KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDIS ĮVYKĘS 2011 10 05 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE 0

www.kamane.lt, 2011-10-18

PROTOKOLAS NR.75

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Evaldas Barzdžiukas, Nerijus Stanionis.                                                                                                       

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Dalius Šarakauskas, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,  Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, UAB „COWI Lietuva“ atstovai: Migla Pelegrimienė, Edita Pavalkienė, Mindaugas Bielskus, Artūras Nosenko, draugijos „Senasis Kaunas“ pirmininkas Rimvydas Žiliukas, Eugenija Mažeikienė, architektė Rūta Vėlavičiūtė.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Linas Tuleikis

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

 

 

TERITORIJOS PRIE VILEIŠIO TILTO, JONAVOS G., ŠAUKLIŲ G. IR ŠV. GERTRŪDOS G. DETALUSIS PLANAS. Planavimo organizatoriai: Kauno m. savivaldybė, UAB "Megapilė", AB "Ūkio bankas", AB " Lesto", UAB "Kauno švara". Rengėjas AB "Miesto planas", PV- Evaldas Barzdžiukas.

 

L.Tuleikis: Pristatymui siūlau skirti 20 minučių.

E. Barzdžiukas: Detaliajame plane išlaikomos pagrindinės konkursą laimėjusios grupės "Maxwan"urbanistinės nuostatos:

-planuojama teritorija formuojama kvartalais, dalijamais Valančiaus,Kumelių,Daukšos gatviųtęsiniais,nukreiptais į Neries pakrantę;

-išilgai upės formuojamas aiškus perimetrinis užstatymas su pėsčiųjų gatve;

-naturali upės pakrantė, kur siūlomas parkas su dambomis, projektuojamas su terasomis, pavilionais, vaikų žaidimo, sporto aikštelėmis;

-išlaikomas funkcinis zonavimas - kvartalas prie pilies yra kultūrinės paskirties, kiti - polifunkciniai, pirmuosiuose aukštuose numatant prekybą;

-transportas. Atsisakoma Neries krantinės antžeminės trnasportinės gatvės, vietoj kurios anžemyje projektuojama pėsčiųjų krantinė. Požeminiame lygyje įrangiamas pravažiavimas, tarnajauntis visiems požeminiams kvartalų parkingams. Įvažiavimai, išvažiavimai į požeminį pravažiavimą numatyti iš Vileišio transporto žiedo ir Jakšto gatvės tęsinyje;

-tolimiausios perspektyvos kvartalą vietoje Vileišio transporto žiedo bus galima realizuoti, išsprendus bendramiestinius transportinius klausimus (Kėdainių tilto, Tunelio statyba, transporto tranzitas Senamiestyje).

Mūsų firmos uždavinys- šiuos principus suvesti į detaliojo plano lygmenį, suformuoti sklypus, atitinkančius esamus. Kolizija- kai konkurso sprendinius maksimaliai priartinam prie esamų sklypų, kiemų sistema subyra. Todėl siūlome vieną aiškią vidinę erdvę, o kituose sklypuose į kvartalų vidų stengiamės nelįsti, palikdami galimybę erdves formuoti toliau dirbsiantiems architektams.

Užduodam tik pagrindinę vidinę erdvę, kuri praturtintų kvartalų funkciją ir suteiktų daugiau įvairovės. Tai maždaug 36x60m erdvė, kurioje galėtų būti čiuožykla su kalėdų egle, o aplinkinis kvartalas-meno, verslo centras.

Transporto problemos turės būti sprendžiamos miesto bendrajame plane, tik po to šiame detaliajame plane. Šiuos sprendinius rezervuojam tolimesniam etapui.

Į požeminį parkingą numatom du lygiareikšmius įvažiavimus- išvažiavimus. Dalį parkingo užpilam žemėmis, tuo priartindami jį prie natūralaus reljefo. Vietoje esamo transporto žiedo siūlome daugiaaukštį parkingą.

Etapiškumas. Pirmame etape siūlom palikti esamą „IKI“ kompleksą. Požeminis parkingas numatomas vieno lygio. Tai atitinka stovėjimo vietų poreikį, neįskaitant parkingų prie piliavietės.

Numatomas kintamas užstatymo aukštingumas. Esamas „Lituanikos“ pastatas yra 21m aukščio. Siūlom tą aukštingumą kaip maksimalų palikti. Tačiau dabar tai 70m ilgio vienalytis tūris, o ateity tai būtų vertikalūs tūriai. Nuo senamiesčio pusės aukštingumas bus mažesnis- apie 15m. Esamų namų aukštis-15m., užstatymo zonos su skersgatviais- 18-15m plyšiais. Jonavos gatvės pusėje siūlome atskirus segmentus- pabrėžti istorinės gatvės charakterį.

Aikštėj galėtų vykti istoriniai turnyrai, sukurdami kompleksą su pilies ekspozicija.

Numatomas pėsčiųjų tiltas. Konkursiniame variante užstatymas buvo priartintas prie vandens. Promenadai su paviljonais tiek vietos neužtektų. Prie upės planuojamos vaikų žaidimo aikštelės, lauko kavinės- tai grynai pėsčiųjų zona. Pakrantės aptarnavimas vyktų skersinėmis gatvelėmis.

 

KLAUSIMAI

 

L.Tuleikis: Kaip vyksta bendradarbiavimas su konkurso laimėtojais ir kaip jie vertina jūsų pasiūlymą?

E.Barzdžiukas: Kol kas nebendradarbiaujam, nes tokia užsakovo valia. Planuojam į bendrą darbą juos įtraukti vėliau. Šio mūsų projekto jie nematė.

L.Tuleikis: Kaip įsivaizduojajte tolesnį jų integravimą?

E.Barzdžiukas: Mūsų pasiūlymas- tai visų ankstesnių darbų ir minčių sintezė, ne tik konkursinio darbo. Detalusis planas - tai labiau juridinis dokumentas.

N.Valatkevičius: UAB „COWI Lietuva“ dabar projektuoja Vileišio tilto prietilčius. Ar tos parkavimo vietos kaip papildomos reikalingos kvartalui?

E.Barzdžiukas: Kiekvienas sklypas turi savo parkingus, papildomos vietos skirtos piliavietei aptarnauti.

G.Prikockis: Kas yra užsakovas ar jų grupė? Koks konkurso laimėtojo siūlytas aukštingumas?

E.Barzdžiukas: Planavimo organizatoriai: Kauno m. savivaldybė, UAB "Megapilė", AB "Ūkio bankas", AB " Lesto", UAB "Kauno švara".

Apie konkursinio darbo aukštingumą galime spręsti tik pagal proporcijas. Jis analogiškas mūsų siūlomam. Laimėjusio darbo autoriai kinoteatrų kompleksą siūlė kaip vertikalų tūrį, bet jis tampa artimas katedros tūriui.

A.Kančas: Virš požeminio parkingo numatoma terasuota aikštė. Ar galimas ant jos užstatymas?

E.Barzdžiukas: Tik nekapitalūs statiniai- paviljonai, lauko kavinės.

G.Balčytis: Numatote du įvažiavimus į parkingą. Kokia įvažiavimų skaičiaus motyvacija?

E.Barzdžiukas: Pagal normatyvus pakanka. „Akropolio“ garaže taip pat du įvažiavimai. Manau, daugiau nereikia.

M.Pelegrimienė: Prašau patikslinti detaliojo plano sklypo ribas. Kokį numatote parkingą prie tilto- antžeminį ar požeminį?

E.Barzdžiukas: Dviejų lygių požeminis parkingas- vienas aukštas po žeme, kitas- virš.

E.Miliukštis: Prie šv. Gertrūdos gatvės parodytas ištisinis perimetrinis užstatymas, prie buv. žuvų turgaus – taip pat. Ar nepasikeis parodyto užstatymo pobūdis, kas bus su skvereliu?

E.Barzdžiukas: Dar neaišku.

G.Jurevičius: Ar nesvarstėt galimybės panaudoti Vilijampolės parkingą senamiesčiui?

E.Barzdžiukas: Atstumas iki Vilijampolės taksi parko- daugiau, negu 1 km. Mano nuomone, tai per toli. Mūsų DP  ribos galėjo būti mažesnės ir neapimti transporto žiedo.

D.Šarakauskas: Ar bus privalomas dabar siūlomas užstatymo pobūdis ir tūrinis sprendimas?

E.Barzdžiukas: Pirmiausia rodome statybines zonas. Dėl kitų dalykų nenuspręsta. Manau, kad reglamentuoti reikėtų.

N.Blaževičienė: Ar bus įvardinamas siluetas?

E.Barzdžiukas: Turėtų.

V.Merkevičius: Čia galinė viešojo transporto maršruto stotelė. Ar tai įvertinote?

E.Barzdžiukas: Taip.

J.Bučas: Prašau parodyti viešąsias erdves- kur tilps visuomenė?

E.Barzdžiukas: Tam ir skelbiamas piliavietės konkursas. Apžvalga numatoma iš dabar esančios autobusų stovėjimo aikštelės.

J.Bučas: Kuo jūsų projektuojamas gyv. rajonas konceptualiai skiriasi nuo kitų? Kokia jo savastis?

E.Barzdžiukas: Šiame rajone galima netikėtai rasti vidinę aikštę- kaip statinį. Tai absoliučiai moderni erdvė. Aišku, ji skirsis nuo Rotušės aikštės. O vystytojai tegu turi savų minčių.

G.Jurevičius: Ar esamo „IKI“ vietoj išliks ta pati funkcija? Kaip su aptarnavimu?

E.Barzdžiukas: Išliks. Aptarnaus per aptarnavimo gatvę- 2 rampos telpa.

A.Steponavičius: Nutraukiamas pagrindinis transportinis ryšys su miesto aikšte. Ar pakaks Jonavos gatvės pietinio ryšio?

E.Barzdžiukas: Atsisakom judėjimo krantine. Jonavos atšaka tampa pėsčiųjų gatve, transportas permetamas lygiagrečiai tolyn.

G.Balčytis: Supratau, kad prekybos centras juo ir lieka. Ar numatomas prie jo antžeminis parkingas?

E.Barzdžiukas: Tik požeminis.

N.Blaževičienė: Kaip atrodys terasos ant garažų? Ar neatsiras iš upės pusės kioskeliai?

E.Barzdžiukas: Iš ten išeis atvažiavę žmonės.

L.Tuleikis: Kaip respektuojama buvusi istorinė miesto siena ir vartai?

E.Barzdžiukas: Paliekame parkinge tą vietą galimam sprendimui. Tam turi būti atskiras architektūrinis sprendimas.

N.Valatkevičius: Mes padarėm klaidą- UAB „COWI Lietuva“ pradėjo rengti prietilčių detalųjį planą teritorijoje, dalis kurios priklauso šiam detaliajam planui. Iš šio DP reikės eliminuoti sankryžos teritoriją. Sankryžai reikėtų išskirti maksimaliai didelį plotą.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Džiugu, kad darbas juda reikiama linkime. Bendras įspūdis toks, kad konkursinis darbas įdomesnis, kontekstualesnis senamiesčiui. Džiaugiuosi, kad parkingas tapo požeminiu. Siūlau pergalvoti patekimo į parkingą taškų skaičių ir vietas, ypač prie pilies. Reikėtų permąstyti pastatų aukščių koncepciją prie upės- tai neturėtų būti siena, uždaranti nuo senamiesčio. Nepritarčiau idėjai vietoj žiedo statyti parkingą. Tai turėtų būti kitokios paskirties pastatų grupė.

Labai svarbūs rodikliai- kad nebūtų užprogramuota MAXIMOS tipo statyba ir nebūtų uzurpuojamos erdvės. Aptarnaujanti gatvelė nutraukia ryšį su aikšte ir yra nepageidaujama. Svarbu išlaikyti senamiesčio mastelį ir dvasią. Siūloma užstatymo koncepcija galėtų būti tapybiškesnė ir trapesnė- galėtų išryškėti ir kvartalų vidaus erdvių ryšys, lygiagretus upei. Neaiški erdvės prieš pilį koncepcija. Nepakanka vietos autobusams. Nemanau, kad prie tokios įvairios paskirties užtektų dviejų įvažiavimų į požeminį parkingą, ypač ne vietoje įvažiavimas prie pilies pusės.

N.Blaževičienė: Teigiamas bruožas, būdingas tiek senamiesčiui, tiek miesto prie upės formavimui- gatvių, vidaus erdvių orientavimas vandens kryptimi. Būtų gerai, kad tos trasos turėtų galimybę nusileisti į upės slėnį ir krantinę. Intriguojantis skvero tęstinumas. Teigiama, kad nebus ribojamos užstatymo zonos ribos, paliekant galimybę techninio projekto stadijoje laisviau interpretuoti erdvinius- tūrinius sprendinius. Turėtų atsirasti vertikalių dominančių dislokavimo kontretumas, silueto formavimo tiek aukščio, tiek formos prasme, įvardinimas.

Neįtikina upės išklotinės aukštingumas iki 21m. ir proporcijos. Dabar siluetas perdaug monotoniškas.

J.Bučas: Kvartalo sprendime trūksta konceptualaus savitumo, per didelė prieraiša prie senamiesčio. Šis kvartalas turėtų būti 21 amžiaus urbanistinio sprendimo kokybės ženklas senamiesčio vizualinėje erdvėje. Nėra viešųjų erdvių ryšio.  Patinka užstatos technologinis sprendimas, nuoseklumo seka. Pozityviai vertinu krantinės sprendinius.

G.Jurevičius: Nepritariu daugiaaukščiam parkingui, kuris kenkia senamiesčio įvaizdžiui. Silueto sprendimas rodo, kad 21m. altitudė per aukšta. Konkursiniame darbe jis buvo žymiai žemesnis. Jei būtų toks aukštingumas, siluetas turėtų būti žymiai jautresnis, daugiau atvirų erdvių.

Siūlau vidinėje kvartalo struktūroje kurti daugiau įvairių aikščių, tokių, kaip konkursiniame darbe. Skersinių gatvelių galėtų būti ir daugiau.

Labai sudėtinga požeminio parkingo struktūra, nepatogi transporto judėjimo schema, nenumatyti ryšiai- laptinės, liftai, eskalatoriai- susisiekimui su antžeminiais statiniais, aikštėmis.

S.Juškys: Požeminis parkingas- gera idėja. Daugiaaukštis parkingas galėtų būti 4 aukštų. Konkursiniame variante daugiau tapatumo su senamiesčiu. Žalio parko pratęsimas į upę labai gražiai suaugtų su pėsčiųjų tiltu.

Nepritariu aukštingumui- per didelis, fasadų smulkinimui, horizontaliems stogams. Įdomu, kokia bus gyvenamųjų kambarių insoliacija. Manyčiau, užstatymo tankis didokas.

Kultūrinės paskirties objektas prie pilies – labai stambaus tūrio. Šios teritorijos užstatymas pageidautinas smulkesnis, artimesnis senamiesčio tūriams.

A.Kančas: Konkuriniuose darbuose visada lengviau pasiekti norimą rezultatą. Manau, kad esminiai dalykai išliko ir pristatytame detaliajame. Labai svarbus miesto ryšys su upe. Gatvės išplatėjimas į pėsčiųjų tiltą konkursiniame darbe labiau pozityvus. Kelių gatvelių kryptys galėtų būti pakoreguotos.  Prie tilto galėtų būti vieša erdvė su amfiteatru. Parkingo, skirto senamiesčiui, vieta logiška. Viešas parkingas būtinas aptarnauti renginius ir senamiestį. Pritariu kultūriniam objektui prie pilies. Autobusai galėtų būti parkuojami prie tilto- buvusio parkingo vietoje. Išvažiavimų iš požeminio parkingo galėtų būti ir daugiau.

Pritariu aikštės formavimui kvartalo viduje.

J.Kančienė: Pritariu kvartalų skaidymui skersinėmis gatvelėmis ir Jonavos gatvės atkarpos uždarymui – t.y. miesto sujungimui su upe. Kvartaluose reikėtų daugiau vidinių-viešųjų erdvių. Piltuvo formos gatvė tiksliau orientuota konkursiniame projekte- turėtų išplatėti į upę.

Kyla abejonės dėl parkingo. Neįsivaizduoju jo sankryžos vietoje. Jis užgoš naująjį rajoną. Ar neužtektų požeminės dalies?

V.Merkevičius: Pritariu rajonėlio skaidymui į atskirus kvartalus. Į pačių kvartalų užstatymą žiūriu ramiai- toliau dirbant, vidinės erdvės atsiras savaime. Reikėtų reguliuoti užstatymo tankį- manau 60-70%. Abejones kelia parkingas vietoje žiedo. Gal ir šioje zonoje turėtų tęstis susmulkinti senamiesčio dvasios tūriai. Sprendžiant požeminį parkingą, manau, įvažiavimas turėtų būti arčiau magistralinių gatvių. Pandusas prie pilies – negerai, geriau vienas įvažiavimas ir išvažiavimas nuo tilto pusės.

Aukštingumas per didelis- tokio aukščio galėtų būti tik akcentai. Ir siluetas taptų žaismingesnis.

Pritariu prieigoms prie upės ir krantinės skirimą pėstiesiems.

J.Minkevičius: Pritariu projektui su šiomis pastabomis. Pagrindinė tema- senamiesčio ryšys su modernumu. Konkurso medžiagoje labiau išlaikyta senamiesčio dvasia. Dabar teritorija skaidoma perdaug mechaniškai, reikėtų daugiau laisvumo. Žaliasis kylys turėtų platėti į upę. Teigiamas krantinės išnaudojimas. Didelė pažanga automobilių parkavime- požeminė aikštelė, bet kelia abejones įvažiavimai ir išvažiavimai. Nepakankamai apgalvotas silueto sprendimas, per aukštas užstatymas prie krantinės. Abejotinas mazgas tarp pilies ir numatomo kultūrinio objekto.

G.Prikockis: Labai smagu, kad veiksmas vyksta ir konkurso idėjos įgyvendinamos. Labai pritariu visuomeninei kultūrinei paskirčiai kvartale prie pilies- siūlau šį sklypą didinti iki pilies, nepaliekant dar vieno sklypo. Teritorijos skaidymas kvartalais ir sklypais artimas konkursiniam darbui, bet erdvės kvartalų viduje konkurse buvo daug jaukesnės. Siūlau labai rimtai peržiūrėti sprendinius ir korektiškiau koreguoti autorines idėjas. Konkurso laimėtojų darbo vertė- tai tūrinis erdvinis sprendimas.

Aukštingumą reikėtų mažinti.

Netinkama evakuacinio išėjimo iš parkingo vieta. Skersinės gatvės gali būti transportinės ir turėti patekimus į parkingus. Autobusai turėtų likti infrastruktūros teritorijoje. Tarp “IKI” ir infrastruktūros teritorijos (žiedo)  neišvengiama aikštė.

R.Palys: Darbas artėja į tai, ką norėtume matyti. Būtina prijungti gatveles prie esamo senamiesčio gatvių tinklo. Pristatyta erdvinė struktūra tankesnė, griežtesnė, negu konkursinė. Tai gal labiau būdinga senamiesčiui, kuriam būdingas tankus audinys,  bet reikia ir patobulinimų:

-siluetas per grubus, per aukštas vientisas blokas palei krantinę, reikėtų vengti ilgų tūrių;

-siūlau pergalvoti aikštės vietą;

-ar nepastūmus krantinės užstatymo linijos arčiau medžių alėjos;

-permąstyti Jonavos gatvės plotį ir jos kontūrą;

-siūlau kompaktinti terasas- jos per didelės;

-promenada galėtų turėti tęsinį.

A.Steponavičius: Vėl turime situaciją, kai sprendžiami esminiai miesto raidos klausimai, neturint BP sprendinių. Abejonių kelia senamiesčio transportinės kraujotakos aspektai. Pavojinga, kad nutraukiama šiaurinė Jonavos gatvės trasa.

Pavojinga DP detalė- dispersiška ekspansija į Neries pakrantę.

Teritorinio planavimo sistemos trūkumas, kai DP yra bendro pobūdžio dokumentas, kad jame nereikalaujama architektūrinių sprendinių. Šiuo atveju tai lemia neprognozuojamą situaciją- aukštingumo klausimai, senamiesčio apžvalgos zonų reikalavimai čia kelia įtarimų.

Akivaizdi architektūrinė ekspansija, lyginant su konkursiniu darbu- per daug materijos. Kavinės “Žemyn upe” vietoje planuojama salė uždengia vieną gražiausių vaizdų.

D.Šarakauskas: Norėtųsi, kad konkurso idėjos įgautų tęsinį. Siūlyčiau labiau laikytis konkursinio varianto, jei jis jau laimėjo.  Jei autoriai galvoja aprašyti DP, tai numatomus reglamentus reikėtų jau dabar svarstyti. Požeminio parkingo įvažiavimas nukerta kvartalą nuo upės ir nuo pilies. Požeminis parkingas gali tapti klaidžiu požeminiu miestu.  Jei šalia parduotuvės nėra parkingo, parduotuvė negyvuos.

L.Tuleikis: Puiku, kad pristatytas maketas, nes matosi ir privalumai, ir trūkumai. Autoriai labiau pristatė savo supratimą. Trūksta viešų erdvių bei išilginio ryšio per kvartalą. Aukštingumo nebijočiau, bet reikėtų vengti vieningos ilgos aukštos plokštumos. Galėtų vykti įvairesnio silueto paieškos. Projektuojant parkavimą tokio dydžio kvartale, reikėtų diferencijuoti įvažiavimus. Abejotinas upės ryšys per parkingą. Jis gali būti, bet tokiam parkingui turi būti keliami ypatingai aukšti reikalavimai. Konkursiniame darbe tikslesnės labiau reguojančios į esamą situaciją skersinės kvartalo gatvelės, ypač jų pradžios.

Reziumuosiu- dauguma ekspertų pritarė kvartalo atsigręžimui į upę, abejojo dėl siūlomo aukštingumo - gal galėtų būti mažesnis ir ne toks monotoniškas? Pritarė požeminio parkingo atsiradimui, abejojo dėl įvažiavimų skaičiaus ir dėl garažo vietoje transporto žiedo. Visi pasiūlymai bus pateikti nutarime.

Gal kas dar nori pasisakyti?

R.Miliukštis: Primenu, kad reikia atkreipti dėmesį į senamiesčio vertingąsias savybes- siluetus su bokštais ir vaizdus. Esamas “Lituanikos” tūris užstoja bokštus.

Antra vertinga savybė- gatvių tinklas su jų pločiu ir erdvės. Mes stengėmės, kad gatvės siaurėtų, būtent iš žuvų turgaus, ties vaistine. O dabar Gertrūdos gatvė net išplatėja kažkurioj vietoj. Šito neturėtų būti.  Gatvių tinklas irgi yra saugomas ir jį reikėtų regeneruot. Suprantu, kad uždarius viršutinę Jovanos gatvę, srautas padidėja, bet parašyčiau atkreipt dėmesį į tai. Kitas dalykas – naujų erdvių atsiradimas į semaniesčio pusę (Gertrūdos), kur rodomas žalias trikampis. Šiuo atveju atsirastų nauja erdvė, kuri  tikrai nereikalinga, neapvaldyta. Mes kaip tik  norim, kad tų nesuvaldytų erdvių liktų mažiau. O tas variantas konkurse, kada piltuvas atsisuko į gamtą, buvo žymiai teigiamesnis.

L.Tuleikis: Jei nėra daugiau norinčių pasisakyti, nuo savęs norėčiau pridurti. Man atrodo, kad autoriams primestas užsakovų teiginys, jog galima šitame etape detaliojo plano sprendinių nederinti su konkursinio darbo autoriais, o paskui vėliau juos įtraukti į darbą, manau, gali būti komplikuotas. Būtų žymiai korektiškiau, jeigu jūs būtumėt suradę kažkokį būdą supažindinti juos su tais sprendiniais  ir gauti jų pritarimą, komentarus ar pan.

E.Barzdžiukas: Aš kreipiausi į užsakovą, tą ir siūliau, ir gavau atsakymą nederinti.

L.Tuleikis: Tačiau, egzistuoja mūsų profesiniai susitarimai… Ką gi, ačiū autoriams, ekspertams ir linkiu sėkmės.

 

NUTARIMAS

Susipažinę su pristatytu projektu TERITORIJOS PRIE VILEIŠIO TILTO, JONAVOS G., ŠAUKLIŲ G. IR ŠV. GERTRŪDOS G. DETALUSIS PLANAS ( Planavimo organizatoriai: Kauno m. savivaldybė, UAB "Megapilė", AB "Ūkio bankas", AB " Lesto", UAB "Kauno švara". Rengėjas AB "Miesto planas", PV- Evaldas Barzdžiukas), pateikiame rekomendacijas:

 

1-1.Koreguoti arba pagrįsti pastatų (išklotinės) aukščių koncepciją prie upės - tai neturėtų būti siena, uždaranti nuo senamiesčio, turėtų  atsirasti vertikalių dominančių dislokavimo kontretumas (8 ekspertai)

1-2.Didelė pažanga parkavimo sprendime- požeminė aikštelė, bet reikėtų diferencijuoti įvažiavimus ir išvažiavimus, jų skaičių ( ypač problematiškas įvažiavimas prie pilies) (7 ekspertai)

1-5.Nepritariame idėjai vietoj žiedo statyti parkingą. Tai turėtų būti kitokios (reprezentatiškesnės) paskirties pastatų grupė (5 ekspertai)

1-6.Siūlome vidinėje kvartalo struktūroje kurti daugiau įvairių aikščių (4 ekspertai)

1-7.Akivaizdi architektūrinė ekspansija, lyginant su konkursiniu darbu- per daug materijos. Reikėtų reguliuoti užstatymo tankį (3 ekspertai)

1-8.Pritariame visuomeninei kultūrinei paskirčiai kvartale prie pilies- siūlome šį sklypą didinti iki pilies, nepaliekant dar vieno sklypo (3 ekspertai)

1-9.Labai svarbus miesto ryšys su upe. Gatvės išplatėjimas į pėsčiųjų tiltą konkursiniame darbe labai pozityvus. (3 ekspertai)

1-10. Svarbu išlaikyti senamiesčio mastelį ir dvasią. Siūloma užstatymo koncepcija galėtų būti tapybiškesnė ir trapesnė- galėtų išryškėti ir kvartalų vidaus erdvių ryšys, lygiagretus upei. (2 ekspertai)

1-11.Siūlome korektiškiau koreguoti autorines idėjas. Konkurso laimėtojų darbo vertė- tai tūrinis erdvinis sprendimas (2 ekspertai)

1-12. Būtina tiksliai prijungti gatveles prie esamo senamiesčio gatvių (2 ekspertai)

 

 

Linas Tuleikis

Jūratė Merkevičienė

 

 

 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*