IŠ ARCHITEKTŪRINĖS KAUNO CENTRO ATNAUJINIMO GIMDYKLOS  8

2007-12-30

Pagal KAUET protokolą,www.kamane.lt , 2007 gruodis

2007 metų paskutiniajame Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos (KAUET) posėdyje svarstyti miestui strategiškai svarbių naujų objektų, esančių Karaliaus Mindaugo prospekte, „Akropolio“ kaimynystėje techniniai projektai: nuo sovietmečio nebaigto „Respublikos“ viešbučio (Nr. 38) rekonstrukcija (projektuoja "G.Natkevičiaus biuras ir partneriai") ir apleistos teritorijos vietoje -- daugiafunkcinis kompleksas su gyvenamuoju daugiabučiu (Nr. 35,37, projektuoja "A.Kančo studija"). Čia jūs galite suprasti, kaip nelengvai gimsta vėliau lengvai kritikuojami miesto atnaujinimo projektai. Posėdyje dalyvavo projektų autoriai -- Algimantas Kančas, Gintautas Natkevičius ir KAUET nariai: Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius. Taip pat dalyvavo: Kauno meras A.Kupčinskas, vicemeras R.Mikaitis, architektai J.Merkevičienė, R.Miliūkštis, S.Pūtvis, architektūros apžvalgininkas A.Bružas. Posėdžiui pirmininkavo architektas Gintaras Prikockis. Protokolavo KAUET direktorė, architektė Jūratė Merkevičienė. G.Prikockis priminė, kad tai jau trečiasis KAUET posėdis (ankstesni vyko 2007 05 29, 2007 12 04), kuriame svarstomas daugiafunkcinio komplekso dermė su būsimuoju rekonstruotu „Respublikos“ viešbučiu. Jis dar kartą priminė, kad svarbių Kaunui vietų užstatymo sprendimams būtini vieši idėjų konkursai. A.Kančas: Mūsų projektuojama teritorija yra labiausiai apleista centrinė miesto dalis. Kaunui tai -- ypač svarbi vieta. Ji yra prie Daukanto gatvės ašies, šalia būsimosios arenos Nemuno saloje ir šalia esamo „Akropolio“. Iš esmės tai yra Laisvės alėjos jungtis su Nemuno sala. Detaliajame plane buvo akcentuota pėsčiųjų trasos svarba, numatyta atverti išnykusią Karmelitų gatvelę ir respektuoti Spaustuvininkų gatvę. Mūsų ir G.Natkevičiaus komandos projektuojamą teritoriją sudaro 3 sklypai: pirmame aukštingumas numatytas iki 30 m, antrame – iki 28,5m, trečiame sklype – rekonstruojamas „Respublikos“ viešbutis. Pagrindiniai įėjimai į kompleksą numatyti iš pėsčiųjų pasažo. Pirmuosiuose aukštuose numatytos viešos erdvės, atviros visam miestui. Užsakovas pasiūlė įrengti meno galeriją, skulptūrų alėją, kad labiau būtų akcentuojama pėsčiųjų zona. Detaliajame plane buvo numatyta, kad „Statoil“ degalinė turi būti atverta į abi puses, joje įrengtos kavinės. Prabavimo rūmų teritorijoje galėtų iškilti bokštas. Ši vieta turi būti sutvarkyta – iškelti sandėliai, garažai.Esamas viešbučio siluetas, „Akropolis“, daugiaaukštis jo parkingas, „Pergalės“ gamykla jau suformavo užstatymo tipą – tai stambūs, išvystyti tūriai, aukštesni už „stalininius“ pastatus. Mūsų projektuojamą daugiafunkcinį kompleksą sudaro 3 pagrindiniai tūriai. Pateikiame 3 fasadų varijantus. 1. Aiškus siluetas. Erkeriai, balkonai rodo, kad pastatas yra prie upės. Jie sukuria fasado pulsaciją. 2.Keli dominuojantys erkeriai. 3. Po bendru dideliu balkonu grupuojami migruojantys erkeriai. Šiame variante galėtų atsirasti spalva. Vienas tūris gali būti akcentuotas -- plytų ar kitos medžiagos. Skirtųsi tik spalva ir struktūra. Biurų pastatas turi būti lengvas, stiklinis. Įdomus būtų pats medžiagų kontrastas. Ankstesniame KAUET posėdyje buvo pastabų, jog reikėtų išsaugoti esamos A.Gordevičiaus projektuotos kepyklos fasadą ar bent jo dalį. Mes respektavome jį ir parodėme, bet manome, kad organiškai jis neįsilieja į naują kompleksą. Šis objektas nėra įtrauktas į saugotinų vertybių sąrašus, jo vidaus ir išorės būklė prasta. Mums svarbi jūsų nuomonė šiuo klausimu. Technoekonominiai rodikliai: K.Mindaugo pr. 35 – Biurų pastatas su komercinėmis patalpomis ir požeminiu garažu:Bendras pastato plotas su požeminiais garažais: 14 100 m² Garažų plotas: 5616 m² Nuomojamas plotas biurams: 5692 m² Komercinis plotas 1-ame aukšte: 706 m² Kavinė 1-ame aukšte: 244 m² Pastatas – 8 aukštųAutomobilių skaičius pastato parkinge – 261 vnt. K.Mindaugo pr. 38 – Gyvenamasis daugiabutis namas su komercinėmis, biurų patalpomis ir požeminiu garažu:Bendras pastato plotas su požeminiais garažais: 13 400 m² Požeminio garažo plotas: 3730 m² Bendras parduodamų butų plotas: 4133 m² Bendras prekybinis plotas: 3985 m²Bendras nuomojamų biurų plotas: 1200 m² Pastato aukštis – 8a. Butų skaičius – 66 vnt.Automobilių skaičius pastato garaže – 190 vnt. G.Prikockis. Abu svarstomi objektai yra glaudžiai susiję, todėl svarstysime juos kartu. Prašau G.Natkevičių pristatyti savo projektą, o klausimus užduosime iš karto abiems autoriams. G.Natkevičius: Pristatau viešbučio Karaliaus Mindaugo pr. 38 rekonstrukcijos projektą. Atsiradus naujam traukos centui, iškilo galimybė ir pretenzija kurti pėsčiųjų trauką. Reikia suformuoti naują trauką, kuri savo kelyje kurtų mažesnius traukos centrus. Žmonių srautą galima nukreipti per komerciškai patraukliai sutvarkytas gatves. Atsiranda naujas komercinis mazgas. Viešbutis yra vienas iš stambių tos kompozicijos dėmenų. A.Kančo pateiktame pasiūlyme daugiafunkcinis kompleksas smulkėja link Laisvės alėjos. Manau, tai -- gera tendencija. Kažkada Karmelitų gatvelė kirto viešbučio teritoriją skersai. Viešbutis mažiausia visuomeniškas iš visų komplekso dėmenų, nes dieną nėra aktyvus. Karmelitų gatvelė galėtų daryti lankstą ir prasitęsti pėsčiųjų zonoje palei prospektą. Paties viešbučio aukštis yra 46 m. Pagrindinė idėja – apvalyti jį nuo apnašų. Pašalinam mažaaukščius priestatus, išmontuojam centrinę dalį ir du viršutinius aukštus. Tai įmanoma, nes sparnai ir centrinė dalis tarpusavyje konstrukciškai nesujungti. Mūsų mintis – palikti du švarius bokštus, nekeičiant jų planinės struktūros. Centrinėje dalyje kaip stalčių įstatome tūrį, kuriame yra recepcija, restoranas, konferencijų centras. Dešiniajame bokšte įsikurs “Radisson SAS”( 110 numerių ), kairiajame – “Park inn” (150 numerių). Pagrindinis įėjimas numatytas per antrame aukšte esančią recepciją. Du priimamieji išskiria žmonių srautus. “Stoge”, jungiančiame du bokštus, numatome “sky” barą. Antrajame aukšte per du aukštus – prabangų restoraną su vaizdu į salą. Teritorija ankšta, todėl pakėlus recepciją į antrą lygį, galima buvo parkavimo vietas įrengti visame sklype. Problema -- kaip pakeisti išlikusius sovietinius monolitinius pastatus. Mūsų pretenzija – radikaliai pakeitus nebaigto viešbučio įvaizdį, paversti šį pastatą ryškiu ženklu stambių žaidėjų aplinkoje. Išgriovus centrinę dalį, miestas matys Aleksotą, pagerės matomumas iš viešbučio numerių. Įsimintina forma miestiečiams sukurtų atrakciją, taptų svarbiu kvartalo ženklu. Estetinis pastato įvaizdis – atpjautas sūris: galai stikliniai, šonai – rupios medžiagos. Bendra kvadratūra – 30 000 kv.m.. Viso pastate numatyta: nedidelis SPA, restoranas, „sky“ baras, konferencijų centras ( 2 aukšte ir viršuje), patalpa pietavimui, užnugary – kazino, treniruoklių salė, virtuvės, sandėliai, personalo patalpos. “Stoge” numatėme skyles – stiklines dėžes, per kurias galima būtų matyti apačią. Tai papildoma žaismė ir įdomumas. Pagrindiniai rodikliai:Bendros patalpos – 4973 m2Pagalbinės patalpos – 1492 m2SPA – 1263 m2Restoranas – 1086 m2Kazino – 603 m2Pusryčių restoranas – 590 m2Sporto klubas – 738 m2„Sky“ baras – 658 m2Konferencijų kompleksas (antrame aukšte 1270 ir viršutiniuose aukštuose 1248) – 2518 m2Bendras pastato plotas apie 30 000 m2. G.Prikockis: Svarstome techninius projektus, todėl svarbu, kaip jie atitiktų suderintam detaliajam planui. G.Natkevičius: Plotą sumažinom 5000 m2. Vienintelis problemiškas klausimas – aukštis. Mes siūlome išmontuoti du viršutinius aukštus. Todėl viešbučio aukštis būtų 40 m nuo žemės. Numatytos 106 automobilių parkavimo vietos atitinka reikalavimus. Yra galimybė įrengti požeminį garažą po centrine pastato dalimi. A.Kančas: Pagal detaliojo plano reikalavimus pirmame sklype aukštingumas galimas iki 30 m, mūsų projekte jis yra 29,2 m. Antrajame sklype leidžiama iki 28,5 m, mūsų projekte – 28,2m. Intensyvumo rodikliai: pirmame – 2,6, antrame – 5,8. Automobilių garažai numatyti: 261 vieta 1 sklype, 190 vietų 2-me. Parkavimo vietų skaičių reikės tikslinti ateityje, kai paaiškės, kokios bus numatytos parduotuvės. Paveldinius reikalavimus išlaikome. Klausimai A.Miškinis (G.Natkevičiui): Naujamiesčio specialiajame plane numatyta, kad pastatai turi būti ne aukštesni, negu 30 m. Šiame projekte jūs aukščio ribą viršijate 10m. Laisvai elgiamės su viskuo, uždarome Griunvaldo gatvę. Ką mes tada saugome? G.Natkevičius: Dabar detaliajame plane esančio viešbučio aukštis yra nurodytas 46 m. Tai juridiškai įteisintas aukštis, bet svarstyti galima. Mūsų projekte aukštingumas sumažintas iki 40 m. A.Miškinis: Projektuodamas jūs išreiškiate savo poziciją. G.Natkevičius: Gerai, kad atsidarė Spaustuvininkų gatvė. Jei nebūtų „Akropolio“, Griunvaldo gatvę galima būtų pratęsti ir viešbučio zonoje, bet dabar, ko gero, nebėra prasmės. A.Karalius: Norėčiau daugiau sužinoti apie viešbučio apdailą.G.Natkevičius: Šoninių fasadų apdaila – fasadinės plokštės, imituojančios tinką ar kitą dangą. Priekinis ir galinis fasadai – berėmio stiklo. Rupi išorė ir lygus, blizgantis, amorfinis priekinis fasadas, kuris pagauna atspindžius. G.Prikockis: Detalusis planas tam tikra prasme apibendrina urbanistinius dalykus ir architektūrą. Čia aktualūs ir kultūros paveldo klausimai. A.Kančas iškėlė klausimą dėl A.Gordevičiaus kepyklos fasado respektavimo, prašyčiau to neužmiršti pasisakymuose. Jei daugiau klausimų nėra, prašau pasisakyti ekspertus. Pasisakymai V.Stauskas: Pozityvu tai, kad abu projektai pristatomi kartu. Kalbant apie daugiafunkcinį kompleksą teigiama tai, kad akcentuojama Nemuno kryptis. Neigiamas komplekso aspektas – tūrių susmulkinimas priekyje. Tai sunaikina gerą stambių lygiagrečių Nemunui tūrių idėją, sutrupina vertikalią dimensiją. Nėra ryšio su monumentalia viešbučio architektūra. Iš konteksto iškrenta gyvenamojo namo tūris. Urbanistiniu požiūriu kompleksas suręstas įtikinamai. Autoriai galėtų pasiūlyti ir skvero sutvarkymo koncepciją. Tai būtų ateities gairės ir savininkams. Manau, derėtų siūlyti miesto valdžiai „Statoil“ degalinę iškelti iš šios svarbios miestui vietos, arba bent rekonstruoti. Gerai, kad planuose ir makete rodomi ryšiai su sala ir būsimaisiais Sporto rūmais. Tik nereikėtų rodyti saloje milžiniškos automobilių stovėjimo aikštelės, kuriai nebuvo pritarta ir per Sporto rūmų svarstymą savivaldybėje. Viešbučio fasadų modernizavimui pritariu, išskyrus abiejų korpusų sujungimą viršuje, kas tūrį daro dar grubesnį Naujamiesčio urbanistiniame kontekste. Pritariu viešbučio centrinės dalies išgriovimui, jungčiai apatinėje zonoje.Išvada: Abiem projektams visai pritarti dar anksti. Galime priimti juos kaip pagrindą galutiniams variantams, kurie bus pateikti, įvertinus pastabas ir rekomendacijas. A.Steponavičius: Pritariu abiejų objektų architektūriniams ir urbanistiniams sprendimams. Privalumai: 1. Tvirta ir aiški viso komplekso urbanistinė struktūra. Atstatoma Spaustuvininkų gatvė, dalinai -- ir Karmelitų gatvelė. 2. Jaučiamas architektūrinis meistriškumas, novatoriškumas. 3. Galima tikėtis naujo Kauno semantikos ženklo. „Taburetės“ ženklas viešbučio siluete atsirado natūraliai. Puiki, koncentruota „city“ plėtra. Mastelis nekelia abejonių. Trūkumai: Pėsčiųjų ryšiai prie Mickevičiaus gatvės. Nėra ryšių su Daukanto gatve pasiūlymų. Dėl A.Gordevičiaus projektuoto fasado respektavimo nuspręsti turėtų patys autoriai, tuo labiau, kad puikiai tą padarė „Akropolyje“. R.Raslavičius: Del viešbučio rekonstrukcijos -- pritariu daugeliui sprendimų. Ypač -- priestatų nugriovimui, recepcijos pakėlimui. Abejones kelia horizontali dviejų tūrių jungtis, formuojanti monumentalią arką. Jungtis galėtų tapti giliau pagrindinio fasado esančiu pastato elementu ar panašiai, paliekant dominuoti korpusų vertikalėms. Galėtų būti ieškoma būdų apjungti viešbučio prieigas ar vestibiulį su atkuriamąja Karmelitų gatve. Rekonstrukcijos projektui pritariu su išvardintomis pastabomis. Pagrindiniams daugiafunkcinio komplekso sprendiniams iš esmės pritariu, bet siūlau darbą tobulinti, ieškant komplekso tūrių kompozicinės harmonijos. Komercinio pastato (atkuriamai gatvei lygiagretaus korpuso) tūrį skaidyti ne fasado detalėmis ar elementais. Vertikali komplekso dalis gerai dera su viešbučio tūriu. A.Miškinis: Nebuvo pateikta argumentų, kurie pagrįstų pateiktus sprendinius. Esamas 46 m aukščio “Respublikos “ viešbutis neatitinka nuostatų centre statyti pastatus iki 30 m. aukščio. Tai, kad šis aukštis įteisintas, nereiškia, kad reikia jo laikytis, jei tai yra akivaizdžiai blogai. Pateikti projektai iš esmės keičia Nemuno krantinę. Naujieji pastatai atkerta susiformavusią miesto dalį nuo upės ir salos. Daugiafunkcinis kompleksas neatitinka esamai Naujamiesčio struktūrai. Jei ta struktūra yra vertybė, reikėtų ieškoti sąveikos su ja, jei ne – galima elgtis laisvai. Tik tada reikėtų peržiūrėti visą Naujamiesčio formavimo koncepciją. Sprendimui kol kas (nesant Naujamiesčio formavimo koncepcijos) nepritariu. Siūlomi projektai nėra vertybė, kuri praturtintų Naujamiestį. J.Minkevičius: Esame įtakojami anksčiau padarytų klaidų. Sunku dabar rasti gerą sprendimą. Ir viešbutis “Respublika”, ir Sporto arena, ir daugiaaukščiai „Akropolio“garažai – klaidos. Matau abiejų autorių pastangas tas klaidas švelninti. Bet pasiūlymuose matau ir trūkumų:1. Krantinės sprendimas padrikas, nesuformuotas. 2. Mastelis ir siluetas neįtikina. Viešbutis užduoda toną. Reikia kūrybiškai padirbėti.3. Nėra jokios koncepcijos. Praradom tapatumo paieškos jausmą. Tai sunkus dalykas, bet reikia stengtis. Vengti nuobodumo, monotonijos. Tos senos klaidos liks kaip paminklas nekūrybiškumui. Autoriams reikia padirbėti komponavimo išradingumo kryptimi. Svarbi riba tarp kūrybinio gėrio ir kūrybinio blogio. A.Gordevičiaus projektuotas fasadas neturėtų tapti kliūtimi. V.Merkevičius: Dar sovietiniais laikais “Miestprojekte” su E.Miliūno grupe darėme šios vietos pasiūlymus. Mūsų koncepcijos vertybė buvo tai, kad viešbučio vidinė erdvė buvo skirta miestui, o dabar jis atsuktas į prospektą. Siūlau Gintautui (Natkevičiui) pasidalinti patirtim su E. Miliūnu. Karmelitų gatvelė taptų įdomesnė, jei pereitų į viešbučio erdvę. Tam tiktų galerija, tiltas ar panašiai. Tai galėtų tapti net pagrindiniu įėjimu, o siūlomas įėjimas -- daugiau skirtas ryšiui su parkingu. Pritariu idėjai demontuoti centrinę dalį ir suformuoti “arką”. Sprendimas turi gerą idėjinį ir architektūrinį užtaisą. Žiūrint į A.Kančo pristatytą kompleksą, kompozicija manęs neįtikina. Pasažas baigiasi gyvenamuoju namu, o galėtų kirsti Spaustuvininkų gatvę ir įsilieti į viešbutį. Gyvenamojo namo tūris kelia abejonių dėl jo komerciškumo (langai orientuoti į viešbučio sieną). Pasažas galėtų būti pakeltas į antrojo aukšto lygį. Cokoliniame -- garažas, virš jų – erdvė, kuri leistų šiek tiek atsiriboti nuo K.Mindaugo magistralės. Degalinė trukdo laisvai komponuoti erdvę, todėl pritariu nuomonei ją iškelti, juolab, kad ji buvo statyta kaip laikina. Saugoti duonos fabriko likučius, mano manymu, neverta. V.Kuliešius: Pažanga A.Kančo pristatytame projekte akivaizdi. Gaila, kad nevystytas aną kartą pristatytas geras kompozicinis pasiūlymas (atrodo, 3-ias variantas). Tūriai artimi egzistuojančiam užstatymui. Pasažą tikslinga būtų pratęsti, įjungti jį į viešbučio tūrį ir toliau pratęsti iki “Akropolio”. A.Gordevičiaus pastato fasado fragmento išsaugojimas žaismingas ir priimtinas. Abejonių kelia komplekso spalva: tamsi Sporto arena kartu su tamsiu naujuoju kompleksu gali atrodyti niūriai. Projektui pritariu su išsakytomis pastabomis. Viešbučio silueto problema – milžiniški tūriai, kurie nesprendžia nei silueto, nei penktojo fasado problemų. Aukštesni grakštūs tūriai viešbutyje būtų sėkmingesnė kompozicija. Tūrio skaidymo mastelis turėtų būti artimas aplinkinių esamų pastatų masteliui. Viešbučio rekonstrukcijos projekto sprendinį siūlau tobulintini. A.Karalius: Abu projektus aptarinėsiu kartu. Privalumai:Bendras projektavimas ir daugmaž suderinta estetika. Komplekso tūrinis gabaritas įmanomas. Architektūriniai sprendimai patenkinami, tačiau greta pakankamai švaraus ir konceptualaus viešbučio tūrio, A.Kančo projektuotas kompleksas atrodo dar nesukratytas ir architektūriškai nemotyvuotas, padrikas. Viešbučio perforuota arka – stipriausia dalis, tačiau trūksta architektūrinių asistentų prie Daukanto gatvės. Spalvos įvedimas pozityvus. Cokolinės dalies išskyrimas palei K.Mindaugo prospektą šiek tiek humanizuoja, suminkština erdvę. Trūkumai:Nutrauktas pasažas.Jis turėtų baigtis viešbučio arkoje, Spaustuvininkų g. galėtų pralįsti po apačia. Viešbučio garažą kišti po žeme. Jungčių su “ Akropoliu” silpnumas ir jų nebuvimas su sala (arena). Gal išnaudoti arką ir permesti iki jos tiltą – aikštę per prospektą iki upės, įveikiant negatyvią “triukšmo upę” ir sujungiant salos – viešbučio – naujamiesčio viešąjį gyvenimą į vieną visumą, panaudojant krantą. Užmiesčio tipo „Statoil“ degalinė: ją būtina integruoti į pastatą ir rekonstruoti ūkinį fasadą į viešo naudojimo erdvę. Gyvenamojo namo gyvenimo sąlygų kieme kol kas nėra. Reikia užtikrinti nors minimalią poilsio zoną gyventojams. Perspektyvinių plėtros jungčių greta komplekso nėra. Iš esmės projektams pritariu su minėtomis esminėmis pastabomis. J.Kančienė: Kalbėsiu tik apie viešbutį. Esamas “Respublikos” viešbutis uždavė mastelį aplinkiniams pastatams. Pritariu architektūros apvalymui nuo papildų ir vidaus ertmės atvėrimui. Deja, dėl didelio tūrio gylis, manau, neatsivers. Reikėtų surasti stogo, kurio plotas bus didelis, įprasminimo būdą ir panaudojimo galimybes. Didelė teigiamybė būtų respektuoti Karmelitų gatvelę. Komplekso mastelis tinkamas tokiai plačiai, urbanistiniu požiūriu neapvaldytai K.Mindaugo krantinei. L.Janušaitienė: Pirmiausia – apie viešbutį. 1. Puikiai atliktas 3D pasiūlymas, tačiau jo maketinis variantas kelia abejonių: tarsi tai būtų visai kitas estetinis sprendimas. Galbūt autorius ne iki galo atrado fasadinių „skaidrių“-- aklų plokštumų santykį.2. Pritariu buvusio viešbučio šoninių priestatų nugriovimui, galinio korpuso išmontavimui, atveriant erdvę i Naujamiestį.3. Abejoju dėl viršutinės jungties, kuri apjungdama esamus vertikalius korpusus, optiškai padidina naująjį tūrį.Toks tūris atrodytų neproporcingai Naujamiesčio atžvilgiu.4. Jei dar įmanoma, bandyčiau respektuoti buvusios Karmelitu gatvelės trasą, kuri tarsi ištirptų viešbučio erdvėje, nes atkurti ją iki galo nėra fizinės galimybės dėl jau esamo „Akropolio“.5. Apatinė horizontali jungtis -- netikėtas ir puikus architektūrinis sumanymas.6. Neprieštaraučiau dėl tokio pastato aukščio, nes sumažinus bokštų ilgį, pastatas taptų neproporcingas. Priešingu atveju, geriau tokį pastatą tik nugriauti. Dėl daugiafunkcinio komplekso:1. Pažvelgus į maketą, pirmiausia krenta į akis nedarni pastatų kompozicija -- tarsi atskiras tūrių kratinys.2. Nesuvaldyti fasadai, trūksta stiliaus vientisumo.3. Siūlyčiau nesaugoti paveldinio pastato dalies, nes ji likusi nedidelė ir nesukuria išliekamosios vertės.Tik būtina esamą vertę fiksuoti, aprašyti ir išsaugoti archyve.4. Gyvenamasis korpusas atrodo per arti viešbučio -- gal reikėtų keisti jo funkciją dėl insoliacijos stokos?5. Pritariu tik bendram statinio masteliui, kuris šiame pasiūlyme jau artimesnis bendram aplinkos kontekstui. N.Blaževičienė: Pritariu vieningam komplekso, kaip Naujamiesčio naujojo darinio formavimui, atskirų pastatų grupių tarpusavio derinimui. Pasigendu teritorijos urbanistinės struktūros respektavimo. Nepritariu Karmelitų gatvelės išklotinės formavimui monumentaliais horizontaliais tūriais, ignoruojant sklypų (posesijų) ribas ir mastelį. Viešbučio tūrių apjungimas turėtų būti dar nagrinėjamas, ieškant kitų variantų arba jo atsisakoma visai. Pateikti pasažo išvystymo ir užbaigimo idėją. Visi supranta, kad degalinė laikina, bet nerodo, kas būtų, jei jos nebūtų. Tai panašu į tūpčiojimą aplink kioską. G.Bernotienė: Pirmiausia – apie viešbutį. Abejoju, ar arka tinkamas ženklas šioje vietoje. Arka turėtų stovėti ant kelio. Viešbutis – arka pastatui suteikia dar didesnį mastelį. Horizontali jungtis turėtų būti ne daiktiška. Statinys atrodo kaip sporto rūmai. Du viešbučiai, du tūriai – labiau priimtini. Spaustuvininkų gatvės erdvė užspausta. Dėl to abejotina vaizdo iš kambarių kokybė. Dizainas patrauklus ir šiuolaikiškas. Pastato pažeminimas teigiamas, bet sujungimas viršuje niveliuoja atradimus. Statinio ir miesto urbanistinės aplinkos mastelio santykis neįtikina. Dizainas patrauklus ir šiuolaikiškas, autoriai pasiūlė įdomią kompoziciją. Daugiafunkcinio komplekso pasiūlyme tūrių balansas intuityviai atitinka Naujamiesčio dvasią. Kompleksas labiau rišasi su viešbučiu, negu su esamu užstatymu. Karmelitų gatvės išklotinė per daug susmulkinta, neaiškūs planai. Kompozicija turėtų būti monumentalesnė, saikingesnė. S.Pūtvis: Svarbiausia – ar projektas atitinka detaliajam planui. Labai sveikintinas vidurinės viešbučio dalies išgriovimas. Manau, kad arkos įvaizdis netinkamas todėl, kad neturi nei urbanistinės terpės, nei ašies. Reikėtų vystyti statinius ir atsisakyti bendro stogo. Įdomi rupių ir blizgių paviršių idėja. A.Kančo projektuoto komplekso priekinėje dalyje, mano manymu, reikėtų vertikalės. Viskas labai gražu, reikia šiuos projektus įgyvendinti R.Gudienė: Detalusis šių objektų planas buvo svarstytas KVAD taryboje. Ypač daug kas abejojo dėl žemojo užstatymo palei gatvę. Buvo prašyta parodyti, kaip kompleksas atrodys iš miesto apžvalgos taškų, bet ir šiandien to nematau. Reikėtų bent jau tūrio prasme spręsti užstatymą prie Daukanto gatvės. Buvo reikalaujama Karmelitų gatvės tąsos viešbučio teritorijoje, bet to įgyvendinti kol kas nepavyko. A.Gordevičiaus kepykla į saugotinų pastatų registrą neįtraukta, todėl autoriai gali elgtis, kaip nori. Daug nuveikta pozityvia kryptimi. G.Prikockis: Pakankamai daug diskusijų sukėlė viešbutis. Labai intriguojantis ir drąsus projektas. Bet sujungti tūriai panoramose pradėjo kelti abejones dėl masyvumo. Daugiau trūkumų šiame projekte nematau. Vertinant daugiafunkcinį kompleksą, manau, kad rečiasis pasiūlymas ekspresyviausias ir vystytinas. Manau, kepyklos fasado saugoti neverta, nes jis nedarys jokios įtakos, o taps kuriozu. Apibendrinant ekspertų nuomones, matau, kad buvo aiškių prieštaravimų ir aiškių pritarimų. Daugiausia pastabų buvo išsakyta dėl viešbučio, nes jo sprendimas nustebino drąsa ir ryžtingumu. Didžioji pastabų dalis buvo išsakyta dėl bokštų sujungimo stogu į vieną tūrį ir Karmelitų gatvelės tąsos trūkumo. G.Natkevičius: Neužkirskite kelio ieškojimams. Jei panaikinsim viršutinį bokštų apjungimą, liks du atskiri korpusai be jokios įtampos. Gal suformuluokite “ ieškoti kitų būdų apjungti vertikales”? G.Prikockis. Daugiafunkcinio komplekso pastabos buvo apie žemojo tūrio harmoniją su bendru tūriu ir abejonės dėl gyvenamojo namo tūrio komponavimo. Degalinė aiškiai nesuderinama su vietos svarba. A.Karalius: Reikėtų kreiptis į miesto valdžią dėl degalinės, kuri buvo išnuomota tik ribotam laikui. G.Prikockis: Ar ši degalinė labai svarbi? A.Karalius: Taip, labai. A.Kančas: Kitam kartui paruošiu degalinės pritaikymo pasiūlymą. Nutarimas (po balsavimo): Iš esmės pritarti abiem pasiūlymams, bet siūlyti pristatyti juos KAUET svarstymui pakartotinai, atsižvelgus į pareikštas pastabas. 1. Daugiafunkciniam kompleksui (A.Kančo studija): 1.1. Išgryninti pėsčiųjų pasažo idėją.1.2. Gyvenamo namo gyventojams užtikrinti pagrindines gyvenimo sąlygas.1.3. Pasiūlyti skvero ir esamos degalinės teritorijos rekonstrukcijos idėją. 2. Viešbučio rekonstrukcijai (G.Natkevičius ir partneriai):2.1. Pabandyti įgyvendinti Karmelitų gatvelės respektavimą. 2.2. Ieškoti kitų būdų viršutinės pastato dalies sprendimui.


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*