskas, savininkas Paulius Dobožinskas, Žilvinas Dambrauskas (vertėjas).

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“), Birutė Mačienė (ELTA Politikos skyrius).

Posėdžio pirmininkas: Linas Tuleikis.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

L.Tuleikis: Užsakovas siūlo pristatymo laiką pailginti iki 45 min. Tai neatitinka KAUET reglamento. Ar yra prieštaraujančių? Jei nėra, tegu bus 45 min. Iš pradžių prašysime trumpai pristatyti projektą Donatą Bacevičių, paskui – Nerijų Stanionį, kuris rengė detalųjį planą.

D.Bacevičius: Jau atlikti beveik visi tyrimai, išskyrus archeologinius. Šiandien Žydų ligoninė senamiestyje atrodo pusiau skusta, pusiau lupta. UAB Tarptautinė skubiosios medicinos akademija įsigijo šį pastatą ir planuoja jį pritaikyti sveikatingumo reikmėms.

P.Dobožinskas: Lietuvoje tokio tipo sveikatinimo įstaigos dar nėra. Ji skirta tiems, kurie dar neserga. Taip pat yra kompleksas mokslinių tyrimų laboratorijų. Uždavinys architektams - pritaikyti esamą ligoninės pastatą ir sukurti naują šiuolaikinį priestatą. Ši vieta Kaunui labai svarbi – čia lankosi daug turistų. Svarbu bus parodyti valstybės sveikatos sistemos lygį. Architektų savo jėgomis ieškojome užsienyje, ir mums rekomendavo vieną geriausių projektavimo firmų, dirbančių sveikatos, sveikatinimo ir mokslinių tyrimų srityje.

L.Tuleikis: Ar tokio pobūdžio įstaigai miesto centras yra privalumas?

P.Dobožinskas: Neabejotinai. Tai svarbu inovatyviems produktams ir sprendimams reklamuoti.

L.Tuleikis: Ar tai labiau edukacinės paskirties funkcija, ar ne?

P.Dobožinskas: Atsakysiu pavyzdžiu. Tarkime, žmogus turi rizikos faktorių susirgti kokia nors liga ir imasi prevencinių priemonių. Tą jis gali atlikti mūsų įstaigoje.

R.Miliukštis:  Koks skaičius personalo ir klientų numatomas?

P.Dobožinskas: Dabar negaliu atsakyti.

N.Stanionis: Šiuo metu laukiame pastabų dėl detaliojo plano.

R.Miliukštis: Šis pastatas patenka į saugomą vietovę, Kauno naujamiesčio teritoriją. Pats objektas nėra įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Nustatyti tik objekto vertingi saugotini autentiški elementai, o ne kaip numato įstatymas - vertingosios savybės. Teritorija patenka į pilies teritorijos vizualinės apsaugos pozonį, nustatytą specialiuoju planu.

L.Perevičienė: Susipažinau su gerai parengta R.Rickevičienės istorine medžiaga. Statybos pradžia – 1864 m., 1929 m. užstatytas trečias aukštas. Dviejų aukštų pastato fasadai buvo puošnūs. Pristačius trečią aukštą, sunyko daug puošybos elementų. Aš suinventorizavau visas interjero ir eksterjero detales. Atlikti žvalgybiniai polichrominiai tyrimai, istoriniai geologiniai tyrimai, rengiamasi archeologiniams tyrimams. Rūsiai – XIX a. vidurio. Parengiau fasadų tvarkybos darbų projektą.

G.Prikockis: Kas šioje vietoje buvo prieš šį pastatą?

L.Perevičienė: Nežinoma.

N.Blaževičienė: Ar esamas ligoninės tūris apibrėžtas kaip vertybė?

R.Miliukštis: 1974 m. senamiesčio regeneracijos projekte numatyta pažeminti kelių pastatų aukštį - tai Jezuitų vienuolynas, pastatas prie pilies Gertrūdos gatvėje (vienintelis pažemintas) ir Žydų ligoninė.

G.Janulytė: Ar galima siūlyti nugriauti 3-čią aukštą, jei jis nevertingas? Ar jis įrašytas į vertybių sąrašą?

L.Perevičienė: Tūris apibrėžiamas kaip vertybė.

L.Tuleikis: Pereisime prie pristatymo iš Bostono. Vertėjas vers autorių tekstą ir mūsų klausimus.

K. Sullivanas: Kompanija “Payette“ įsikūrusi Bostone ir specializuojasi sveikatos priežiūros ir mokslinių tyrimo centrų projektavimo srityje. Joje dirba 130 specialistų. Esame pripažinti tarptautiniu mastu ir parodysime jums keletą svarbiausių mūsų projektuotų objektų. Airijoje projektavome panašaus dydžio ir funkcijos objektą. Daug dėmesio skiriame bendravimo erdvėms. Naudojame skaidrias, pusiau permatomas medžiagas.

Kaune projektuojamo pastato plotas  be palėpės yra 3640 kv. m. Atnaujinant su išplėstomis palėpėmis siūlome plotą padidinti iki 4142 kv. m. Diskutuoti siūlome dėl dviejų priestato variantų - didesnio ir mažesnio - nuo 500 iki 1500 kv. m. Priestate numatoma erdvė laboratorijoms. Mes manome, kad didesnis priestatas labiau atitinka esamo pastato struktūrą. Automobiliams siūlome požeminį 2-jų aukštų garažą ir patekimo paviljoną – 2733 kv. m. Nusileisti į požeminį garažą siūlome keltuvu.

Pirmame lygyje  numatome holą, kavinę, sveikatinimo erdvę, 2-me – kliniką ir laboratorijas, 3-iame - laboratorijas, 4-me - palatas. Ligoninė yra ypatingoje vietoje. Siūlome išsaugoti uždarą gatvės fasadą, o kiemo erdvė turėtų būti atvira ir harmonizuoti su pilies erdve. Istoriškai užstatymas buvo intensyvesnis, todėl siūlome atkartoti buvusią struktūrą. Rekomenduojame ligoninės kiemą paversti pilies parko dalimi. Jis taptų viešąją erdve. Siūlome du priestato variantus. Norėtume pasitarti dėl priestato architektūros: ar priimtinesnė moderni, ar kontekstuali. Mūsų komanda pasisako už didesnį priestatą - įvairesnė funkcija, didesnė pirmo aukšto kavinė. Kyla klausimas dėl palėpės apšvietimo - pasiūlyti keli stogo pakėlimo būdai.

               KLAUSIMAI

L.Tuleikis: Ar bandėte projektuoti kito aukštingumo priestatą?

K. Sullivanas: Mes žinome, kad anksčiau pastatas buvo žemesnis. Norėjome, kad užsakovas gautų daugiau erdvės naujos kartos laboratorijoms, geriau veiktų funkcija.

L.Tuleikis: Koks numatomas darbuotojų ir lankytojų skaičius? Kiek vietų garaže skirta darbuotojams, kiek klientams?

D.Bacevičius: Per du aukštus numatyta 60 vietų automobiliams. Daugiausia – tai vietos klientams. Numatome,  kad kartu su klientais dirbs apie kelis šimtus žmonių, neskaičiuojant kavinės lankytojų.

L.Tuleikis: Koks personalo ir klientų santykis?

N.Blaževičienė: Praktiškai pateiktas 1 pasiūlymas. Ar nebuvo nagrinėtos kitos kompozicinės galimybės?

K.Sullivanas: Priestato paskirtis - laboratorijų korpusas. Kuo paprastesnė konfigūracija, tuo ji funkcionalesnė.

A.Kančas: Ar nebandėte viso tūrio projektuoti 2-jų aukštų ir užstatyti didesnį plotą?

K.Sullivanas: Tokiu atveju didėtų pastato ilgis ir augtų sąnaudos. Iš tiesų iš karto orientavomės į trijų aukštų priestatą. O gal tikrai geriau būtų ilgesnis ir žemesnis.

R.Palys: Teritorija labai jautri. Bet kokie kasinėjimai prie pilies – net archeologiniai – yra pavojingi. Ar bus gerai, kad planuojate iškasti 2-jų lygių garažą?

R.Miliukštis: Be archeologinių tyrimų į šį klausimą atsakyti neįmanoma. Fosą numatoma tvarkyti, ją konstruktyviai sutvirtinant, nes bijoma, kad šlaitas gali slinkti.

J.Kančienė:  Nelabai seniai buvo sumažintos sklypo ribos ir nugriauti maži nameliai. Tai buvo padaryta pagal pilies specialųjį planą, kad padidėtų pilies apžvalga. Iš tiesų archeologiniai tyrimai reikalingi net priešprojektiniams pasiūlymams.

D. Bacevičius: Jie netrukus bus pradėti.

               PASISAKYMAI

L.Tuleikis: Kokį siūlote reglamentą pasisakymams?

G.Balčytis: 3 min.

L.Tuleikis: Visi sutinka- 3 min.

G.Balčytis: Džiaugiuosi puikiu pristatymu. Svarstoma vieta yra viena svarbiausių Kauno senamiestyje, todėl lemia 3 dalykai: užstatymo pobūdis, aukštingumas, architektūra. Urbanistine prasme reikėtų paieškoti sprendimo su uždaru kiemu - gal statyti naują korpusą lygiagrečiai su pagrindiniu. Tuo sukurti “buferinį” statinį nuo pilies ir sušvelninti 3 aukštų tūrį. Dėl aukštingumo - manau, kad esamas statinys gali likti 3 aukštų su mansarda ir kiemo statinys 2 aukštų. Architektūros dar reikėtų paieškoti. Manau, tai turėtų būti šiuolaikiška architektūra. Funkciniai sprendiniai neblogi. Jei archeologiniai tyrimai neuždraus požeminio garažo, sumanymas pavyks.

E.Barzdžiukas: Mūsų firma rengia detalųjį planą, todėl nuo komentarų susilaikysiu.

G.Bernotienė: Projektas pristatytas vieno sklypo ribose. Pasigendu kontakto su aplinkiniu užstatymu. Reikia akcentuoti santykį su piliaviete, o šiuo atveju santykis su pilimi keistokas - vidinio ligoninės kiemo sukabinimas su vieša piliavietės erdve. Abejoju, ar tai būdinga senamiesčio struktūrai. Palaikyčiau sprendimus,  pabrėžiančius Papilio gatvę. Galėtų būti nagrinėjamas žemesnis ir ilgesnis tūris. Morfologine prasme turėtų būti daugiau variantų. Manau, mansardos kelti nereikia. Architektūra galėtų būti moderni. Būtini archeologiniai tyrimai.

N.Blaževičienė: Šiuo atveju funkcija diktuoja architektūrą. Kitų urbanistinių sprendimų nesiūloma. Galbūt ir dėl to, kad nėra išsamių privalomų  urbanistinių bei archeologinių tyrimų. Siūlomas sprendimas siaurina pilies teritorijos apžvalgą, neformuoja kontekstualios aplinkos ir deramo fono pilies siluetui. Siūlyčiau ištirti uždaro kiemo, žemesnio tūrio, formuojančio aplinką, variantus, orientuotus ne statmenai, o lygiagrečiai su esamu pastato tūriu. Sodas gali būti ir 3-iame aukšte. Siūlau ieškoti naujos kokybiškos foninės architektūros ir kompaktiško kiemo užstatymo.

J.Bučas: Manau, kad paieškos profesionalios. Galėtų būti raiškesnė variantinė paieška, derinant seno ir naujo elementus komplekso architektūroje. Statiniui ir pačiai senamiesčio architektūrai būtinos injekcijos, priimant naujus gyvenimo iššūkius ir atgaivinant merdinčius statinius. Pritarčiau minimalios intervencijos sprendimui. Senamiestyje turime du panašaus dydžio tūrius - „Lituaniką“ ir Žydų ligoninę. Ar verta atidaryti erdvę į piliavietę? Konceptualiai projektas plėtojamas tinkamai. Reikėtų veikti santūriai, bet kontrasto principu.

G.Jurevičius: Manau, kad kiemas, orientuotas į pilį, sukuria priimtiną viešą erdvę. Užstatymas mane tenkina, bet  ketvirto aukšto stoglangiai ir stikliniai balkonai atrodo kaip svetimkūniai. Naujo priestato sprendimas per silpnas - reikia didesnio kontrasto. Reikia daugiau architektūrinės jėgos ir šiuolaikiškesnių sprendimų.

S.Juškys: Prie pilies teritorijos atviros, panašesnės į parką, todėl abejoju dėl uždaro kiemo idėjos. Nepritariu  minčiai nugriauti trečią aukštą. Reikėtų atsižvelgti į stogų kraigus ir siekti stogų vientisumo. Abejoju palatų tūrio aukštinimu. Priestato architektūra siūloma eklektiška, nesiekiama vientisumo. Architektūra ir medžiagos neįtikina. Pavyzdžiu galėtų būti Jėzuitų gimnazijos priestato koncepcija.

A.Kančas: Labai džiaugiuosi, kad ši apmirusi senamiesčio vieta galų gale atgis. Pritariu Balčyčio nuomonei, kad reikėtų formuoti uždarą ligoninės kiemą kelių aukštų nauju pastatu. Manyčiau, kad nuo esamo pastato A.Jakšto gatvėje nereikia nugriauti 3 aukšto. Architektūrinė išraiška galėtų būti modernesnė.

J.Kančienė: Mums svarbiausia, kaip rekonstruojamas pastatas dera su piliaviete ir kontekstu, o ne vidaus funkciniai ryšiai. Pirmiausia reikia atlikti vietos architektūrinę urbanistinę analizę, įvertinti kontekstą, archeologiją, gauti paveldo sąlygas.  XIX a. užstatymas senamiesčiui nėra didelė vertybė, didžiausia vertybė - vieta, kurioje stovi ligoninė. Du pasiūlyti variantai - tik skirtingų tūrių priestatai prie esamos ligoninės. Ką jos duoda piliai, jos apžvalgai, teritorijos suvokimui? Būtina analizė, variantinis projektavimas.

A.Karalius: Džiugu, kad pastatas pateko į Kauną mylinčias rankas.

 Pastato funkcinei konversijai pritariu su išlygomis.

Užstatymo pobūdžiui (variantas “Optimum”) iš principo pritariu, tačiau priestato aukštingumą būtina mažinti. Remčiau santūrų architektūrinį kontrastą, tačiau šiandien patrauklaus varianto nematau.

Objekto kiemo jungimas su pilies erdve yra patrauklus, tačiau prieš jam pritariant reikėtų detalizuoti funkciją, kad nesukeltų įtampų viešoje erdvėje.

Pastato architektūroje nerekomenduočiau didelių atvirų stiklo plokštumų - didelių stoglangių, vitrinų, turėklų. Taip pat ir ekstravagantiškų architektūros formų.

Projektą reikėtų svarstyti dar kartą, kai bus atlikti archeologiniai tyrimai ir žinoma tikslesnė objekto funkcinė schema.

V.Merkevičius: Pritariu Papilio gatvės užstatymui, o dėl atitvėrimo nuo piliavietės abejoju. Man kaip tik patinka persišviečiamumo galimybė. Priestato tūris galėtų būti ilgas, bet ne platus. Galėtų būti ir 3 aukštų, svarbu, kad pirmasis aukštas būtų peršviečiamas. Architektūra turėtų kontrastuoti su esamu užstatymu - moderni. Todėl nepritariu 3-iam variantui - pakišti priestatą po tuo pačiu stogu. Nepritariu siūlymui įrengti pastogėje mansardinius langus .

R.Palys: Nemanau, kad paminklosaugos aspektu galima įsikasti į archeologinius sluoksnius statant 2-jų aukštų požeminį garažą. Pati architektūra labai manieringa, stilistika panaši į 6-7 dešimtmečio, todėl nepriimtina. Trijų aukštų korpusai per daug griozdiški su konsolėmis, piliastrais, kabančiais tūriais - per daug agresyvu aplinkos atžvilgiu, “optimalaus” korpuso konfigūracija nepriimtina. Siūlau, kad naujas dviejų aukštų korpusas būtų vientisas, asketiškas, kontrastingas su esamu tūriu, tvirtai stovintis ant žemės. Jį reikėtų  su esamu pastatu jungti per “kakliuką”. Manau, mansardų nereikia.

G.Prikockis: Miestovaizdžio prasme manau, kad priestato aukštis nepagrįstas vizualine analize. Jau dabartinis tūris labai didelis. Būtina patikrinti, kaip esami ir būsimi tūriai bus matomi bendrose senamiesčio panoramose.

Kultūros paveldo apsaugos prasme archeologiniai tyrimai būtini, bet neaišku, ar bus galima juos atlikti. Būtina atlikti architektūrinius ir archeologinius tyrimus šiauriniame korpuse - ten gali būti XVI a. pastatų liekanų.

Siūlau papildyti tyrimų medžiagą, pakoreguoti sprendinius - pateikti visiškai kitos estetikos priestato architektūros variantus. Derėtų tai spręsti konkurso būdu. Vieta labai svarbi, todėl svarbi kiekviena smulkmena norint užtikrinti pilies ir gretimų pastatų tūrių pusiausvyrą.

L.Tuleikis: Šioje ypatingoje vietoje prisilietimų priemonės turėtų būti modernios. Mane gąsdina priestato plotis ir aukštis. Plotis yra gerokai didesnis, nei esamo užstatymo. Visi tie dėmenys kelia abejonių. Siūlomas tūris pilies atžvilgiu neatrodo foninis, jis bando konkuruoti su pilies bokštu. Būtini tyrimai, vizuali įtaka panoraminiuose vaizduose - būtina analizė. Reikia vaizdų iš žmogaus mastelio ir gyvenamųjų taškų. Nauji elementai turėtų kurti vientisumą, pasisakau prieš didelius stoglangius.

R.Palys: Norėčiau perduoti Stausko nuomonę - priestatas galėtų būti žemesnis ir santūresnis.

P.Dobožinskas:  Ačiū visiems už pastabas ir pasiūlymus. Stengsimės į juos atsižvelgti.

Ž.Dambrauskas: Aš esu gydytojas. Buvo išsakyta mintis, kad funkcija nėra labai svarbi. Tai neteisinga - būtina žengti koja kojon su visu pasauliu. Net Švedijoje projektuojant tokio tipo įstaigas yra samdomi amerikiečių projektuotojai, nes jie – geriausi.

L.Tuleikis: Manau, kad architektai norėjo pasakyti ne tai, kad funcija nėra svarbi, o tai, kad, atsižvelgiant į  objekto vietą, yra keliami skirtingi reikalavimai. Ši vieta labai jautri, todėl gali būti, kad reikės priimti brangesnius sprendimus norint, kad pastatas būtų patogus,  o ne pačius pigiausius.

R.Miliukštis: Būtų gerai papildomai  pateikti ir variantą su 2-jų aukštų pastatu ir uždaru kiemu.

L.Tuleikis: Dėkoju už dalyvavimą.

 

NUTARIMAS

Peržiūrėjus pateiktą projektąGydymo ir mokslo paskirties pastato (buv. Žydų ligoninė) A.Jakšto g. 5/Pilies g. 13 rekonstravimo priešprojektiniai siūlymai “  (projektuoja “PAYETTE”, Liuda Perevičienė, Donatas  Bacevičius, užsakovas - UAB Tarptautinė skubiosios medicinos akademija),  patariame atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas:

1.1.  Reikia daugiau architektūrinės jėgos ir šiuolaikiškesnių sprendimų (6 ekspertai).

1.2.  Remtume  santūrų architektūrinį kontrastą (5 ekspertai).

1.3. Galėtų būti raiškesnė variantinė paieška, derinant seno ir naujo elementus komplekso architektūroje (5 ekspertai).

1.4. Būtina analizė -  kaip esami ir būsimi tūriai bus matomis bendrose senamiesčio panoramose (5 ekspertai).

1.5. Abejojame, ar vidinio ligoninės kiemo sukabinimas su vieša piliavietės erdve yra  būdingas senamiesčio struktūrai (5 ekspertai).

1.6. Objekto kiemo jungimas su pilies erdve yra patrauklus, tačiau prieš jam pritariant reikėtų detalizuoti funkciją, kad nesukeltų įtampų viešoje erdvėje (4 ekspertai).

1.7. Urbanistine prasme reikėtų paieškoti sprendimo su uždaru kiemu - gal statyti naują korpusą lygiagrečiai su pagrindiniu (4 ekspertai).

1.8. Projektą reikėtų svarstyti dar kartą, kai bus atlikti archeologiniai tyrimai ir žinoma tikslesnė objekto funkcinė schema (3 ekspertai).

1.9. Dėl aukštingumo manome, kad esamas statinys gali likti 3 aukštų su mansarda ir kiemo statinys 2 aukštų (3 ekspertai).

1.10. Palaikome  sprendimus, pabrėžiančius Papilio gatvę  (2 ekspertai).

 

Linas Tuleikis

Jūratė Merkevičienė

 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*