OBJEKTAI SENAMIESTYJE IR PRAMONĖS PR.: BANDYMAS KILTI IŠ CHAOSO 4

Pagal KAUET 2009 06 10 posėdžio protokolą
www.kamane.lt, 2009-06-23

Kiekvieno naujo architektūros ir urbanistikos projekto kelias į miestą yra kaip nuolatinis bandymas miestą kelti iš chaoso. Tai būdinga KAUET svarstant projektus ir Kauno senamiestyje ir pramoniniame rajone.

Birželio 10 d. svarstyta:

1. Mokymo paskirties pastatas A. Jakšto G. 6. Fasadų pasiūlymai. Techninio projekto stadija. Projektuoja UAB "Sava erdvė", arch. G.Stanislovaitis. Užsakovas - Lietuvos Kolpingo fondas. Pakartotinis svarstymas.

2. Prekybos paskirties pastatas Pramonės pr. 6. (Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB "Jungtinės architektų dirbtuvės", architektai - T.Paulauskas, D.Čepurna. Užsakovas - UAB "SSPC-Pramonė").

Posėdžiui pirmininkavo Vygintas Merkevičius.

1. Mokymo paskirties pastatas A. Jakšto G. 6. Fasadų pasiūlymai. Techninio projekto stadija. Projektuoja UAB "Sava erdvė", arch. G.Stanislovaitis. Užsakovas - Lietuvos Kolpingo fondas. Pakartotinis svarstymas.

Jakšto g. 6. I variantas

 

V.Merkevičius: Medžiaga pristatoma trečią kartą, ankstesnio svarstymo pastabas visi turite. Pirmiausia noriu paklausti, ar ekspertus tenkina pateikta medžiaga.

L.Tuleikis: Gaila, kad nematyti kūrybiškesnių paieškų, fasadų temos liko tos pačios.

V.Merkevičius: Iš esmės pristatyti labai panašūs variantai, tik su frontonu ar be, skirtinga langų ritmika. Rekomendacijose buvo siūlyta pasirinkti vientisesnį, lakoniškesnį estetinį sprendimą ir išsakytos abejonės dėl frontono A.Jakšto gatvėje. Siūlau autoriams pristatyti savo kūrybinių paieškų kelią, o ekspertams pasisakyti už kurį nors vieną iš pateiktų variantų.

G.Stanislovaitis: Pristatome 5 variantus su pora motyvų. Manome, kad frontonas reikalingas, nes pabrėžia pastato pastatymą galu į gatvę. Stengėmės įvykdyti ekspertų rekomendacijas. Rezultatas prieš jus.

L.Tuleikis: Kuris iš pateiktų variantų priimtiniausias jūsų kolektyvui? Norėčiau plačiau sužinoti apie fasadų apdailą.

G.Stanislovaitis: Išskiriame 1-ąjį variantą. Šiame variante fasadų apdailai siūlomas stiklas ir tinkas, stogui – skarda arba čerpės. Niuansuojame spalva. Siūlome stiklą užlenkti į stogo plokštumą. Galimi ir kiti variantai.

J.Kančienė: Ar 1-ojo varianto kiemo frontonas aklinas?

G.Stanislovaitis: Pirmame aukšte projektuojame holą, todėl numatome galimybę prie jo blokuotis, aukščiau - aklina siena. Noriu pabrėžti, kad atsižvelgėme į rekomendaciją konceptualiau pažvelgti į rūsio eksponavimą - dabar iš gatvės per stiklą matyti visas rūsys.

L.Tuleikis: Kokia bus vandens nuvedimo sistema lango lūžyje?

G.Stanislovaitis: Vidinė.

G.Šinkūnas: Kas turėtų būti siektina formuojant gatvės įvaizdį?

G.Stanislovaitis: Pabrėžiamas aukštingumas, medžiagiškumas, langų skaidymas, tūris virš buvusio rūsio. Jokio dominavimo.

G.Balčytis: Rekomendacijose buvo siūloma mažiau išryškinti posesijas, pristatytame darbe to nematau.

G.Stanislovaitis: Mūsų nuomone, posesija yra vertybė, ją pabrėžti būtina.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Ankstesniame svarstyme nedalyvavau, bet manau, kad kaip pagrindą reikėtų priimti 1-ąjį variantą, jį supaprastinus ir patobulinus fasado koncepciją. Frontonas, mano manymu, nereikalingas.

E.Barzdžiukas: Pristatytas darbas be aiškios koncepcijos, todėl tvirtos nuomonės neturiu. Manau, kad reikėtų atsisakyti frontono vidiniame kieme ir žaismingiau spręsti kiemo erdvę.

N.Blaževičienė: Akivaizdu, kad autoriams stinga naujų idėjų. Pateikti variantai primena ankstyvesnius, tik motyvų sumažėjo. Iš pateiktų kompozicijų priimtiniausias yra pirmas, tačiau fasado plastikai dar labai trūksta dvasios ir subtilesnių detalių. Manau, pastatas turėtų būti pakankamai santūrus. Mano nuomone, ugniasienė nereikalinga, nes blokuojamas pastatas priklausys tai pačiai kompanijai.

S.Juškys: Pritarčiau pirmam variantui - be frontono. Abejotinas stogo ir sienos jungties sprendimas, slepiantis lietaus nuvedimą. Nepritariu sprendimui atskirus fasado elementus tik padažyti skirtinga spalva. Siūlyčiau nebijoti šiuolaikiškesnių medžiagų, nesiekti suvienodinti su XIX a. aplinkiniais statiniais. Spalvinis fasadų sprendimas niūrus.

A.Kančas: Pasisakau už pirmą variantą. Lango plokštumos lūžio pavojai aktualūs, reikėtų atkreipti į tai dėmesį. Manau, kad iš kiemo pusės esantis frontonas galėtų būti stiklinis.

J.Kančienė: Visais atvejais šiandien pristatytas projektas su 4 variacijomis atrodo kur kas geresnis už ankstesnįjį - labiau apibendrintas. Tai visai nedidelis pastatėlis, todėl niuansinis skaidymas priimtinas, tačiau atskirti vien tinko spalva nesiūlyčiau. Jei stogo medžiaga bus kitokia, negu sienų - nebus monolito, kuris pateiktas vizualizacijose. Jei bus rengiamas parapetas, lango užlinkimas į stogą nebus grynas. Pirmo varianto plėtrai pritariu todėl, kad gatvės fasade nėra frontono. Bet nereikėtų kiemo fligelyje projektuoti ugniasienės. Pristatytas pastatas kontekstualiai įsilieja į supančią aplinką.

V.Kuliešius: Siūlau atsisakyti frontono A.Jakšto gatvėje, atsisakyti pilkos spalvos, pakeisti ją šviesesne ir šiltesne. Vietoj tinko rekomenduočiau rinktis išraiškingesnę medžiagą, gal klinkerį. Reikėtų atkreipti dėmesį į lūžio tarp sienos ir stogo sprendimą. Linkiu ieškoti geresnių proporcijų, siekti tūrio, spalvos ir faktūros vienovės.

J.Minkevičius: Visuose pateiktuose variantuose įžvelgiu koncepcijos stygių. Siūlyčiau plėtoti pirmą variantą, kuriame būtų optimistiškesnė apdaila ir šviesesnės faktūros. Daug abejonių kelia langų užlenkimas į stogą, siūlau jo atsisakyti.

A.Miškinis: Nepaisant ankstesnio svarstymo rekomendacijų, laikausi nuomonės, kad posesijų struktūra - tai pastato kompozicijos raktas ir juo nepasinaudoti reikštų ignoruoti senamiesčio formavimo abėcėlę. Kai kurie iš pateiktų variantų priartėja prie pageidaujamo sprendimo, bet nė vienas be atitinkamų pataisų negalėtų būti priimtas.

R.Raslavičius: Negaliu išskirti vieno varianto. Siūlau plėtoti variantus be frontono.

G.Šinkūnas: Pritariu kolegų nuomonei dėl frontono ir posesijų. Pasiūlytuose variantuose pastatas nepraturtina gatvės ir nesukuria naujos vertės. Manau, kad reikėtų plėtoti pirmą variantą, tobulinant angų išdėstymą, ypač pirmame aukšte, suteikiant daugiau žaismingumo. Ne visai tinkamas niūrus spalvinis sprendimas.

L.Tuleikis: Pirmojo varianto fasadų sprendimas tinkamiausias. Nebijočiau svetimų elementų, nes reikia ženkliškumo. Labiausiai abejotinas medžiagų pasirinkimas. Spalvinis tonavimas priimtinas. Frontonas kieme - keistas sprendimas, jei įstiklintas tik pirmas aukštas - jis neturėtų baigtis ugniasiene, nes su perspektyviniu pastatu turi turėti vizualią jungtį. Juk pastatas priklausys tam pačiam savininkui. Langų ritmika galėtų apeiti aplink pastatą. Langų lūžis stoge būtų neblogai, bet šiuo atveju langų pratęsimo kaina bus didoka.

NUTARIMAS

1. Pritarti pateikto projekto "Mokymo paskirties pastatas A. Jakšto G. 6. Fasadų pasiūlymai" (Techninio projekto stadija. Projektuoja UAB "Sava erdvė", arch. G.Stanislovaitis. Užsakovas - Lietuvos Kolpingo fondas. Pakartotinis svarstymas.) pirmojo varianto plėtrai. Atsižvelgti į ekspertų pastabas:
1.1. Siūlome atsisakyti frontono A.Jakšto gatvėje (6 ekspertai).
1.2. Manome, kad ugniasienė nereikalinga, nes projektuojamas pastatas su perspektyviniu privalo turėti vizualią jungtį (4 ekspertai).
1.3. Spalvų sprendimas per niūrus (4 ekspertai).
1.4. Abejotinas stogo ir sienos jungties sprendimas, slepiantis lietaus nuvedimą (3 ekspertai).
1.5. Rekomenduojame naudoti šiuolaikiškesnes medžiagas (3 ekspertai).
1.6. Siūlome tobulinti angų išdėstymą fasaduose (2 ekspertai).
1.7. Pastatas turėtų būti pakankamai santūrus (2 ekspertai).

2. Prekybos paskirties pastatas Pramonės pr. 6. (Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB "Jungtinės architektų dirbtuvės", architektai - T.Paulauskas, D.Čepurna. Užsakovas - UAB "SSPC-Pramonė").

Pramonės pr. 6. Var. A

 

 

 

 

 

Pramonės pr. 6. Var. B

 

 

 

 

 

 

 

Pramonės pr. 6. Var. C

 

 

 

 

T.Paulauskas: Pristatome šį objektą ekspertų tarybai, nes norime keisti Pramonės prospekto užstatymo liniją. Egzistuoja subyrėjusi užstatymo linija, jos nauja vieta patvirtinta vienu objektu. Chaotiška veikla suardė šios buvusios pramoninės miesto dalies išklotinę. Plėtojame komercinę teritoriją, kurioje galėtų atsirasti prekybos paskirties pastatų kompleksas, vadinamas tarptautiniu terminu - «retail park».
 
Sklype Pramonės pr. 6 šiuo metu yra logistikos centras su sandėliais ir administraciniais pastatais. Bendras esamų patalpų plotas apie 40 300 kv. m, iš jų administracinės paskirties patalpų plotas apie 5 900 kv. m. Sklype Draugystės g. 8c yra UAB „Senukų“ prekybos centras. Abiejuose sklypuose įrengta statiniams naudoti reikalinga infrastruktūra, užtikrinanti statinių aprūpinimą reikiamais energetiniais ištekliais, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės.

Projektuojamas prekybos parkas plėtojamas trimis etapais:
Vietoj logistikos centro statomas prekybos paskirties pastatas su pagrindiniu maisto operatoriumi.

Naujas prekybos centras ir esamas „Senukų“ prekybos centras naujomis komercinėmis patalpomis sujungiami į vientisą prekybos parką.
Pataisius šiuo metu galiojantį detalųjį planą, planuojama statyti aukštybinį pastatą prie Pramonės pr.

Šiuo metu lygiagrečiai rengiami trys prekybos parko architektūrinės išraiškos variantai. Jie ir pristatomi KAUET. Šie variantai grafinėje pristatymo dalyje žymimi kaip A, B ir C. Juose skirtingomis priemonėmis plėtojami tie patys urbanistiniai teritorijos užstatymo principai:
Pramonės pr. užstatymo išklotinės formavimas.
Prekybos pastato tūrio skaidymas ir mastelio humanizavimas.
Sąryšis su būsimu vizualiniu akcentu – aukštybiniu pastatu.

Projektuojamo statinio aprašymas (I etapas)
Šiuo metu buvęs pramoninis rajonas po truputį virsta komerciniu. Gamyklų plėtros metu suformuota Pramonės prospekto užstatymo linija, pastačius prekybos paskirties pastatą NIC, degalinę ir patvirtinus detalųjį planą grąžintoje žemėje prieš Dirbtinio pluošto gamyklą, buvo suardyta. Šiuo projektu siekiama, atsižvelgiant į esamą padėtį, suformuoti naują prospekto šiaurinės pusės užstatymą.

Pastatas integruojamas į jau susiformavusį sklypą, stengiantis išlaikyti užstatymo vientisumą. Formuojami tūriai lakoniški, naudojami architektūriniai elementai, jungiantys esamus ir projektuojamus tūrius. Per I etapą numatoma įrengti 840 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Sutvarkius Pramonės ir Draugystės gatvių sankryžą, numatoma pastatyti šviesoforą prie planuojamos naujos įvažos į teritoriją Pramonės pr., pagerinant privažiavimą ir matomumą iš pagrindinių miesto gatvių.

Ketinama nugriauti dalį esamo sandėlio, paliekant dalį kolonų ir panaudojant jas naujo pastato karkasui. Planuojamo pastato aukštis perimetru – apie 12 m iki parapeto viršaus.

Pastate numatomos pagrindinio maisto operatoriaus patalpos, kitos parduotuvės. Pastato planinė-funkcinė struktūra tokia: pirkėjai ar lankytojai, patekę į prekybos centrą iš pagrindinės galerijos, pasiskirsto į atskiras parduotuves. Bendroje zonoje numatyti lankytojų sanitariniai mazgai, II etapo metu galerija sujungs abiejų etapų parduotuves. Per I etapą inžinerinės patalpos bus išdėstytos taip, kad prireikus būtų galimybė jas panaudoti ir II etapo pastatų reikmėms.

Projektuojamo statinio aprašymas (II etapas)
II etapo metu toliau tęsiamas pagrindinės prekybos centro išklotinės formavimas. Likęs tuščias tarpas tarp I etapo prekybos centro pastato ir „Senukų“ prekybos centro užstatomas nauju pastatu, sujungiančiu tuos du pastatus į vientisą tūrį, bei pratęsiamas komplekso jungiamasis elementas – stogelis. Numatyta, kad pastate įsikurs atskiri nuomininkai – parduotuvės ir „Senukų“ prekybos centro sandėliai. Taip pat šiame pastate turėtų būti numatytos techninės patalpos, reikalingos pastatui funkcionuoti. Kitoje „Senukų“ prekybos centro pastato pusėje, nugriovus žiemos sodo patalpas ir iškėlus lauko prekybos zoną, projektuojamas ”Statybų duonos” sandėlių priestatas; dengta lauko prekybos stoginė; išlieka žiemos sodas. Išmontuojama esama rampos stoginė.
Planuojamo prekybos centro sklype esantis trijų aukštų administracinis pastatas II etapo metu rekonstruojamas, įrengiant jame B klasės biurų pastatą.

Projektuojamo statinio aprašymas (III etapas)
Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialusis planas numato galimybę išdėstyti pavienius aukštybinius pastatus teritorijoje palei Pramonės pr. Rengiant naują sklypų Pramonės pr. 6 ir Draugystės g. 8c detalųjį planą planuojama į tai atsižvelgti ir pakoreguoti galiojančius užstatymo reglamentus.
Aukštybinis 50 m aukščio pastatas būtų planuojamas prie Pramonės pr. Jo architektūra turėtų derėti su prekybos parko fasadais ir atitikti vertikalios komplekso dominantės vaidmenį.
Projekto techniniai duomenys / rodikliai
Bendras teritorijos plotas apie 103 990 kv. m.
Bendras naujo prekybos centro plotas - I etapas*: apie 16 300 kv. m.
Papildomos PC ir DIY prekybos plotas - II etapas*: apie 7 350 kv. m.
Išvažiavimai tie patys, numatomos dvi vidinės gatvės, kuriomis galima žiedu apvažiuoti aplinkui. Abipus vidinių gatvių bus išdėstytos vietos automobiliams.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Manau, kad transporto schemą reikėtų peržiūrėti iš esmės. Siūlomą užstatymo liniją galima artinti prie gatvės, bet ne tiek, kiek siūloma projekte. Galbūt užstatymo liniją reikėtų lygiuoti su NIC pastatu. Reikėtų ieškoti konceptualios teritorijos tvarkymo idėjos. Manau, “Senukų” biurą galima rekonstruoti ir įtraukti į bendrą kompoziciją. Automobilių aikštelės neturėtų užimti ir formuoti sankryžos erdvės, nes atsiranda dykros.
Pristatytos architektūrinės idėjos nelabai tikroviškos, galima būtų jas tobulinti. Aukštybinis pastatas galėtų iškilti.

N.Blaževičienė: Nepritariu minčiai prekybos pastato tūrį artinti prie Pramonės pr., kuriame ateityje neišvengiama sankryžos mazgo rekonstrukcija. Aukštybiniam statiniui siūlyčiau rinktis platesnės vizualinės perspektyvos vietą - statyti šalia Draugystės gatvės, kuria juda pagrindinis atvykstančiųjų srautas. Taip būtų formuojamas sankryžos užstatymas ir panaudojamas senasis biuras. Geriau būtų plėtoti užstatymą prie Draugystės gatvės, o vietas automobiliams numatyti teritorijos viduje. Pristatyta architektūra gera, rinkčiausi santūresnį variantą.

S.Juškys: Abejonių kelia didelė prekybos objektų santalka vienos sankryžos zonoje. Tai sukels transporto problemų. Nepritariu prekybos objekto atsiradimui taip arti Pramonės pr., siūlau palikti užstatymo zoną kaip Dirbtinio pluošto pastato tęsinį.
Rekonstravus ar perstačius esamą “Senukų” administracinį pastatą, aukštybinis pastatas atsirastų puikioje vietoje. Tokiu būdu būtų suformuotas visas kompleksas ir puikiai išspręstas automobilių aikštelių klausimas.
Jei komplekso prekybinė dalis bus tik maisto prekių parduotuvė, o prekybos plotas nuomojamas įvairiems prekeiviams, turėsime dar vieną Urmo bazę. Tokiu atveju pateikta estetika yra per aukšto lygio, pretenduojanti į kito statuso prekybos centrą.

A.Kančas: Urbanistinė situacija labai sudėtinga. Daugelyje miestų yra tokių vietų - ne viską įmanoma iš esmės sutvarkyti, reikia ieškoti kompromisų. Grąžinti tokioje vietoje sklypai ardo miesto audinį. Siūlau užstatymo liniją formuoti ne pagal grąžintinus sklypus, o pagal NIC pastato liniją. Aukštajam pastatui geriausia vieta būtų prie sankryžos, galbūt rekonstravus senąjį “Senukų” biurą. Visų pateiktų variantų fasadų sprendimai priimtini.

J.Kančienė: Šiame rajone vyrauja urbanistinis chaosas. Grąžintini sklypai šioje vietoje - didelis nesusipratimas. Pritariu, kad reikia iš esmės spręsti sankryžos problemą, šalia jos statyti aukštybinį pastatą. Siūlymui užstatymo liniją patraukti į Pramonės pr. pusę nepritariu, geriau ją tapatinti su NIC prekybos pastato užstatymu. Visi estetiniai pasiūlymai priimtini.

V.Kuliešius: Siūlau raiškaus silueto aukštybinį pastatą statyti arčiau sankryžos, o garažas galėtų būti požeminis. Manau, kad netikslinga siaurinti šią Pramonės pr. atkarpą. Visi pateikti variantai estetiški ir įdomūs, ypač “C”.

J.Minkevičius: Nepaisant racionalaus suplanavimo, reikėtų iš pagrindų keisti automobilių aikštelių struktūrą ir pastatų išdėstymą -- traukti juos į sankryžos pusę, akcentuojant kampą. Pritariu aukštybinio pastato atsiradimui. Manau, kad pasiūlymai turi būti labai drąsūs. Priimtiniausias atrodo “C” variantas.

R.Raslavičius: Rekomenduoju laikytis užstatymo linijos iš Pramonės pr. pusės. Reikėtų atlikti nuodugnią transporto schemos, esamos Pramonės pr. Ir Draugystės g. sankryžos analizę. Urbanistiškai teisingesnis sprendimas -- aukštybinį pastatą traukti arčiau sankryžos. Pritarčiau trečiam tūriniam variantui.

G.Šinkūnas: Prospektui siaurinti turi būti pasitelkti labai rimti argumentai. Keli grąžinti sklypai neturėtų daryti įtakos tokiems rimtiems sprendimams. Atsižvelgiant į miesto erdvių kompoziciją, reikėtų stengtis išlaikyti esamą Pramonės prospekto erdvę. Įvažos planuojamos per arti. Bendrajame plane numatoma Draugystės gatvę sujungti su Ateities plentu. Aukštybinio pastato vieta turėtų būti prie sankryžos. Linkiu padirbėti prie sprendinių argumentacijos, palikti esamą prospekto erdvę.

L.Tuleikis: Kategoriškai nepritariu ketinimams formuoti užstatymo liniją pagal inžinerinius tinklus. Užstatymo linija turi būti formuojama pagal bendrą statinių kompoziciją. Reikia atkreipti dėmesį į transporto organizavimą - labai problematiški įvažiavimai ir išvažiavimai. Taip sutvarkius, šios miesto vietos transporto eismas smarkiai pablogėtų. Taip pat reikėtų pagalvoti apie vidinį transporto judėjimą tarp automobilių aikštelių, kad jis būtų aiškesnis. Turėtų būti formuojamas ir Draugystės gatvės užstatymas. Pasisakyčiau prieš “A” varianto estetiką.

V.Merkevičius: Statinių atitraukimą nuo Pramonės pr. turėtų lemti gatvės pralaidumo transportiniai skaičiavimai. Palaikau idėją projektuojamo pastato užstatymo liniją lygiuoti su netoliese esančiu NIC pastatu. Pritariu siūlymui artinti užstatymą prie Pramonės pr. ir Draugystės gatvių sankryžos. Reikėtų pagalvoti apie Draugystės gatvės užstatymo linijos formavimą, ten galėtų atsirasti nedideli kelių lygių garažai. Pritariu aukštybiniam pastatui, bet patariu pasidomėti kitapus Pramonės pr. projektuojamu aukštuoju statiniu. Gal reikėtų paieškoti bendros abiejų statinių kompozicijos.
Apibendrinsiu kolegų pasisakymus. 8 ekspertai nepritaria ketinimui pritraukti pastatą prie Pramonės pr., siūlo išlaikyti magistralinės gatvės erdvę. Didelis projekto trūkumas - nėra aiškios transporto schemos ir transporto srautų skaičiavimų. Tokie dideli transporto srautai sunkiai suvaldomi. Galėtų būti ir tunelinės įvažos. Reikėtų numatyti ir gatvės, ir sankryžos perspektyvą. Pateikti architektūriniai sprendimai geri. Aukštybinio pastato idėjai vieningai pritarta, tik siūlome jį statyti arčiau sankryžos.
Darbą vertinu kaip žvalgybinį. Matyt, autoriams trūksta informacijos apie šioje teritorijoje kylančias transporto problemas.

T.Paulauskas: Parodėme savo šios teritorijos viziją. Matome, kad artėjimas prie Pramonės pr. kelia abejonių, siūloma lygiuotis į NIC pastatą.

NUTARIMAS

2. Prekybos paskirties pastatas Pramonės pr. 6 (Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB "Jungtinės architektų dirbtuvės", architektai - T.Paulauskas, D.Čepurna. Užsakovas - UAB "SSPC-Pramonė").

Nepritarti siūlomai naujai užstatymo linijai, priartintai prie Pramonės prospekto. Užstatymo linija galėtų būti formuojama, atsižvelgiant į magistralinės gatvės transporto srautus, pralaidumo parametrus, perspektyvinį sankryžos sprendimą, aplinkinį užstatymą (galėtų būti išlaikoma pradėta formuoti prekybos centro NIC užstatymo linija). Pritarti siūlomiems architektūriniams sprendiniams, pirmenybę teikiant trečiajam variantui.

Rekomenduoti tolimesniame darbe atsižvelgti į šias ekspertų pastabas:
2.1. Rekomenduojame stengtis išlaikyti Pramonės prospekto erdvę, nesivadovauti naujai formuojama užstatymo linija pagal neseniai patvirtintą detalųjį planą Pramonės pr. 4d (8 ekspertai).
2.2. Aukštybinio pastato vieta turėtų būti arčiau Pramonės pr. ir Draugystės gatvės sankryžos (7 ekspertai).
2.3. Siūlome iš esmės peržiūrėti transporto schemą, atlikti transporto srautų analizę (5 ekspertai).
2.4. Rekomenduojame užstatymo liniją lygiuoti su NIC pastatu (4 ekspertai).
2.5. “Senukų” biurą siūlome perstatyti į aukštybinį statinį (4 ekspertai).
2.6. Reikėtų pagalvoti apie Draugystės gatvės užstatymo linijos formavimą (3 ekspertai).

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*